Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Studia międzynarodowe 1-roczne
Informacje dla kandydatów

42 27 55 815
42 27 55 876
produkcja@filmschool.lodz.pl

Terminy

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
do 23 września 2018 r.

TERMIN ROZMÓW WSTĘPNYCH i WYBORU KANDYDATÓW:
25 września 2018 r.

TERMINY ZAJĘĆ:
od października do czerwca (zjazdy średnio co 2 tyg.)

Opłata za semestr Międzynarodowych studiów Podyplomowych  dla producentów kreatywnych  -  w roku akademickim 2018/2019 wynosi 7.500 PLN.

Potrzebne dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. Ankieta (wzór do pobrania w załączniku) 
  2. Kserokopia świadectwa dojrzałości. 
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
  4. Fotokopia dowodu osobistego.
  5. Dwie aktualne fotografie (format jak do dowodu osobistego). 
  6. Życiorys (wzór do pobrania w załączniku ) + informacja o dokonaniach w branży filmowej, telewizyjnej. 
  7. Dowód wpłaty za egzamin wstępny 85 zł. (szczegóły poniżej) 

Dokumenty należy wysłać na adres: ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź z dopiskiem Wydział Organizacji Sztuki Filmowej do dnia 23 września br.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacyjnej można uzyskać:
- on-line: pisząc na adres email: produkcja@filmschool.lodz.pl
- telefonicznie: 42 27 55 876 lub 42 27 55 815 (w dni robocze 8:00-16:00)
- osobiście: w Dziekanacie Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej, ul. Targowa 57, 90-323 Łódź

Teczka prac

Nie jest wymagana. Do składanych dokumentów można dołączyć referencje oraz inne poświadczenia dotychczasowych osiągnięć i przebiegu kariery zawodowej.

Opłata egzaminacyjna

kwota: 85 zł
nr konta: 21 1240 1545 1111 00001166 6233
tytuł wpłaty: opłata rekrutacyjna - międzynarodowe studia podyplomowe dla producentów kreatywnych


UWAGA: Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej. W wypadku rezygnacji należy się zwrócić z prośbą o zwrot opłaty mailowo na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl najpóźniej do dnia 13 września. Po tym dniu opłata nie podlega zwrotowi.

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, a Wydział Organizacji Sztuki Filmowej pod numerem 57.

Dojechać tu można:

Dworzec Łódź Chojny tramwaj linii 5 (kierunek dworzec Łódź-Żabieniec) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Teofilów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Fabryczna tramwaj linii 5 (kierunek Chojny/Kurczaki ) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi - z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi.

KONTAKT:
tel. 42 636 60 66
email: ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

Przyjęcie na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego na podstawie kompletu wymaganych dokumentów.

W przypadku dużego zainteresowania daną edycją studiów z kandydatami przeprowadzone będą rozmowy wstępne. Rozmowy dotyczyć będą przede wszystkim dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, osiągnięć, zainteresowań, a także m.in. zagadnień związanych z filmem, telewizją, teatrem, literaturą, muzyką, bieżącymi wydarzeniami społeczno-kulturalnych w Polsce i na świecie, problematyką nowych mediów, technologii cyfrowych, internetu oraz wiedzą menedżerską i zarządzaniem projektami.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc kandydaci mogą zapisać się bez egzaminów na kursy i warsztaty organizowane przez Wydział Organizacji Sztuki Filmowej oraz listę oczekujących na kolejną edycję studiów.