Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
Studia podyplomowe: 1-roczne
Informacje dla kandydatów

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Terminy

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
od 1 czerwca do 12 września 2024 r. 

TERMIN ROZMÓW WSTĘPNYCH i WYBORU KANDYDATÓW:
18 września 2024 r. 

TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (zjazdy średnio co 2 tyg.) 
Zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedzielę
Studia trwają 2 semestry !

Dla studentów studiów niestacjonarnych podyplomowych studiujących na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej
organizację produkcji filmowej  
opłata za rok studiów wynosi 7.800 PLN
Opłata za rok studiów dla absolwentów PWSFTviT w Łodzi wynosi 7.000 PLN
Konsultacje dla kandydatów na studia odbywają się online w następujących terminach: 
28 czerwca 2024r. ( piątek) - 15:00 - 16:00
5 września 2024r. ( czwartek) ) -15:00-16:00

Link do połączenia online:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aec71cd19237f49378f1f679f874a998f%40thread.tacv2/1687948905691?context=%7b%22Tid%22%3a%2294b963fa-8866-4150-adac-0722df66eee2%22%2c%22Oid%22%3a%22ffdcc96e-8a53-4a98-93bc-1732aa14ae59%22%7d


Konsultacje nie wymagają wcześniejszego potwierdzenia swojej obecności. Nie prowadzimy żadnych zapisów. Wstęp wolny.

Potrzebne dokumenty

1. Rejestracja on-line od 1 czerwca:

https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.

2. Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:

a) Życiorys ( dokument do pobrania poniżej ) zawierający esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów . Dokumentu tego nie podpisujemy, tylko załączamy całość wypełnionego formularza w jednym załączniku. Dopuszczalny format to WORD lub PDF. Formularz ma stanowić jeden załącznik ( nie załączamy osobno każdej strony formularza ! ) .

b) Skan dyplomu ukończenia studiów II lub I stopnia (licencjat)  wraz ze skanem suplementu do dyplomu lub zaświadczenie z Uczelni o uzyskanym tytule licencjata (jeżeli dyplom nie został jeszcze wydany) .Skan ma stanowić jeden załącznik ( nie załączamy osobno każdej strony dyplomu i suplementu ! ) . Przed załączeniem skanu dyplomu, proszę podpisać swój dyplom.

c) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).

d) opłata - 85 PLN za egzamin ( wpłata na indywidualny numer konta podany w systemie IRK, nie trzeba załączać skanu dowodu wpłaty )

Prawidłowe załączenie ww. dokumentów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po upływie terminu złożenia dokumentów ( po 12 września 2024r.)


Nie wymagamy już przesyłania teczki z dokumentami. Rejestracja kandydata na studia ma formę tylko elektroniczną. Kandydat nie drukuje żadnych dokumentów i nie przesyła ich w formie papierowej do Szkoły. Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK.

Teczka prac

Nie jest wymagana. 

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK.

ZWROTY: W wypadku rezygnacji należy się zwrócić z prośbą o zwrot opłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl w mailu o treści:
"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na organizację produkcji filmowej i TV (studia podyplomowe) na nr konta: ..............
Imię i nazwisko właściciela konta:............."

Mail można wysłać najpóźniej do ostatniego dnia terminu złożenia dokumentów. Po tym dniu opłata nie zostanie zwrócona.


UWAGA: Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji DŁUŻEJ niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl.

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57.
Dojechać tu można:

Dworzec Łódź Chojny tramwaj linii 5 (kierunek dworzec Łódź-Żabieniec) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Teofilów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Fabryczna tramwaj linii 5 (kierunek Chojny/Kurczaki ) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi - z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

 * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl 

Egzamin

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rozmów wstępnych  po złożeniu  kompletu wymaganych dokumentów załączonych w systemie rekrutacyjnym IRK (rejestracja on-line). 

Rozmowy dotyczyć będą przede wszystkim dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, osiągnięć, zainteresowań, a także m.in. zagadnień związanych z filmem, telewizją, teatrem, literaturą, muzyką, bieżącymi wydarzeniami społeczno-kulturalnych w Polsce i na świecie, problematyką nowych mediów, technologii cyfrowych, internetu oraz wiedzą menedżerską i zarządzaniem projektami.