Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia międzynarodowe 1-roczne
Informacje dla kandydatówDziekanat
42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl


Joanna Wendorff-Østergaard

joannawendorff@life.pl

Terminy

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
do 11 września 2023 r.

TERMIN ROZMÓW WSTĘPNYCH i WYBORU KANDYDATÓW:
15 września 2023 r.

TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (zjazdy średnio co 2 tyg.)

Opłata za Międzynarodowe Studia Podyplomowe  dla Producentów Kreatywnych  -  w roku akademickim 2023/2024 wynosi 10.000 PLN.


Konsultacje dla kandydatów na studia odbywają się online  w następujących terminach:

 29 czerwca ( czwartek) - 15:00 - 16:00
 5 września ( wtorek ) -15:00-16:00

Link do połączenia online:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aec71cd19237f49378f1f679f874a998f%40thread.tacv2/16879...

Potrzebne dokumenty

1.Rejestracja on-line od 1 czerwca: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.

2.Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:

 a) Życiorys (dokument do pobrania poniżej) zawierający esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów . Dokumentu tego nie podpisujemy, tylko załączamy całość wypełnionego formularza w jednym załączniku. Dopuszczalny format to WORD lub PDF. Formularz ma stanowić jeden załącznik ( nie załączamy osobno każdej strony formularza ! ) .

b) Skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) lub II stopnia wraz ze skanem suplementu do dyplomu lub zaświadczenie z Uczelni o uzyskanym tytule licencjata (jeżeli dyplom nie został jeszcze wydany) . Przed załączeniem skanu dyplomu, proszę podpisać swój dyplom.

 c) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).

 d) opłata - 85 PLN za egzamin ( wpłata na indywidualny numer konta podany w systemie IRK, nie trzeba załączać skanu dowodu wpłaty )

Prawidłowe załączenie ww. dokumentów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po upływie terminu złożenia dokumentów.


  Nie wymagamy już przesyłania teczki z dokumentami. Rejestracja kandydata na studia ma formę tylko elektroniczną. Kandydat nie drukuje żadnych dokumentów i nie przesyła ich w formie papierowej do Szkoły. Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK.

  Teczka prac

  Należy przygotować w formie pisemnej ( 1 strona maszynopisu) własny pomysł na projekt audiowizualny. Projekt należy zaprezentować na rozmowie wstępnej w dniu 15 września br. 

  Opłata egzaminacyjna

  85 PLN
  Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK.
  ZWROTY: W wypadku rezygnacji należy się zwrócić z prośbą o zwrot opłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl w mailu o treści:
  "W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na międzynarodowe studia podyplomowe dla producentów kreatywnych (studia podyplomowe) na nr konta: ..............
  Imię i nazwisko właściciela konta:............."

  Mail można wysłać najpóźniej do ostatniego dnia terminu złożenia dokumentów. Po tym dniu opłata nie zostanie zwrócona.


  UWAGA: Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji DŁUŻEJ niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl.

  Dojazd

  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57.

  Dojechać tu można:

  Dworzec Łódź Chojny tramwaj linii 5 (kierunek dworzec Łódź-Żabieniec) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

  Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

  Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Teofilów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

  Dworzec Łódź Fabryczna tramwaj linii 5 (kierunek Chojny/Kurczaki ) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

  Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi - z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

  * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

  Zakwaterowanie

  Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

  KONTAKT:
  tel. 42 636 60 66
  email: ds@filmschool.lodz.pl

  Egzamin

  Przyjęcie na studia odbywa się  na podstawie rozmów rekrutacyjnych z kandydatami. 

  Rozmowy dotyczyć będą przede wszystkim dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, osiągnięć, zainteresowań, a także m.in. zagadnień związanych z filmem, telewizją, teatrem, literaturą, muzyką, bieżącymi wydarzeniami społeczno-kulturalnych w Polsce i na świecie, problematyką nowych mediów, technologii cyfrowych, internetu oraz wiedzą menedżerską i zarządzaniem projektami.
  -