Fotografia
FOTOGRAFIA-studia II STOPNIA -niestacjonarne
Wydział Operatorski i Realizacji TV

Nina Tylman
Beata Marcyjanik-Patura
tel. 42 27 55 818
tel. 42 27 55 936
e-mail: operatorski@filmschool.lodz.pl

godziny pracy:

poniedziałek - 10:00-14:00
wtorek -10:00-14:00
środa - NIECZYNNY
czwartek - 10:00-14:00
piątek - 10:00-14:00

Problemy techniczne związane z systemem IRK:

42 27 55 808
j.wesolek@filmschool.lodz.pl 

Terminy


K O N S U L T A C J E       2 0 2 2 / 2 0 2 3
 -----------------------------------------------------------------------
W bieżącym roku przewidujemy konsultacje prac własnych
kandydata w trybie online. Konsultacje odbywać się będą
w dniach:

26.03.2022 r.
14.05.2022 r.

Kandydaci chętni do wzięcia udziału w konsultacjach
proszeni są o zgłaszanie się na adres dziekanatu operatorski@filmschool.lodz.pl

W mailu prosimy o podanie wybranej daty konsultacji,
specjalności, numeru telefonu oraz imienia i nazwiska).

Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2022 r.

Prace do konsultacji powinny być przygotowane w takiej
formie aby umożliwić Komisji obejrzenie ich poprzez
udostępnienie ekranu (na platformie Teams).

Przypominamy, że konsultacje nie są przeznaczone
do informowania o trybie egzaminu wstępnego, mają służyć
osobom chcącym uzyskać opinię o dorobku artystycznym.

P R Z E B I E G       E G Z A M I N U       W S T Ę P N E G O


Egzamin wstępny odbędzie się w terminie 15-16 września 2022 r. w trybie stacjonarnym na terenie Uczelni. 

Szczegółowy harmonogram dotyczący przebiegu egzaminu został zamieszczony w dokumentach do pobrania - " Egzaminy Foto II stopień"

Potrzebne dokumenty

1. Rejestracja online od 1 marca:
https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html 
2. Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:
a) Życiorys (życiorys to nie jest CV - 1 strona komputeropisu). Dokumentu tego nie podpisujemy, tylko załączamy całość
w jednym załączniku. Dopuszczalny format to WORD lub PDF.
Życiorys ma stanowić jeden załącznik (nie załączamy osobno
każdej strony!).
b) Skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) wraz ze skanem suplementu do dyplomu lub zaświadczenie z Uczelni o uzyskanym tytule licencjata (jeżeli dyplom nie został jeszcze wydany). Przed załączeniem skanu dyplomu, proszę podpisać swój dyplom. Skan ma stanowić jeden załącznik ! ( nie załączamy osobno każdej strony formularza ! ) .
c) Fotografia w formacie JPG (opis techniczny w IRK).
d) Opłata: 150 PLN za egzamin (wpłata na indywidualny numer konta podany w systemie IRK, nie trzeba załączać skanu dowodu wpłaty). Prawidłowe załączenie ww. dokumentów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po upływie terminu złożenia dokumentów
(po 14 sierpnia 2022 roku).

UWAGA ! ! ! - Kandydaci, którzy nie załączą wszystkich wymaganych dokumentów w systemie IRK, bądź nie wniosą opłaty rekrutacyjnej
do dnia 14 sierpnia 2022 roku, nie zostaną dopuszczeni do egzaminów wstępnych z powodu niespełnienia wymogów formalnych rekrutacji.

Po 14 sierpnia 2022 roku nie będzie już możliwości załączania żadnych dokumentów w systemie rekrutacyjnym!

Nie wymagamy przesyłania teczki z dokumentami.
Rejestracja kandydata na studia przebiega drogą elektroniczną.
Kandydat nie drukuje żadnych dokumentów i nie przesyła
ich w formie papierowej do Szkoły.

Teczka prac

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów w systemie IRK oraz przygotowanie teczki, która powinna zawierać:

1) 10-15 prac fotograficznych
- fotografie przesyłamy tylko w formacie "jpg"
- nie przesyłamy fotografii w formacie tiff, gif, bmp, raw, neff itp.
- fotografie przesyłamy w rozdzielczości 300 dpi/cal (nie 300 dpi/cm) - format fotografii wybiera kandydat/kandydatka (20x30 cm, 4/3, kwadrat, 6/7, 6/9, panoramy)

2) Wykonane przez kandydata zadania fotograficzne:
 - Inna/inny ja (3-5 fotografii)
 - Fotografie do plakatu wybranej sztuki teatralnej lub filmu                          (3 fotografie)
 - Niedziela w mieście (3-5 fotografii)

Teczkę, kandydaci przedstawiają komisji w dniu egzaminu wstępnego.

Szczegółowy harmonogram dotyczący przebiegu egzaminu został zamieszczony w dokumentach do pobrania - " Egzaminy Foto II stopień"


Opłata egzaminacyjna

150 PLN

Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata.

Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl. Natomiast w przypadku rezygnacji, proszę o mail o treści:

"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na fotografię (studia II stopnia niestacjonarne) na nr konta: .............. Imię i nazwisko właściciela konta:............."
Sekretariat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.
Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

Egzaminy FOTO II stopień

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi.

Zakwaterowanie

Z uwagi na zaplanowane przeprowadzenie egzaminów w trybie zdalnym nie ma możliwości rezerwacji płatnych noclegów
w Domu Studenta PWSFTviT w Łodzi.

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie
poprzez IRK wymaganych dokumentów, teczki prac własnych
oraz uiszczenie opłaty za egzamin.
.