Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
ENGLISH

STUDIA I STOPNIA

Studia na tym kierunku oferują studentom szeroką wiedzę ogólnokształcącą, która wzbogacona jest również umiejętnościami praktycznymi. Student może pozyskać owe umiejętności, rozwijać swoje kompetencje społeczne w toku praktyk zawodowych, ponadto może uczestniczyć w realizacji projektów filmowych, teatralnych, animowanych, widowiskowych, które oferuje Zakład Produkcji Filmów Szkolnych. Studia na powyższym kierunku oferują holistyczną wiedzę na temat szeroko rozumianych mediów elektronicznych. W programie kształcenia na studiach I stopnia prezentujemy podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, filmu i sztuk audiowizualnych, komunikacji medialnej oraz z zakresu historii kultury i sztuki.

Tę wiedzę ogólną, w dalszym toku nauczania uzupełniamy wiedzą kierunkową, dotyczącą m.in. historii kinematografii, analizy scenariusza, podstaw reżyserii filmowej i teatralnej, technologii produkcji filmowej i telewizyjnej, scenografii, sztuki operatorskiej, montażu filmowego i innych przedmiotów, które będą przysposabiać studenta do pracy w produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Na powyższym kierunku łączymy wiedzę historyczną dotyczącą filmu i telewizji ze współczesnością z najnowszymi osiągnięciami z obszaru technologii informacyjnej, technik rejestracji obrazu oraz dźwięku. Studia na tym kierunku to szansa dla studenta na pozyskanie ciekawej wiedzy, nabycia pewnych umiejętności posługiwania się tą wiedzą, tak w pracy indywidualnej, jak i w pracy zespołowej.

Studia I stopnia na powyższym kierunku, przygotowują do kontynuowania nauki na II stopniu magisterskim, jak również przygotowują do pozyskania pracy na szeroko rozumianym rynku krajowym oraz zagranicznym.

STUDIA II STOPNIA

Studia na tym kierunku oferują studentom specjalistyczną wiedzę ogólnokształcącą, która wzbogacona jest również elementami praktycznymi. Student może pozyskać wiedzę, udoskonalać umiejętności, rozwijać swoje kompetencje społeczne w dwuletnim toku kształcenia, ponadto może dobrowolnie angażować się w proces realizacji projektów filmowych, teatralnych, animowanych, widowiskowych, które oferuje Zakład Produkcji Filmów Szkolnych. Ciekawym zadaniem w procesie pozyskiwania umiejętności i kompetencji społecznych jest współpraca przy realizacji filmów dyplomowych, które tworzone są przez studentów Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej.

Studia na powyższym kierunku oferują m.in. wiedzę dotyczącą problemów audiowizualnych współczesnej kultury, kierunków transformacji kultury, sztuki, mediów, a także estetyki mediów elektronicznych.

W programie kształcenia na studiach II stopnia prezentujemy podstawową wiedzę z zakresu kina współczesnego, analiz literackich, technik promocji filmu, finansowania produkcji filmowej, systemów podatkowych, koprodukcji, dystrybucji filmów, prawa nowych mediów, technik motywacyjnych, polityki programowej w kinematografii, zarządzania teatrami, organizacji kampanii promocyjnych i reklamowych.

Na powyższym kierunku łączymy wiedzę z krajowego obszaru medialnego z poznawaniem osiągnięć na rynku europejskim i globalnym. W dobie sieci internetowych – przyszły absolwent powinien umieć znaleźć pracę na rynku międzynarodowym.

Studia II stopnia na powyższym kierunku, przygotowują do kontynuowania nauki na III stopniu doktoranckim, jak również przygotowują do pozyskania pracy na szeroko rozumianym rynku krajowym oraz zagranicznym, przygotowują także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.


PROGRAM STUDIÓW

Strefa studenta

Nagrody

Dodatkowe informacje