ENGLISH

Wyjazdy wykładowców

Do kogo skierowany jest program Erasmus + ?

O wyjazd może się ubiegać kadra dydaktyczna zatrudniona w PWSFTviT na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej.

Gdzie można wyjechać?

Do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć lub do każdej innej publicznej lub prywatnej instytucji czy organizacji w celu udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kompetencje.

Na jak długo można wyjechać?

 * od 2 dni do 2 miesięcy - kraje programu
 * od 5 dni do 2 miesięcy - kraje partnerskie
 

Formularz oraz program nauczania są do pobrania na dole strony. Rejestracja w serwisie Odyseusz możliwa jest na stronie https://odyseusz.msz.gov.pl/

Szczegółowe informacje o zasadach kwalifikacji i realizacji wyjazdu oraz o stawkach stypendialnych zostały umieszczone w sekcji „Dokumenty do pobrania”
 
UWAGA: uczelnia ma możliwość wykorzystać stypendium na PRZYJAZDY wykładowców i pracowników z uczelni partnerskich i dowolnych przedsiębiorstw w celu przeprowadzenia zajęć na uczelni.