kontakt

ENGLISH

Główne

Centrala
42 27 55 800
Rektorat
Rektor
dr hab. Milenia Fiedler
Sekretariat: Ewa Zalewska
tel. 42 27 55 814
tel. kom. 726 156 129
rektorat@filmschool.lodz.pl
Dziekanaty
Wydział Reżyserii
Filmowej i Telewizyjnej Sekretariat:
Julita Kaliszak
tel. 42 27 55 817
Kamil Retkiewicz
tel. 42 27 55 884
rezyseria@filmschool.lodz.pl
 
Wydział Operatorski
i Realizacji Telewizyjnej
Sekretariat:
Nina Tylman
tel. 42 27 55 818
Aleksandra Baranowska-Skimina
tel. 42 27 55 936 operatorski@filmschool.lodz.pl
 
Wydział Aktorski
Sekretariat:
Kamila Terela
tel. 42 27 55 832
aktor@filmschool.lodz.pl
 
Wydział Organizacji
Sztuki Filmowej
Sekretariat: Anastazja Hartman
tel. 42 27 55 815 produkcja@filmschool.lodz.pl Dorota Ilczyszyńska-Salska
tel. 42 27 55 876 produkcja2@filmschool.lodz.pl
Szkoła
Doktorska
Dyrektor:
dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska Sekretariat:
Beata Saramonowicz
tel. 42 27 55 820
b.saramonowicz@filmschool.lodz.pl
Rzecznik
Krzysztof Brzezowski
tel. 42 27 55 947
tel. kom. 603 866 558
k.brzezowski@filmschool.lodz.pl
Biuro Promocji
tel. 42 27 55 947
tel. 42 27 55 954
tel. 42 27 55 880
Dystrybucja i licencje
Studio Filmowe INDEKS
tel. kom. 515 123 369
office@studioindeks.pl

Gdzie jesteśmy ?

ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź

Pozostałe

Prorektor
ds. Studentów i Nauczania

prof. dr hab. Marek Szyryk

tel. 42 27 55 822 Email

Prorektor
ds. Finansów i Rozwoju Uczelni

dr Krzysztof Franek

tel. 42 27 55 804 Email

Prorektor
ds. Nauki i Twórczości Artystycznej

dr Anna Maria Zarychta, prof. Uczelni

tel. 42 27 55 804 Email

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej
Marcin Malatyński

tel. 42 27 54 690
Email

Pełnomocnik Rektora ds. Produkcji Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
Agata Golańska

tel. kom. 667 150 124 Email

Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji
Monika Żelazowska

tel. 42 27 55 873
tel. kom. 667 150 460 Email

Kanclerz
Igor Duniewski

Sekretariat:
Małgorzata Ciesiołkiewicz

tel. 42 27 55 826 Email

Zastępca Kanclerza ds. Technicznych
Antoni Galoch

tel. 42 27 55 826
tel. kom. 667 150 455 Email

Kwestor
Iwona Kopeć

tel. 42 27 55 829
tel. kom. 726 156 119 Email

Księgowość
tel. 42 27 55 830 Email
Justyna Roszak
tel. kom. 726 156 160

Dorota Czopczyńska
tel. kom. 726 156 158

Radcy Prawni
Monika Żelazowska
Email
Monika Gromotowicz
Email

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Iwona Polakowska

tel. 42 27 55 955 Email

Dział Rektorski
Kierownik:
Monika Jaworska

tel. 42 27 55 816
tel. kom. 726 156 128 Email

Dział Organizacji Studiów
Kierownik:
Małgorzata Śliwińska-Wardęga

tel. 42 27 55 810
tel. kom. 725 570 216 Email

Dział Nauki
Beata Saramonowicz
tel. 42 27 55 820 Email
Mariola Kukuła
tel. 42 27 55 855 Email
Artur Nowakowski
tel. 42 27 55 823 Email

Instytut Nauk o Sztuce
Kierownik:
dr hab. Monika Talarczyk, prof. Uczelni Email

Specjalista
ds. Studentów
Cudzoziemców

Joanna Wesołek

tel. 42 27 55 808 Email

Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej Erasmus +
Zuzanna Jarmakowska

tel. 42 27 54 690 Email

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
Sekretariat:
Julita Kaliszak
tel. 42 27 55 817

Kamil Retkiewicz
tel. 42 27 55 884 Email

Katedra Montażu
Sekretariat:
Julita Kaliszak
tel. 42 27 55 817

Kamil Retkiewicz
tel. 42 27 55 884 Email

Katedra Scenariopisarstwa
Sekretariat:
Julita Kaliszak
tel. 42 27 55 817

Kamil Retkiewicz
tel. 42 27 55 884 Email

Wydział Operatorski
i Realizacji Telewizyjnej

Sekretariat:
Nina Tylman
tel. 42 27 55 818

Aleksandra Baranowska-Skimina
tel. 42 27 55 936 Email

Katedra Animacji
i Efektów Specjalnych

Sekretariat:
Nina Tylman
tel. 42 27 55 818

Aleksandra Baranowska-Skimina
tel. 42 27 55 936 Email

Katedra Fotografii
Sekretariat:
Nina Tylman
tel. 42 27 55 818

Aleksandra Baranowska-Skimina
tel. 42 27 55 936 Email

Wydział Aktorski
Sekretariat:
Kamila Terela

tel. 42 27 55 832 Email

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
Sekretariat:
Anastazja Hartman
tel. 42 27 55 815 Email
Dorota Ilczyszyńska-Salska
tel. 42 27 55 876 Email

Studia Doktoranckie
Sekretariat:
Mariola Kukuła

tel. 42 27 55 855 Email

Szkoła Doktorska
Sekretariat:
Beata Saramonowicz

tel. 42 27 55 820 Email

Zakład Produkcji Filmów Szkolnych
Kierownik:
dr inż. Małgorzata Kotlińska Email

Biuro Produkcji Filmów Szkolnych
Paulina Balcerzak-Kucharska
Specjalista ds. koordynacji produkcji

tel. 42 27 54 638
tel. kom. 603 721 511 Email

Zastępca Kierownika Zakładu Produkcji Filmów Szkolnych
Beata Gzik

tel. 42 27 54 622
tel. kom. 726 156 106 Email

Dział Obsługi Multimediów
Kierownik:
Joanna Kornelia Kubik

tel. 42 27 55 990
tel. kom. 726 156 135 Email

Zastępca Kierownika Działu Obsługi Multimediów
Karol Włudarczyk

tel. 42 27 55 995
tel. kom. 725 570 670 Email

Zastępca Kierownika Działu Obsługi Multimediów
Wojciech Kubiak

tel. 42 27 55 900
tel. kom. 726 156 124 Email

Koordynacja Zajęć Praktycznych i Warsztatów
Mikołaj Kret
tel. kom. 501 639 508 Email
Jan Bazyli Ledworowski
tel. kom. 697 075 665 Email
Magdalena Troszczyńska
tel. kom. 509 557 096 Email

Szkolne Archiwum
Filmowe

Kierownik:
Monika Sarwińska

tel. 42 27 54 759
tel. kom. 726 156 101 Email

Wydawnictwo Biblioteki
i Ośrodka Informacji
Filmowej

Kierownik:
Agnieszka Skolasińka

tel. 42 27 55 870
tel. kom. 726 156 120 Email

Biblioteka
tel. 42 27 55 875 Email
Dyrektor Biblioteki
Redaktor Serwisu
www.filmpolski.pl:
Jarosław Czembrowski

tel. 42 27 55 865
tel. kom. 726 156 138 Email

Teatr Studyjny
ul. Kopernika 8
tel. 42 636 41 66

Kierownik:
Anna Sieczych

Email

Dział Kadr
Kierownik:
Aleksandra Kaczmarek

tel. 42 27 55 819 Email

Dział Płac
Kierownik:
Elżbieta Cota

tel. 42 27 55 871
tel. kom. 726 156 115 Email

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Kierownik:
Maria Kowalska-Bieniek

tel. 42 27 55 841 Email
Zamówienia Publiczne:
Karolina Misztal
Kamila Kapłaniak
tel. 42 27 55 841 Email
Zaopatrzenie:
Marzena Stańczyk
tel. 42 24 55 809 Email

Dział Administracyjno-Techniczny
Kierownik:
Iwona Polakowska

tel. 42 27 55 955 Email
Z-ca kierownika:
Marek Starzomski

tel. 42 27 55 948
tel. kom. 603 835 005 Email

Studio Filmowe INDEKS
ul. Targowa 61/63

tel. kom. 515 123 369 Email

Samorząd Studencki
Przewodniczący:
Sebastian Maur

tel. kom. 517 366 836 Email

Dom Studenta
ul. Piotrkowska 189/191

Kierownik:
Magdalena Stemborowska

tel. 42 63 66 980

Centrala
tel. 42 63 66 066
tel. 42 63 66 256 Email

Biuro Karier
Katarzyna Kuropatwa-Pik

tel. 42 27 54 610
tel. kom. 726 156 133 Email

Numery rachunków

Bank PEKAO S.A. V O/Łódź

Numer rachunku w PLN21 1240 1545 1111 0000 1166 6233
Numer rachunku w EUR63 1240 1545 1978 0000 1166 6262
IBANPL63124015451978000011666262
Numer rachunku USD71 1240 1545 1787 0000 1166 6259
IBANPL71124015451787000011666259
SWIFT CODEPKOPPLPW
NIP724 000 49 52
REGON000275850

PLIKI DO POBRANIA

LogotypDla mediów