Fotografia
FOTOGRAFIA-studia II STOPNIA -niestacjonarne
SEKRETARIAT :

42 27 54 653 (godz. 10:00-14:00)
(w środy sekretariat nieczynny)

kingakanecka@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z systemem IRK:

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl

Terminy

KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW:

23 marca 2019 r. (sobota) bud. Centrum Nowych Mediów (parter),
w godzinach 10.00-16.00

13 kwietnia 2019 r. (sobota) bud. Centrum Nowych Mediów (parter),
w godzinach 10.00-16.00

Na konsultacje kandydat przywozi ze sobą wybrane prace twórczości własnej ( zdjęcia, ewentualnie prace na nośniku cyfrowym )
--------------------------------------------------------------------------            TERMIN REJESTRACJI ON-LINE : rejestrować można się od 1. marca
--------------------------------------------------------------------------       TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

do 04.09.2019 r. ( w godz. 10:00 - 14:00)
Sekretariat Katedry Fotografii
(budynek Centrum Nowych Mediów, parter, pokój 0.08)

Wszystkie dokumenty należy złożyć w wiązanej tekturowej teczce formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą ( w teczce A4), z dopiskiem: Fotografia - Rekrutacja.
Decyduje data wpłynięcia dokumentów do Sekretariatu   ( a nie data wysłania).

------------------------------------------------------------------------          TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH :

16-17 września 2019 r.
 ( kandydatowi na egzamin zostanie wyznaczony jeden dzień ,
po wyznaczeniu terminu nie ma możliwości jego zmiany )  
Potrzebne dokumenty

1. Rekrutacja on-line: https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html
Po zakończeniu procesu należy wydrukować podanie (ankietę osobową) i dołączyć je do teczki z dokumentami.
2. Życiorys (1 strona komputeropisu) 
3. Kserokopia oryginału/odpisu dyplomu licencjackiego lub magisterskiego + kserokopia suplementu do dyplomu
(wiarygodność na podstawie przedstawionego oryginału poświadcza Uczelnia)
4.  3 fotografie (format jak do dowodu) z czytelnym podpisem
5. Dowód opłaty za egzamin
6. Wykaz zrealizowanych wystaw fotograficznych indywidualnych, oraz dokumentujących uczestnictwo w wystawach zbiorowych, wykaz nagród i wyróżnień


Wszystkie dokumenty należy złożyć w wiązanej teczce formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą (w teczce A4), z dopiskiem Fotografia - Rekrutacja (decyduje data wpłynięcia dokumentów do Sekretariatu)

na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera
Sekretariat Katedry Fotografii
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódź

Teczka prac

1.     Prezentacja dorobku twórczości własnej
(10-15 prac fotograficznych w formacie wystawienniczym)

2.   Wykonane przez kandydata TRZY zadania fotograficzne (określane każdego roku przez Komisję Rekrutacyjną)
(patrz j.n.:  EGZAMIN)

3.   Wykaz zrealizowanych wystaw fotograficznych indywidualnych,  oraz dokumentujących uczestnictwo w wystawach zbiorowych,          wykaz nagród i wyróżnień


UWAGA: teczkę prac kandydat przynosi ze sobą w dniu egzaminu.


Opłata egzaminacyjna

150 PLN

Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata.

Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl. Natomiast w przypadku rezygnacji, proszę o mail o treści:

"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na fotografię (studia II stopnia niestacjonarne) na nr konta: .............. Imię i nazwisko właściciela konta:............."

Sekretariat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.
Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

PRZYJĘCI NA FOTO 2016/17

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi.
Dojechać do niej można:

Dworzec Łódź Chojny tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

 * Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów, teczki prac (teczkę prac kandydat przynosi ze sobą w dniu egzaminu) oraz dowodu opłaty za egzamin.
W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci omawiają i bronią swoją prezentację prac praktycznych, wykazują się znajomością współczesnych zjawisk artystycznych i kulturalnych oraz podstawowych zagadnień z zakresu techniki i technologii fotograficznej.

TEMATY DO WYKONANIA PRZEZ KANDYDATÓW W DOMU NA EGZAMIN WSTĘPNY Z FOTOGRAFII
 - ROK AKADEMICKI 2019/20  :

I.     Wolna niedziela .
       3-5 zdjęć w formacie 30x40 cm.

II.    Moi sąsiedzi.
       3-5 zdjęć w formacie 30x40 cm.

III.   Portret bohatera w dwóch odsłonach.
       2 zdjęcia w formacie 30x40 cm.

UWAGA !
Kandydat zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich TRZECH tematów ..  

Zestaw kandydat podpisuje imieniem i nazwiskiem. Do każdego z tematów kandydat dołącza krótki opis.