ENGLISH

Praktyki StudentówKto może wyjechać na praktyki?
O wyjazd mogą się ubiegać:

- studenci zarejestrowani na studiach pierwszego stopnia (przynajmniej na drugim roku), drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich (przynajmniej na drugim roku),

- doktoranci (oprócz czwartego roku studiów)

- absolwenci (rekrutacja musi nastąpić przed obroną, a wyjazd musi zakończyć się do 12 miesięcy po obronie)

Wymogiem koniecznym jest zaliczenie sesji egzaminacyjnej poprzedzającej złożenie dokumentów.

Gdzie można realizować praktyki?

W dowolnej firmie, instytucji lub organizacji zagranicznej w krajach programu lub krajach partnerskich* (oprócz instytucji unijnych lub odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami).

*Uwaga: liczba wyjazdów do krajów partnerskich jest ograniczona i zgłoszenie studenta może zostać poddane dodatkowej ocenie.

Poradnik jak szukać praktyk 
 
Na jak długo można wyjechać?

- długoterminowe wyjazdy na praktykę – min. 2 miesiące, opcjonalnie połączone z częścią wirtualną

- krótkoterminowe wyjazdy na praktykę - 5-30 dni mobilności fizycznej połączone z obowiązkową częścią wirtualną.

Każdy student może maksymalnie wykorzystać łącznie 12 miesięcy mobilności fizycznej (na studia i praktyki) na każdy cykl studiów (I, II i III stopień) lub 24 miesiące w przypadku studiów jednolitych magisterskich.

Długość praktyki, na którą można otrzymać stypendium jest zależna od dostępnych funduszy i należy wcześniej skonsultować się w tej sprawie z Działem Współpracy Międzynarodowej.

Formularz dla studentów
Formularz dla doktorantów
Learning Agreement oraz poradnik jak wypełnić dokument

Testy z języka angielskiego odbywają się w każdą ostatnia środę miesiąca. Zgłoszenia z deklaracją poziomu prosimy kierować mailem do: d.borkowska@filmschool.lodz.plOświadczenie z dziekanatu

Przed wyjazdem zalecana jest rejestracja w serwisie Odyseusz:
https://odyseusz.msz.gov.pl/ Learning Agreement After

Szczegółowe informacje o zasadach kwalifikacji i realizacji wyjazdu oraz o stawkach stypendialnych zostały również umieszczone w sekcji „Dokumenty do pobrania”.