ENGLISH

Szkoła Doktorska STREFA DOKTORANTA

Dom studenta

Centralatel. 42 6366 066, 42 6366 673

DOM STUDENTA jest miejscem, w którym każdy student studiów stacjonarnych może zamieszkać, jeśli spełnia warunki zawarte w Zarządzeniu Rektora Nr 15/2007.  

KONTAKT:

Łódź, ul. Piotrkowska 189/191 
Kierownik DS.: 42 6366 980
Centrala telefoniczna: 42 6366 066, 42 6366 673                                ds@filmschool.lodz.pl

RECEPCJA akademika czynna jest w godz. 7.00 - 22.00. 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się  o miejsce w Domu Studenta,  w przypadku dostępnych wolnych miejsc (niewykorzystania miejsc przez studentów stacjonarnych).

INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH  EGZAMINY  WSTĘPNE

W czerwcu – w miarę wolnych miejsc – akademik przyjmuje telefonicznie rezerwacje noclegów dla osób zdających egzaminy na poszczególne wydziały naszej Uczelni, w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.30. Zapewniamy miejsca w pokojach wieloosobowych. Wyposażamy każdego w kołdrę, poduszkę i pościel. Koszt noclegu – 50 zł/dobę.

Koła naukowe

Studenckie koła naukowe PWSFTviT to przedsięwzięcia studenckie mające na celu poszerzanie i rozwijanie działalności pedagogicznej, naukowej i artystycznej wykraczającej poza przyjętą dydaktykę. Skupiają studentów i pedagogów zainteresowanych wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań formalnych i artystycznych w dziedzinie sztuki filmowej. Są także miejscem wymiany pomysłów i projektów o charakterze artystycznym. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. o tworzeniu koła, można znaleźć w zarządzeniu Rektora nr 1/2014 umieszczonego w BIPie Szkoły. 

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu z opiekunami kół.