Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia podyplomowe: 2-letnie
Informacje dla kandydatów

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Terminy

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
do 6 września 2019 r. 

TERMIN ROZMÓW WSTĘPNYCH i WYBORU KANDYDATÓW:
13 września 2018 r. 

TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (zjazdy średnio co 2 tyg.) 

Dla studentów studiów niestacjonarnych podyplomowych studiujących na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej organizację produkcji filmowej i tv - opłata za semestr w roku akademickim 2019/2020 wynosi 3.300 PLN.

Konsultacje dla kandydatów na studia odbywają się na ul. Targowej 57 (Domu Guzego) w następujących terminach :

13 marca 2019 r. (środa) - godz. 15:00

10 kwietnia 2019 r. (środa) - godz. 15:00

15 maja 2019 r. (środa) - godz. 15:00

12 czerwca 2019 r. (środa) - godz. 15:00

Konsultacje nie wymagają wcześniejszego potwierdzenia swojej obecności. Nie prowadzimy żadnych zapisów. Wstęp wolny.

Potrzebne dokumenty

1. Rejestracja on-line od 1 czerwca:

https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.

2. Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:

a) Życiorys (zawierający esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów - nie trzeba podpisywać) – wzór do pobrania poniżej.

b) Skan dyplomu ukończenia studiów II lub I stopnia (licencjat)  wraz ze skanem suplementu do dyplomu lub zaświadczenie z Uczelni o uzyskanym tytule licencjata (jeżeli dyplom nie został jeszcze wydany) .

c) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).

d) opłata - 85 PLN za egzamin ( wpłata na indywidualny numer konta podany w systemie IRK, nie trzeba załączać skanu dowodu wpłaty )

Prawidłowe załączenie ww. dokumentów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po upływie terminu złożenia dokumentów.


Nie wymagamy już przesyłania teczki z dokumentami. Rejestracja kandydata na studia ma formę tylko elektroniczną. Kandydat nie drukuje żadnych dokumentów i nie przesyła ich w formie papierowej do Szkoły. Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK.

Teczka prac

Nie jest wymagana. Do składanych dokumentów można dołączyć referencje oraz inne poświadczenia dotychczasowych osiągnięć i przebiegu kariery zawodowej.

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK.

ZWROTY: W wypadku rezygnacji należy się zwrócić z prośbą o zwrot opłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl w mailu o treści:
"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na organizację produkcji filmowej i TV (studia podyplomowe) na nr konta: ..............
Imię i nazwisko właściciela konta:............."

Mail można wysłać najpóźniej do ostatniego dnia terminu złożenia dokumentów. Po tym dniu opłata nie zostanie zwrócona.


UWAGA: Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji DŁUŻEJ niż 4 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl.

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57.
Dojechać tu można:

Dworzec Łódź Chojny tramwaj linii 5 (kierunek dworzec Łódź-Żabieniec) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Teofilów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Fabryczna tramwaj linii 5 (kierunek Chojny/Kurczaki ) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi - z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

 * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl 

Egzamin

Przyjęcie na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego na podstawie kompletu wymaganych dokumentów załączonych w systemie rekrutacyjnym IRK (rejestracja on-line). W przypadku dużego zainteresowania daną edycją studiów z kandydatami przeprowadzone będą rozmowy wstępne.

Rozmowy dotyczyć będą przede wszystkim dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, osiągnięć, zainteresowań, a także m.in. zagadnień związanych z filmem, telewizją, teatrem, literaturą, muzyką, bieżącymi wydarzeniami społeczno-kulturalnych w Polsce i na świecie, problematyką nowych mediów, technologii cyfrowych, internetu oraz wiedzą menedżerską i zarządzaniem projektami.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc kandydaci mogą zapisać się bez egzaminów na kursy i warsztaty organizowane przez Wydział Organizacji Sztuki Filmowej oraz listę oczekujących na kolejną edycję studiów.