Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia podyplomowe 1-roczne
Informacje dla kandydatów

Edyta Sęk-Koniarska
kom. 535 014 596
e.sek@filmschool.lodz.pl

Dziekanat:
42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Terminy

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
do 30 września 2023 r.  -przedłużona rekrutacja

TERMIN ROZMÓW WSTĘPNYCH i WYBORU KANDYDATÓW:
3 października 2023 r.

TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (zjazdy średnio co 2 tyg.)

Dla studentów studiów niestacjonarnych podyplomowych studiujących na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej zarządzanie cyfrową postprodukcją filmową - opłata za studia w roku akademickim 2023/2024 wynosi 7.000 PLN.

Termin konsultacji online dla kandydatów na studia:

29 czerwca ( czwartek) - 15:00 - 16:00
5 września ( wtorek ) -15:00-16:00

Link do połączenia online:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aec71cd19237f49378f1f679f874a998f%40thread.tacv2/16879...

Potrzebne dokumenty

1.Rejestracja on-line od 1 czerwca:

https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.

2.Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:

a) Życiorys (dokument do pobrania poniżej) zawierający esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów) . Dokumentu tego nie podpisujemy, tylko załączamy całość wypełnionego formularza w jednym załączniku. Dopuszczalny format to WORD lub PDF. Formularz ma stanowić jeden załącznik ( nie załączamy osobno każdej strony formularza ! ) .

b) Skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) lub II stopnia wraz ze skanem suplementu do dyplomu lub zaświadczenie z Uczelni o uzyskanym tytule licencjata (jeżeli dyplom nie został jeszcze wydany) . Przed załączeniem skanu dyplomu, proszę podpisać swój dyplom.

c) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).

d) opłata - 85 PLN za egzamin ( wpłata na indywidualny numer konta podany w systemie IRK, nie trzeba załączać skanu dowodu wpłaty )

Prawidłowe załączenie ww. dokumentów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po upływie terminu złożenia dokumentów.


Nie wymagamy przesyłania teczki z dokumentami. Rejestracja kandydata na studia ma formę tylko elektroniczną. Kandydat nie drukuje żadnych dokumentów i nie przesyła ich w formie papierowej do Szkoły. Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK.

Teczka prac

Nie jest wymagana. 

Opłata egzaminacyjna

85 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata w IRK.

ZWROTY: W wypadku rezygnacji należy się zwrócić z prośbą o zwrot opłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl w mailu o treści:
"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na zarządzanie cyfrową postprodukcją filmową (studia podyplomowe) na nr konta: ..............
Imię i nazwisko właściciela konta:............."

Mail można wysłać najpóźniej do ostatniego dnia terminu złożenia dokumentów. Po tym dniu opłata nie zostanie zwrócona.


UWAGA: Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji DŁUŻEJ niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl.

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57.

Dojechać tu można:

 Dworzec Łódź Chojny tramwaj linii 5 (kierunek dworzec Łódź-Żabieniec) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

 Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

 Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Teofilów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

 Dworzec Łódź Fabryczna tramwaj linii 5 (kierunek Chojny/Kurczaki ) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

 Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi - z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

 * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

KONTAKT:
tel. 42 636 60 66
email: ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rozmowy wstępnej            z kandydatem.

Rozmowy dotyczyć będą przede wszystkim dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, osiągnięć, zainteresowań, a także m.in. zagadnień związanych z filmem, telewizją, teatrem, literaturą, muzyką, bieżącymi wydarzeniami społeczno-kulturalnych w Polsce i na świecie, problematyką nowych mediów, technologii cyfrowych, internetu oraz wiedzą menedżerską i zarządzaniem projektami.
-