Fotografia
Jednolite studia magisterskie: 5-letnie
Sekretariat

42 27 54 653   ( godz. 10,00-14,00 )
         
kingakanecka@filmschool.lodz.plProblemy techniczne związane z formularzem

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl
-----------------------------------------------


----------------------------------


EGZAMIN WSTĘPNY na płatne STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE stacjonarne, DLA OBCOKRAJOWCÓW

http://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/fotografia/9

----------------------------------

UWAGA !

NABÓR NA FOTOGRAFIĘ - STUDIA NIESTACJONARNE  II   STOPNIA
w roku akad. 2017/2018 :

http://www.filmschool.lodz.pl/studia/rekrutacja/fotografia-studia-ii-stopnia-niestacjonarne/62

----------------------------------------Potwierdzanie efektów uczenia się

Terminy

LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZOSTALI PRZYJĘCI NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

/ specjalność: FOTOGRAFIA jednolite studia stacjonarne /  :

( ...)
....................................................................................................................

WYNIKI EGZAMINU I  ELIMINACJI (     . ... 2017 r.)
dla kandydatów na I rok studiów Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej specjalność: FOTOGRAFIA ( jednolite studia magisterskie - stacjonarne ) w roku akademickim 2017/2018 :

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO  II ETAPU :
( ... )

=====================================================

REKRUTACJA - ROK AKAD. 2017/2018
-----------------------------------------------------------------------

KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW:

18 marca 2017 r. (sobota)  Centrum Nowych Mediów (parter), w godzinach 10.00-16.00  
22 kwietnia 2017 r. (sobota) 
Centrum Nowych Mediów (parter),
w godzinach 10.00-16.00


Na konsultacje kandydat przywozi ze sobą wybrane prace twórczości własnej ( zdjęcia, ewentualnie prace na nośniku cyfrowym )

----------------------------------------------------------------------------

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

do 31.05.2017 r. ( w godz. 10:00 - 14:00) 
Sekretariat Katedry Fotografii
(budynek Centrum Nowych Mediów, parter, pokój 0.08)

Wszystkie dokumenty należy złożyć w wiązanej tekturowej teczce formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą, z dopiskiem Fotografia - Rekrutacja. Decyduje data wpłynięcia dokumentów do Sekretariatu      ( a nie data wysłania).

---------------------------------------------------------------------------

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH : 

I etap - 19-21 czerwca 2017 r.  
       (kandydatowi na egzamin zostanie wyznaczony jeden dzień)
II etap - 28-30 czerwca 2017 r.   
        (kandydatowi na egzamin zostanie wyznaczony jeden dzień)


Potrzebne dokumenty

 1. Rejestracja on-line od 1. marca: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.                                               Po zakończeniu procesu należy wydrukować podanie (ankietę osobową) i dołączyć je do teczki z dokumentami.
 2. Życiorys (1 strona komputeropisu)
 3. Kserokopia oryginału/ odpisu świadectwa dojrzałości (wiarygodność na podstawie przedstawienia oryginału poświadcza Uczelnia. Tegoroczni maturzyści składają zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości, a w systemie IRK zakładki dotyczącej wykształcenia w ogóle nie wypełniają).
 4. Kserokopia dowodu osobistego (wiarygodność poświadcza Uczelnia)
 5. 4 fotografie (format jak do dowodu) z czytelnym podpisem
 6. Dowód opłaty za egzamin
Uwaga! Tegoroczni maturzyści do czasu otrzymania świadectwa dojrzałości składają zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do matury.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w wiązanej teczce formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą, z dopiskiem Fotografia - Rekrutacja
/decyduje data wpłynięcia dokumentów do Sekretariatu/
na adres:

Państwowa Wyższa Szkola Filmowa Telewizyjna i Teatralna                     im. Leona Schillera
Sekretariat Katedry Fotografii 
bud. Centrum Nowych Mediów /pokój 0.08 /
ul.Targowa 61/63
90-323 Łódź 
 
Dokumenty uwagi
.

Teczka prac

1.   10-15 prac fotograficznych w formacie wystawienniczym (prezentacja dorobku twórczości własnej)
2.   Wykonane, wybrane przez kandydata 4  zadania fotograficzne (określane każdego roku przez Komisję Rekrutacyjną)
 / patrz: EGZAMIN - I ETAP /

UWAGA: teczkę prac kandydat przynosi ze sobą w dniu egzaminu.
Opłata egzaminacyjna

150 PLN
Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl.

Sekretariat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

PRZYJĘCI NA FOTO 2016/17

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi. Dojechać do niej można:

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny
autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl  

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów, teczki prac (teczkę prac kandydat przynosi ze sobą w dniu egzaminu) oraz dowodu opłaty za egzamin.


                            I  ETAP

Ocena teczki z udziałem kandydata. Etap pierwszy nie jest punktowany. O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu decyduje Komisja na podstawie oceny przedłożonych prac.


TEMATY WYKONYWANE PRZEZ KANDYDATÓW W DOMU
NA EGZAMIN WSTĘPNY Z FOTOGRAFII                                                      - ROK AKADEMICKI 2017/18 ( I ETAP ) :

I. Niezwykłe zwykłe rzeczy. - 3-5 zdjęć w formacie 30x40 cm.
II. Portret mojego pokolenia. - 4-8 zdjęć w formacie 30x40 cm.
III. Martwa natura z cebulą, gruszką i … - 3 zdjęcia w formacie  
   30x40 cm.
IV. Ilustracja do wiersza „Kamyk” Zbigniewa Herberta . - 3-5 zdjęć         w formacie 30x40 cm.
V. Nic się nie dzieje? ! . - 3-6 zdjęć w formacie 30x40 cm.
VI. Nieokiełznana przyroda . - 3-6 zdjęć w formacie 30x40 cm.
VII. Jak bardzo się wstydzę !!!. - 3-6 zdjęć w formacie 30x40 cm.
VIII. Wyklęte obrazy . - 3-6 zdjęć w formacie 30x40 cm.
 
UWAGA !
Spośród przedstawionych ośmiu tematów kandydat zobowiązany jest do wyboru i zrealizowania CZTERECH tematów .

Zestaw kandydat podpisuje imieniem i nazwiskiem.
Do każdego z tematów kandydat dołącza krótki opis. 

                           II  ETAP
 1. Rozmowa dotycząca podstawowych zagadnień z zakresu techniki i technologii fotograficznej
 2. Wykonanie zadań fotograficznych w atelier lub wnętrzu naturalnym na temat podany przez Komisję
 3. Przedstawienie recenzji wybranej przez kandydata wystawy fotograficznej
 4. Analiza fotografii przedstawionej przez Komisję
 5. Eksplikacja i obrona prezentowanego dorobku twórczości własnej oraz zadań ustalonych przez Komisję.

Każde zadanie konkursowe jest oddzielnie punktowane. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata w czasie 2 etapu egzaminu decyduje o przyjęciu na I rok studiów..