Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia I stopnia: 3-letnie niestacjonarne
Informacje dla kandydatów

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z formularzem

42 27 55 808
j.wesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI:

1 kwietnia - 4 września 2023 r.

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

do 4 września 2023 r. (wyłącznie rekrutacja on-line)

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO:  

13 września 2023r. - egzamin  w siedzibie Szkoły

TERMINY ZAJĘĆ:

od października do czerwca (zjazdy średnio co 2 tyg.). Zajęcia odbywają się również w piątki od godz. 9:00. 

Dla studentów studiów niestacjonarnych I-go stopnia studiujących na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej opłata za rok studiów w roku akademickim  2023/2024 wynosi 6900 PLN.

Konsultacje dla kandydatów na studia odbywają się online
w następujących terminach:

Środy

 5 kwietnia -15:00-17:00
 10 maja -15:00-17:00
 7 czerwca -15:00-17:00

Link do połączenia na konsultacje :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aec71cd19237f49378f1f679f874a998f%40thread.tacv2/16788...

Konsultacje nie wymagają wcześniejszego potwierdzenia swojej obecności. Nie prowadzimy żadnych zapisów. Wstęp wolny.

Potrzebne dokumenty

1. Rejestracja on-line od 1 kwietnia  https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.

2. Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:

a) Życiorys (dokument do pobrania poniżej) zawierający esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów. Dokumentu tego nie podpisujemy, tylko załączamy całość wypełnionego formularza w jednym załączniku.
Dopuszczalny format to WORD lub PDF.
Formularz ma stanowić jeden załącznik!
( nie załączamy osobno każdej strony formularza!) .

b) Skan świadectwa dojrzałości 
 
c) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).

d) opłata - 85 PLN za egzamin ( wpłata na indywidualny numer konta podany w systemie IRK, nie trzeba załączać skanu dowodu wpłaty )
 

Prawidłowe załączenie ww. dokumentów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po 1 września br. 

UWAGA

Kandydaci, którzy nie załączą wszystkich wymaganych dokumentów w systemie IRK, bądź nie wniosą opłaty rekrutacyjnej do dnia 4 września 2023 roku, nie zostaną dopuszczeniu do egzaminów wstępnych z powodu niespełnienia wymogów formalnych rekrutacji. Po 4 września 2023r. nie będzie już możliwości załączania żadnych dokumentów w systemie rekrutacyjnym!


UWAGA OBCOKRAJOWCY
 Do rekrutacji mogą przystąpić tylko ci obcokrajowcy, którzy posiadają KARTĘ POLAKA albo certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie C1 !
Nie wymagamy już przesyłania teczki z dokumentami. Rejestracja kandydata na studia ma formę tylko elektroniczną. Kandydat nie drukuje żadnych dokumentów i nie przesyła ich w formie papierowej do Szkoły. Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK.Teczka prac

Nie dotyczy.

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK.

Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl. Natomiast w przypadku rezygnacji, proszę o mail o treści:

"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na organizację produkcji filmowej i TV (studia I stopnia niestacjonarne) na nr konta: .............. Imię i nazwisko właściciela konta:............."

Mail można wysłać najpóźniej do ostatniego dnia terminu złożenia dokumentów. Po tym dniu opłata nie zostanie zwrócona.


UWAGA: Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji DŁUŻEJ niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl. Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57. Dojechać tu można:

 Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

 Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Teofilów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

 Dworzec Łódź Fabryczna tramwaj linii 5 (kierunek Chojny/Kurczaki) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

 Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi - z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

 * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym IRK i załączenie wszystkich wymaganych dokumentów.


1. matura – złożenie świadectwa dojrzałości - wyniki na świadectwie dojrzałości nie mają wpływu na ogólny wynik egzaminu;

2. esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów, który jest jednym z elementów wersji elektronicznej formularza – życiorysu kandydata;

3. rozmowa kwalifikacyjna – pozwalająca poznać wiedzę i zainteresowania kandydata, może obejmować pytania z poniższych dziedzin:

a) predyspozycje do zawodu,

b) wiedza z zakresu mediów i sztuki,

c) wiedza z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej będzie sprawdzenie predyspozycji kandydata do zawodu z uwagi na specyfikę pracy w filmie i telewizji.