Fotografia
ENGLISH

Dziekanat Wydziału Operatorskiego i Realizacji TV

Nina Tylman
Beata Marcyjanik-Patura

tel. 42 27 55 818
tel. 42 27 55 936
 
operatorski@filmschool.lodz.pl

godziny pracy:
poniedziałek - 10:00-14:00
wtorek - 10:00-14:00
środa - NIECZYNNY
czwartek - 10:00-14:00
piątek - 10:00-14:00
 

FOTOGRAFIA - DZIAŁ TECHNICZNY (atelier, sprzęt)
                          
tel. 42 27 54 644, wew. 644
pon.-pt.: 9:00-19:00


......................................................

WYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ SPECJALNOŚĆ: FOTOGRAFIA
5-letnie STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE stacjonarne

KILKA SŁÓW O SPECJALNOŚCI
Studenci przygotowywani są w trakcie procesu dydaktycznego do podjęcia pracy w agencjach fotograficznych, prasie, wydawnictwach, muzeach i galeriach sztuki współczesnej. Jednocześnie rozwijają swoje umiejętności twórcze, które pozwolą im spełnić marzenia, aby w przyszłości zaistnieć jako uznani artyści fotograficy. Program realizowany jest w trakcie jednolitych, 5–letnich studiów magisterskich.

Na doświadczenia w obrębie rozumienia, kształtowania i profesjonalnego wykorzystania obrazu składają się blisko 65–letnie wysiłki kadry pedagogiczno–twórczej skupionej wokół Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej. Konstrukcja programu nauczania opiera się na „systemie pracowni" prowadzonych w oparciu o autorski programy. Ilość pracowni zapewnia szeroki zakres specjalizacji występujących we współczesnej fotografii zawodowej, takich jak: fotografia reportażowa, kreacyjna, użytkowa, portretowa, foto - edytorstwo itp.

Mimo, że w żadnym z członów nazwy wydziału nie występuje słowo fotografia, była ona zawsze jednym z najistotniejszych elementów w procesie nauczania a przede wszystkim jest integralną formą wypowiedzi twórczej.

----------------------------------------

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
Kierunek: Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia Specjalność: FOTOGRAFIA

Studia trwają cztery semestry. Przewidziane programem zajęcia odbywają się w trakcie dwudniowych zjazdów (piątek/sobota lub  sobota/niedziela ) 

Studia fotograficzne w Szkole Filmowej posiadają 29-letnią tradycję nauczania. W tym czasie wielu naszych studentów i absolwentów osiągnęło wiele nagród w Polsce i zagranicą. Katedra Fotografii na wydziale Operatorskim i Realizacji Tv posiada: doświadczoną kadrę, niezbędne zaplecze lokalowo-sprzętowe. Pozwala to przyszłym studentom, którzy uzyskali minimum dyplom licencjata - na kontynuowanie studiów niestacjonarnych w rozszerzonej formule. Przygotowany program studiów kierowany jest przede wszystkim do osób związanych z szeroko pojętym rynkiem mediów i zainteresowanych zdobyciem konkretnych umiejętności praktycznych w obszarze kształtowania obrazu fotograficznego i podstaw filmowego. Zakłada on dalsze kształcenie zawodowe i szerokie przekazanie wiedzy teoretycznej co zaowocuje poszerzeniem świadomości twórczej oraz nabyciem umiejętności formułowania własnej wypowiedzi artystycznej. Poszczególne zagadnienia artystyczne, teoretyczne i praktyczne znajdują swoje odzwierciedlenie we wszystkich programowych formach zajęć (wykładach, warsztatach, seminariach, ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych). Zrealizowanie założonych programowych celów kształcenia pozwoli absolwentowi na: swobodne poruszanie się po współczesnym rynku sztuki, kierowanie zespołami ludzi współtworzącymi obraz fotograficzny, podejmowanie pracy w agencjach fotograficznych, prasie, wydawnictwach, ośrodkach kultury, galeriach itp.

Program kształcenia:

- koncentrowany jest na przybliżeniu i  wyjaśnieniu ewolucji sposobów obrazowania, przeobrażeniach w sztuce jako naturalnego procesu formułowania języka plastycznego, kształtowanego z jednej strony w zależności od obserwacji, analizy i syntezy zjawisk otaczającego nas świata, z drugiej strony poprzez interpretowanie dokonań artystów epok minionych,
- umożliwia poznanie współczesnego oblicza komunikacji masowej, zrozumienie specyficznych cech mass mediów oraz interakcji zachodzących między mediami i ich odbiorcami, umożliwi absolwentowi prezentację swoich osiągnięć warsztatowych i artystycznych w nowoczesny sposób,
- umożliwia poznanie i opanowanie procesu twórczego w fotografii i multimediach, zarówno w odniesieniu do działań kreacyjnych, jak użytkowych i reklamowych w wymiarze praktycznym.

Przedmioty teoretyczne wykładane są audytoryjnie i uzupełniane demonstracjami, projekcjami. Tradycyjnie szczególny nacisk położony jest na kształcenie indywidualne co wymaga ścisłej współpracy studenta z pedagogiem. Tak więc obok ćwiczeń zbiorowych dalsze kształcenie prowadzone jest w poszczególnych pracowniach, gdzie student jest konsultowany, a jego prace - zrealizowane między zjazdami - są poddawane korektom. Ten charakter nauczania szczególnie wyraźnie występuje w trakcie realizacji praktycznej pracy dyplomowej.

Kształcenie kierunkowe

- praktyka oświetlenia, postprodukcja obrazu, fotografia użytkowa i reklamowa, projekt i publikacja, techniki alternatywne w fotografii, działania audiowizualne;

Nauczanie kierunkowe

– projektowanie, zagadnienia współczesnej fotografii, media w sztuce XX i XXI w., kultura i komunikacja, konteksty fotografii, kreacja w fotografii, fotografia dokumentalna i reportażowa, fotografia a film, konteksty sztuk wizualnych;

Nauczanie ogólne

– elementy socjologii kultury wizualnej, estetyka i filozofia fotografii, fotografia – multimedium sztuki, strategie kuratorskie, proseminarium, 

Egzaminy i zaliczenia

 Z poszczególnych przedmiotów teoretycznych studenci uzyskują zaliczenie i kończą proces nauczania egzaminem. Przedmioty praktyczne nauczania kierunkowego i kształcenia kierunkowego zaliczane są na podstawie zrealizowanych ćwiczeń i przedstawienia prac twórczych określonych w programach dotyczących poszczególnych przedmiotów. Publiczna prezentacja prac praktycznych zrealizowanych w poszczególnych pracowniach ma miejsce w przestrzeni wystawienniczej szkoły oraz w galeriach fotograficznych. Kuratorami prezentacji są wykładowcy i doktoranci Uczelni.

Egzamin dyplomowy

odbywa się według ogólnie przyjętych zasad na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej i obejmuje:
- publiczną prezentację praktycznej pracy dyplomowej w postaci cyklu fotografii lub pokazu multimedialnego czy instalacji;
- obronę teoretycznej pracy magisterskiej
Średnia ocen uzyskanych w trakcie egzaminu dyplomowego z uwzględnieniem średniej uzyskanej w trakcie studiów wyznacza ostateczną ocenę uwidocznioną na dyplomie magistra sztuki w specjalności fotografia.

Studia trwają dwa lata (cztery semestry) - 10 zgrupowań (piątek-sobota lub sobota-niedziela) w roku + 1 zgrup. zaliczeniowe.
Koszt studiów: 4.500 zł za semestr studiów

Raport samooceny WO


Ważne informacje na temat NOSTRYFIKACJI ŚWIADECTW: http://www.filmschool.lodz.pl/fileups/stu/20150527153806-nostryfikacje-swiadectw-maturalnych.pdfGALERIA
e-BOOKI & e-ALBUMY

PROGRAM FOTOGRAFIA 21/22

Zasady rekrutacji

Strefa studenta

Nagrody

 • 1 Kiyosato Museum of Photographic Arts - Young Portfolio competition 2019
  Finalistka


  Agata Wieczorek
 • 2 ING Unseen Talent Award 2019
  Finalistka


  Karolina Wojtas
 • 3 GEN NEXT BRONCOLOR - Broncolor Ambassador
  2017


  Agata Serge
 • 4 British Journal of Photography - publikacja
  2017


  Michał Siarek
 • 5 Photomonth Cracow - Show OFF
  2017


  Karolina Wojtas
 • 6 HSBC Prize for Photography
  2016


  Marta Zgierska
 • 7 #NewEastPhotoPrize
  2016


  Michał Siarek
 • 8 Lucie Foundation Lucie Scholarchip Program
  2016


  Marta Zgierska
 • 9 Kolga Tbilisi Photo Award 2015
  kategoria "Conceptual photoproject"


  Agnieszka Wąsik
 • 10 BZWBK PRESS FOTO 2015
  Zdjęcie roku


  Agata Grzybowska
 • 11 reGeneration3 / 2015
  Musée de l'Élysée


  Artur Gutowski, Piotr Zbierski, Robert Mainka - finaliści
 • 12 IdeasTap Photographic Award
  Magnum Photos 2015


  Karolina Jonderko - finalistka

 • 13 Leica Oskar Barnack Award
  2015


  Igor Pisuk - finał

Dodatkowe informacje