Jak ZARZĄDZAĆ CYFROWĄ POSTPRODUKCJĄ FILMOWĄ?
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
08. 09. 2022. Wydział
Produkcja

Wydział Organizacji Produkcji Filmowej zaprasza na roczne studia podyplomowe: Zarządzanie Cyfrową Postprodukcją Filmową. Nabór trwa do 14 września!

Na studiach podyplomowych ZARZĄDZANIE CYFROWĄ POSTPRODUKCJĄ FILMOWĄ kształcimy kadrę przyszłych kierowników postprodukcji pracujących zarówno w domach postprodukcyjnych, telewizjach, jak i w ekipach filmowych.

Studia skierowane są do:
- kierowników produkcji, osób zajmujących się promocją marek, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje;
- wszystkim osób pracujących w szeroko pojętej branży filmowo-telewizyjnej, bądź absolwentów studiów związanych z kierunkami filmowymi, którzy planują swoją przyszłość związać z postprodukcją filmową w zakresie zarządzania;
- osób pracujących w mediach chcących poszerzyć swoje kwalifikacje oraz uzyskać formalne uprawnienia do zawodowego awans.

BLOKI TEMATYCZNE:
- przedmioty zawodowe stanowiące ok. 90% programu studiów obejmują̨ m.in. zajęcia poszczególnych etapów z postprodukcji obrazu oraz dźwięku;
- przedmioty ogólnokierunkowe stanowiące ok. 10% programu studiów obejmują̨ m.in. prawo autorskie i zajęcia z marketingu i reklamy .

FORMA ZAJĘĆ:
- zajęcia cykliczne - regularne wykłady i ćwiczenia odbywające się w trakcie roku akademickiego średnio co drugi weekend;
- wykłady monograficzne (NOWOŚĆ!) – w nadchodzącym roku akademickim bloki zajęć́ w ramach wybranych zjazdów, w formie intensywnych warsztatów prowadzonych wokół jednego wspólnego tematu przez zaproszonych specjalistów, ekspertów, praktyków branżowych.

NAUKA POPRZEZ PRAKTYKĘ:
- prace praktyczne – uczestnicy studiów w trakcie zajęć uczą się podstaw obsługi lub możliwości programów używanych podczas postprodukcji filmowej takich jak programy do montażu, kolor korekcji, obróbki dźwięku itp. oraz omawiają konkretne budżety filmowe, zapoznając się ze specyfiką filmową od strony ekonomicznej; - praktyki i staże zawodowe – w trakcie roku szkolnego zainteresowane osoby mają możliwość uczestnictwa w ponad 300 studenckich projektach filmowych, które co roku realizowane są w Szkole, a także w czasie wakacji.
Tryb: podyplomowe studia niestacjonarne.Czas trwania: 2 semestry po ok. 150 godz. dydaktycznych / semestr, w sumie ponad 318 godzin wykładów i ćwiczeń́.
Zgrupowania: Weekendy, średnio 2 razy w miesiącu w okresie od października do czerwca.Planowany termin rozpoczęcie zajęć: październik br.
Opłata za jeden semestr studiów: 3.500 zł brutto (istnieje możliwość́ otrzymania faktury VAT oraz rozłożenia płatności na raty).

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT STUDIÓW MOŻNA UZYSKAĆ:
ON-LINE pisząc na adres e-mail: produkcja@filmschool.lodz.pl
TELEFONICZNIE pod numerami tel. 42 27 55 815 lub 42 27 55 876

Szczegóły: filmschool.lodz.pl/ZARZADZANIE_CYFROWA_POSTPRODUKCJA_FILMOWA