MONTAŻ
filmowy
ENGLISH

Studia na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w specjalności montaż filmowy trwają pięć lat i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu magistra sztuki.

Program nauczania obejmuje szeroki obszar zagadnień związanych z montażem form fabularnych, dokumentalnych oraz produkcji telewizyjnych. Podstawowym celem prowadzonych studiów jest wykształcenie montażystów, którzy powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające do podjęcia pracy w dziedzinie montażu filmu fabularnego, filmu dokumentalnego a także we wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej.

Kadrę stanowią doświadczeni montażyści ale także niedawni absolwenci studiów montażu filmowego, których wiedza i profesjonalne kompetencje stanowią nieocenioną pomoc w studenckich produkcjach.

Łącząc bogaty program przedmiotów teoretycznych z licznymi ćwiczeniami warsztatowymi pragniemy wyposażyć naszego absolwenta w zespół umiejętności i doświadczeń, które będą mogły zaowocować w przyszłym życiu zawodowym.   
RAPORT SAMOOCENY
Program studiów - sylabusy


Program studiów Montaż

Zasady rekrutacji

Strefa studenta

Nagrody

Dodatkowe informacje