Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia podyplomowe: 1-roczne
Zarządzanie Cyfr. Postprodukcją Film.

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Terminy

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
do 8 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)

TERMIN ROZMOWY WSTĘPNEJ:
14 września 2017 r.

lista osób przyjętych na studia podyplomowe z zakresu zarządzania postprodukcją filmową

Potrzebne dokumenty

  1. Ankieta osobowa (wzór do pobrania znajduje się poniżej).
  2. Życiorys (wzór do pobrania znajduje się poniżej).
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości oraz kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem do dyplomu).
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. Podpisane fotografie (3 szt. format jak do dowodu).
  6. Dowód opłaty za egzamin.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w wiązanej teczce formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTviT
ul. Targowa 57
90-323 Łódź

Opłata w roku akademickim 2017/2018 wynosi:
3.500 PLN za semestr studiów

Teczka prac

Nie jest wymagana. Do składanych dokumentów można dołączyć referencje i inne poświadczenia dotychczasowego dorobku.

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Płatne przelewem na konto nr:
21 1240 1545 1111 0000 1166 6233 Bank PEKAO S.A. V O/Łódź
lub gotówką w kasie Uczelni (w dni robocze: 10:00 – 15:00).


UWAGA: Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

PROGRAM STUDIÓW

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57 (Budynek Guzego).

Dojechać tu można:

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny
autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: mpk.lodz.pl

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

KONTAKT:
tel. 42 636 60 66
email: ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

Egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej będzie dotyczyć filmu, telewizji, teatru, literatury, muzyki, plastyki, wydarzeń społeczno-kulturalnych w Polsce i na świecie.

Ponadto rozmowa kwalifikacyjna może również dotyczyć problematyki nowych mediów, technologii cyfrowych, internetu, a także elementów wiedzy menedżerskiej oraz zarządzania projektami.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zweryfikowanie poziomu wiedzy i predyspozycji kandydata do podjęcia nauki na studiach podyplomowych.