Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia podyplomowe 1-roczne
Informacje dla kandydatów

Edyta Sęk-Koniarska
kom. 535 014 596
esek@filmschool.lodz.pl

Dziekanat:
42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Terminy

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
do 7 września 2018 r. 

TERMIN ROZMÓW WSTĘPNYCH i WYBORU KANDYDATÓW:
14 września 2018 r.

TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (zjazdy średnio co 2 tyg.)

Dla studentów studiów niestacjonarnych podyplomowych studiujących na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej zarządzanie cyfrową postprodukcją filmową - opłata za semestr w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3.500 PLN.

Potrzebne dokumenty

1.Rejestracja on-line od 1 marca:

https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.

2.Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:

 a) Skan życiorysu (zawierający esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów) – wzór do pobrania poniżej .

 b) Skan świadectwa dojrzałości.

 c) Skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) lub II stopnia wraz ze skanem suplementu do dyplomu lub zaświadczenie z Uczelni o uzyskanym tytule licencjata (jeżeli dyplom nie został jeszcze wydany) .

d) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).

e) Skan dowodu osobistego.

f) Skan opłaty za egzamin.

Dostarczenie skanów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po upływie terminu złożenia dokumentów.

Nie wymagamy już przesyłania teczki z dokumentami. Rejestracja kandydata na studia ma formę tylko elektroniczną. Kandydat nie drukuje żadnych dokumentów i nie przesyła ich w formie papierowej do Szkoły. Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK.

Teczka prac

Nie jest wymagana. Do składanych dokumentów można dołączyć referencje oraz inne poświadczenia dotychczasowych osiągnięć i przebiegu kariery zawodowej.

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK.


UWAGA: Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. W wypadku rezygnacji należy się zwrócić z prośbą o zwrot opłaty mailowo na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl najpóźniej do dnia 13 września. Po tym dniu opłata nie podlega zwrotowi.

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57.

Dojechać tu można:

 Dworzec Łódź Chojny tramwaj linii 5 (kierunek dworzec Łódź-Żabieniec) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

 Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

 Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Teofilów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

 Dworzec Łódź Fabryczna tramwaj linii 5 (kierunek Chojny/Kurczaki ) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

 Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi - z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

 * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

KONTAKT:
tel. 42 636 60 66
email: ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

Przyjęcie na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego na podstawie kompletu wymaganych dokumentów załączonych w systemie rekrutacyjnym IRK ( rejestracja on-line) . W przypadku dużego zainteresowania daną edycją studiów z kandydatami przeprowadzone będą rozmowy wstępne.

Rozmowy dotyczyć będą przede wszystkim dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, osiągnięć, zainteresowań, a także m.in. zagadnień związanych z filmem, telewizją, teatrem, literaturą, muzyką, bieżącymi wydarzeniami społeczno-kulturalnych w Polsce i na świecie, problematyką nowych mediów, technologii cyfrowych, internetu oraz wiedzą menedżerską i zarządzaniem projektami.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc kandydaci mogą zapisać się bez egzaminów na kursy i warsztaty organizowane przez Wydział Organizacji Sztuki Filmowej oraz listę oczekujących na kolejną edycję studiów.