MONTAŻ
filmowy
Jednolite studia 5-letnie
Sekretariat

42 27 55 817
42 27 55 884

rezyseria@filmschool.lodz.pl

W dniach 1-5 maja 2024 r. ze względu na urlop nie pracujemy.

Problemy techniczne związane z formularzem

42 27 55 808
j.wesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW:

Konsultacje na rok akademicki 2024/2025 odbywają się stacjonarnie.
Aby wziąć udział w konsultacjach prosimy potwierdzić swoją obecność wysyłając wiadomość mailową na adres: katedra@filmschool.lodz.pl 

 TERMINY KONSULTACJI:

22.02.2024 r. (czwartek) godz. 15:30-17:30   sala 1.21 CNM (Centrum Nowych Mediów)

18.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 15:30 - 17:30   sala 2.33 CNM (Centrum Nowych Mediów)

18.04.2024 r. (czwartek) godz. 15:00 - 17:00   sala 2.35 CNM (Centrum Nowych Mediów)

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK: 01 - 30 kwietnia 2024 r.

UWAGA !!! Przesyłanie dokumentów tylko drogą elektroniczną.

Osoby chcące uczestniczyć w procesie rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 proszone są o zarejestrowanie się do 30 kwietnia 2024 w systemie IRK (instrukcja poniżej), a także uiszczenie opłaty, załączenie zdjęcia, świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia o przystąpieniu do matury.

Tylko osoby zarejestrowane w systemie do 30 kwietnia 2024 r. otrzymają (w wiadomości w systemie IRK) link do uzupełnienia formularza rekrutacyjnego - teczki prac.

TERMIN ZŁOŻENIA TECZEK (formularz rekrutacyjny): wybrane przykłady własnych prac montażowych, opis przedstawionych prac montażowych, obowiązkowa praca kandydata - film "Cisza", autoprezentacja, informacje o doświadczeniu kandydata, inne własne prace artystyczne): 16 maja 2024 r.

Po weryfikacji złożonych dokumentów i opłaty kandydaci zostaną zakwalifikowani do I etapu.I ETAP / PRESELEKCJA TECZEK: 17 maja - 06 czerwca 2024 r.

II ETAP / ROZMOWY KWALIFIKACYJNE: 17 - 18 czerwca 2024 r.

III ETAP / EGZAMIN KONKURSOWY: 24 czerwca 2024 r.


Potrzebne dokumenty

1. Rejestracja on-line od 1. kwietnia: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html).  Tegoroczni maturzyści nie wypełniają zakładki 'wykształcenie' w IRK.
2. Życiorys (1 strona komputeropisu). Wydruk podpisać i dołączyć
do systemu IRK w formie pliku PDF.
3. Oryginał lub odpis świadectwa maturalnego (tegoroczni maturzyści do czasu otrzymania świadectwa dojrzałości składają zaświadczenie ze szkoły o zadeklarowanym przystąpieniu do matury) dołączyć do dokumentów i IRK w formie pliku pdf.  Świadectwa maturalne wydane przez zagraniczne instytucje winny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. Fotografia - dodać plik ze zdjęciem do zakładki "zdjęcie" w IRK.
5. Opłata za egzamin wstępny (zaksięgowana) - proces księgowania wpłat trwa kilka dni. Prosimy dokonywać opłaty odpowiednio wcześniej.        

Teczka prac

Teczka prac dostarczana jest w postaci elektronicznej za pomocą formularza wypełnianego przez kandydata online. Link do formularza kandydaci otrzymają po dokonaniu rejestracji w IRK (wzór formularza do wglądu w zakładce: Formularz rekrutacyjny). Formularz po wysłaniu może być edytowany przez kandydata do dnia 16.05.2024 r.

1. Wybrane przykłady własnych prac montażowych – filmy lub fragmenty filmu/-ów, które zdaniem kandydata najlepiej pokazują jego umiejętności montażowe i narracyjne. Łączny czas przedstawionych materiałów filmowych to maksimum 5 min. Kandydat zamieszcza filmy na ogólnodostępnych platformach streamingowych (YouTube, Vimeo, etc.) lub własnej stronie i podaje link do prac oraz hasło dostępu w formularzu rekrutacyjnym wypełnianym online.
2. Opis przedstawionych własnych prac montażowych.
3. Obowiązkowa praca kandydata: 
„Cisza”: film nie przekraczający 3 minut. Dowolny gatunek i technika (film fabularny, dokumentalny, impresyjny, animacja, etc.) Kandydat zamieszcza film na ogólnodostępnych platformach streamingowych (YouTube, Vimeo, etc.) lub własnej stronie i podaje link do prac oraz hasło dostępu w formularzu rekrutacyjnym wypełnianym online.
4. Autoprezentacja w postaci zarejestrowanej wypowiedzi do kamery o długości maksimum 1 min. Materiał może być montowany. Wypowiedź powinna zawierać odpowiedź na pytania, które swoim bohaterom zadał Krzysztof Kieślowski w filmie "Gadające głowy": Kim jesteś? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Czego byś chciał? Ocenie podlega jedynie treść wypowiedzi - samo nagranie nie będzie oceniane pod względem jakości artystycznej.
5. Informacje o doświadczeniu kandydata.
6. Kandydat może przedstawić (podać linki) inne własne prace artystyczne (fotografie, dzieła plastyczne, muzyczne, literackie).Opłata egzaminacyjna

150 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze.
Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl.

Sekretariat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.


Po przyjęciu dokumentów lub po 10 maja opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi. Dojechać do niej można:

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) lub 14 (kierunek Dąbrowa) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny
autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT:  
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl  

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów, teczki prac oraz dowodu opłaty za egzamin.
Lista filmów i lektur, których znajomość obowiązuje kandydatów
na studia montażu filmowego w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Egzamin ma charakter konkursowy.

I ETAP

W etapie pierwszym komisja ocenia nadesłane teczki prac (etap
ten jest niepunktowany). 

II ETAP

Etap drugi polega na rozmowie z członkami komisji rekrutacyjnej
(5 dwuosobowych zespołów) oceniającymi predyspozycje, wiedzę i umiejętności kandydatów: wrażliwość estetyczną, rozumienie dramaturgii, umiejętność kojarzenia, sposób wyrażania myśli i umiejętność przekonywania do własnych racji, wiedzę o sztuce o sztuce filmowej i zjawiskach współczesnej kultury. Kandydaci mogą zostać poproszeni o wykonanie przed rozmową krótkich testów, zadań lub zapoznanie się z materiałami (fragmenty filmów, fotografie, dzieła plastyczne, teksty literackie).

Etap drugi jest punktowany. O zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje najwyższa uzyskana łączna liczba punktów przyznana na podstawie oceny każdego z zadań. Punkty uzyskane na etapie drugim nie przechodzą do etapu trzeciego.

III ETAP

Etap trzeci obejmuje:
rozmowę na temat wiedzy ogólnej kandydata, ogólnych poglądów o sztuce, dotychczasowego dorobku artystycznego;
rozmowę z kandydatem oceniającą predyspozycje, wiedzę i umiejętności kandydatów: wrażliwość estetyczną, rozumienie dramaturgii, umiejętność kojarzenia, sposób wyrażania myśli i umiejętność przekonywania do własnych racji, wiedzę o sztuce filmowej i zjawiskach współczesnej kultury.

Etap trzeci jest punktowany. O przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów w III etapie egzaminu wstępnego,