Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
ENGLISH

Na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej kształcimy kadrę producencką i zarządzającą dla mediów oraz przemysłów kreatywnych: przede wszystkim filmu i telewizji, a także branży internetowej, gier komputerowych, wydawniczej, muzycznej, reklamowej.

Edukacja menedżerów w Łódzkiej Szkole Filmowej ma już ponad 65-cio letnią tradycję. Wydział Organizacji Sztuki Filmowej korzysta z wypracowanego przez te lata autorskiego modelu kształcenia, który łączy w sobie gruntowną, specjalistyczną wiedzę zawodową, ćwiczenia praktyczne oraz bezpośredni kontakt z ekspertami.

Wszystko to sprawia, że nasi absolwenci są obecnie bardzo cenionymi na rynku i dobrze wynagradzanymi specjalistami, co potwierdzają nie tylko współpracujący z nami pracodawcy, ale także niezależne badania i rankingi.

Podczas naszych studiów dowiesz się m.in.:
― Jak przygotować do realizacji projekt filmowy, telewizyjny i multimedialny?
― Jak wygląda praca na planie filmowym, w studio tv oraz proces postprodukcji?
― Jak wycenić koszty, gdzie szukać pieniędzy i jak aplikować o dofinansowanie?
― Jak przekonać widzów do obejrzenia Twojego filmu w kinie, telewizji lub internecie?
― Jak skutecznie zarządzać zespołem i przekonać innych do swoich pomysłów?
― Jak uruchomić własny startup, znaleźć współpracowników i inwestorów?

――――――――――――――――――――――――――――――――――
STUDIA I STOPNIA (LICENCJAT) 3-letnie
Kierunek: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Tryb: stacjonarny (nabór do czerwca) i niestacjonarny (do września) 
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Studia na tym kierunku oferują studentom szeroką wiedzę ogólnokształcącą, która wzbogacona jest konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Student może rozwijać swoje kompetencje w toku praktyk zawodowych oraz uczestniczyć w realizacji projektów filmowych, teatralnych, animowanych, widowiskowych, które oferuje Zakład Produkcji Filmów Szkolnych.

W programie kształcenia uwzględniono podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, filmu i sztuk audiowizualnych, komunikacji medialnej oraz z zakresu historii kultury i sztuki. W dalszym toku nauczania uzupełniana jest ona wiedzą kierunkową, dotyczącą m.in. historii kinematografii, analizy scenariusza, podstaw reżyserii filmowej i teatralnej, technologii produkcji filmowej i telewizyjnej, scenografii, sztuki operatorskiej, montażu filmowego i innych przedmiotów, które przygotowują studentów do pracy w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Poza tym studenci mają także okazję poznać najnowsze osiągnięcia z obszaru technologii informacyjnej, technik rejestracji obrazu oraz dźwięku.

Studia I stopnia, przygotowują do pracy w mediach na rynku krajowym i zagranicznym oraz kontynuowania nauki na II stopniu studiów magisterskim.

Więcej o naborze na studia stacjonarne i niestacjonarne

――――――――――――――――――――――――――――――――――
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) 2-letnie
Kierunek: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Tryb: stacjonarny (nabór do czerwca) i niestacjonarny (do września)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Studia na tym kierunku oferują studentom specjalistyczną wiedzę ogólnokształcącą, która wzbogacona jest również elementami praktycznymi. Student może doskonalić umiejętności i rozwijać swoje kompetencje oraz angażować się w proces realizacji projektów filmowych, teatralnych, animowanych, widowiskowych, które oferuje Zakład Produkcji Filmów Szkolnych. Ciekawym uzupełnieniem oferty studiów jest możliwość współpracy przy realizacji filmów dyplomowych, które tworzone są wspólnie z innymi wydziałami Szkoły Filmowej.

Studia oferują wiedzę dotyczącą problemów audiowizualnych współczesnej kultury, kierunków transformacji kultury, sztuki, mediów, a także estetyki mediów elektronicznych. W programie kształcenia uwzględniono także wiedzę z zakresu kina współczesnego, analiz literackich, technik promocji filmu, finansowania produkcji filmowej, systemów podatkowych, koprodukcji, dystrybucji filmów, prawa nowych mediów, technik motywacyjnych, polityki programowej w kinematografii, zarządzania instytucjami kultury, organizacji kampanii promocyjnych i reklamowych.

Studia II stopnia przygotowują do pracy w mediach na rynku krajowym oraz zagranicznym oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, a także do kontynuowania nauki na III stopniu doktoranckim.

Więcej o naborze na studia stacjonarne i niestacjonarne

RAPORT SAMOOCENY 2020 


――――――――――――――――――――――――――――――――――
STUDIA PODYPLOMOWE 1-roczne
Kierunek: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Tryb: niestacjonarny (nabór do września)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Studia obejmują kluczowe aspekty zarządzenia procesami produkcji filmowej w relacji z procesami twórczymi powstawania filmu. Treści programowe są podzielone na dwie zasadnicze grupy tematyczne. Pierwsza to zagadnienia związane z: developmentem projektu; źródłami finansowania produkcji filmowej w Polsce oraz szeroko rozumianym rynkiem; planowaniem, zarządzaniem i budżetowaniem procesu realizacji filmu; technologią produkcji; organizacją pracy oraz prawem filmowym. Druga grupa to przedmioty pozwalające zrozumieć procesy twórcze powstawania filmu, których głęboka świadomość jest kluczowe dla pełnienia funkcji kierownika produkcji, będącego partnerem dla szefów pionów: reżysera, operatora obrazu, scenografa i operatora dźwięku. Słuchacze zostaną zapoznani z: podstawami reżyserii, sztuki operatorskiej i scenografii, odbędą zajęcia z podstaw montażu, zapoznają się z zagadnieniem dotyczącymi dźwięku i muzyki w filmie oraz nowymi technologiami wykorzystywanymi w okresie prac postprodukcyjnych. Część tych spotkań ma charakter warsztatowy – w studiu filmowym i w montażowni. Uzupełnieniem zajęć są projekcje kina autorskiego, zarówno współczesnego, jak i z historii kina. Spotkania te poprzedzone są wykładem. Integralnym elementem tych zajęć jest dyskusja i rozmowa o obejrzanych wspólnie w sali kinowej filmach. Dwa razy w semestrze na zajęcia zapraszani są kierownicy i kierowniczki produkcji oraz producenci i producentki filmów fabularnych wyprodukowanych w ostatnich latach.
Więcej o naborze na studia

――――――――――――――――――――――――――――――――――
STUDIA PODYPLOMOWE 1-roczne 
Kierunek: Zarządzanie Cyfrową Postprodukcją Filmową
Tryb: niestacjonarny (nabór do września)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Studia ukierunkowane są przede wszystkim na tematykę związaną z zarządzaniem procesami twórczymi zachodzącymi po okresie zdjęciowym filmu. Program kształcenia obejmuje m.in. poznanie etapów pracy nad efektami 2D i 3D w filmie, różnych sposobów realizacji efektów, zarówno na planie filmowym, jak i w komputerze, podstaw grafiki komputerowej i korekcji kolorów, postprodukcji dźwięku, pre-wizualizacji w produkcji filmowej z udziałem efektów specjalnych, projektowanie scenografii wirtualnej, archiwizacji materiałów audiowizualnych, kosztorysowanie postprodukcji obrazu i dźwięku, a także zapoznanie ze specyfiką wybranych programów i urządzeń, na których pracują specjaliści od efektów filmowych. 

Więcej o naborze na studia

――――――――――――――――――――――――――――――――――
STUDIA PODYPLOMOWE MIĘDZYNARODOWE 1-roczne
Kierunek: Międzynarodowe Studia Podyplomowe dla Producentów Kreatywnych
Tryb: niestacjonarny (nabór do września) ――――――――――――――――――――――――――――――――――
Międzynarodowe Studia Podyplomowe dla Producentów Kreatywnych to oferta indywidualnego rozwoju zawodowego dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć sukces w branży audiowizualnej. Niezależnie od tego, czy jesteś filmowcem, biznesmenem czy managerem Wydział Organizacji zaoferuje Ci innowacyjne, zindywidualizowane i wszechstronne zajęcia, twórczą wymianę myśli i dialog z najlepszymi w tej dziedzinie. Studia przeznaczone są dla: wizjonerów, którzy pragną zrealizować swój projekt i dotrzeć do publiczności; pasjonatów, którzy marzą o wyprodukowaniu z powodzeniem kreatywnego projektu i charyzmatycznych leaderów, którzy wiedzą jak motywować siebie, współpracowników i oczarować innych swoim projektem.

Więcej o naborze na studia

――――――――――――――――――――――――――――――――――
WYKŁADOWCY
Kadrę Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej tworzy grupa ponad 100 specjalistów posiadających duży dorobek naukowy, artystyczny i dydaktyczny. Wielu z nas to czynni zawodowo twórcy, pracownicy mediów oraz przedsiębiorcy: producenci, kierownicy produkcji, reżyserzy, operatorzy filmowi, scenarzyści, realizatorzy dźwięku, dystrybutorzy, prawnicy, właściciele firm.

Poza tym często zapraszamy także zaprzyjaźnionych z naszym wydziałem innych wybitnych ekspertów i przedstawicieli świata kultury, sztuki, nauki, mediów oraz biznesu, którzy chętnie dzielą się ze studentami swoją wiedzą i praktyką podczas gościnnych wykładów i warsztatów.

――――――――――――――――――――――――――――――――――
DLACZEGO WARTO?
― Będziesz studiować w jednej z najbardziej renomowanych uczelni na świecie, w której kształcenie producentów ma ponad 65-cio letnią tradycję.
― Uzyskasz specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności przydatne w rozwoju Twojej kariery i firmy.
― Poznasz osobiście najlepszych ekspertów i praktyków oraz rozwiniesz sieć kontaktów, które można zdobyć tylko w Łódzkiej Szkole Filmowej.
― Będziesz mieć okazję zdobyć dyplom ukończenia jednej z najlepszych szkół filmowych, który jest ceniony i honorowany nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

――――――――――――――――――――――――――――――――――
Zobacz także Wydziałowy profil na FB: https://www.fb.com/Lodz.Film.School/

PROGRAM STUD. WOSF 23/24

Strefa studenta

Nagrody

Dodatkowe informacje