Producenci na start
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
14. 07. 2015. Wydział
Produkcja

Podyplomowe studia organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej to ostatni punkt tegorocznej rekrutacji do Naszej Szkoły. Termin złożenia dokumentów i egzaminu wstępnego: 12 września.

Studia podyplomowe na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej trwają 2 lata. Główną częścią egzaminu jest rozmowa kwalifikacyjna dotycząca filmu, telewizji, teatru, literatury, muzyki, plastyki, wydarzeń społeczno-kulturalnych w Polsce i na świecie oraz elementów wiedzy menadżerskiej.

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej kształci producentów i kierowników produkcji filmowych i telewizyjnych. Studenci przygotowywani są również do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Przyszły absolwent Wydziału powinien umieć znaleźć pracę zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Wśród tematów podejmowanych na studiach podyplomowych m.in. techniki promocji filmu, finansowanie produkcji filmowej, systemy podatkowe, koprodukcje, dystrybucja filmów, prawa nowych mediów, techniki motywacyjne, polityka programowa w kinematografii, zarządzanie teatrami, organizacja kampanii promocyjnych i reklamowych.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na podyplomowe studia organizacji produkcji na www Szkoły: http://www.filmschool.lodz.pl/studia/rekrutacja/studia-podyplomowe-2-letnie/44