Szkoła Doktorska
ENGLISH

Szkoła Doktorska PWSFTviT w Łodzi kształci specjalistów z dyscypliny sztuk filmowych i teatralnych we wszystkich obszarach objętych programem Szkoły Filmowej w Łodzi: reżyserii filmowej, sztuki operatorskiej, aktorstwa, produkcji filmowej, scenariopisarstwa, montażu filmowego, animacji i fotografii.
Doktoranci to artyści, badacze i przyszli dydaktycy.
Celem istnienia Szkoły jest wspieranie ich rozwoju w każdym z tych zakresów. Doktoranci uczestniczą w wykładach, seminariach i warsztatach przewidzianych w programie Szkoły, pracują nad własnymi projektami we współpracy z wykładowcami i zaproszonymi gośćmi oraz realizują autorskie zajęcia dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.

Program Szkoły Doktorskiej tworzy konteksty, inspiruje i dostarcza instrumentarium niezbędnego, by łączyć oryginalną twórczość z pogłębionym namysłem nad własnym medium i otaczającą rzeczywistością. Przygotowuje również do prowadzenia dydaktyki w szkołach artystycznych z zakresu sztuk filmowych i teatralnych. Filozofia Szkoły Doktorskiej oparta została na podejściu „praktyki jako badania” (practice as research), która traktuje twórczość artystyczną jako równorzędną, oryginalną metodologicznie składową procesu badawczego. W podejściu tym dzieło nie jest jedynie rezultatem czy prezentacją wniosków z procesu badawczego, ale właściwą sceną myślenia - myślenia nie tylko za pomocą pojęć i słów, ale form i technik specyficznych dla obranego medium.

Zasady rekrutacji

Strefa doktoranta