ENGLISH

SAMORZĄD
studencki
Samorząd Studencki Szkoły Filmowej w Łodzi reprezentuje prawa i interesy wszystkich studentów wobec władz Uczelni. Wspieramy studentów w działaniach dotyczących ich spraw, jesteśmy inicjatorami wydarzeń kulturalnych, zabieramy głos w każdej istotnej sprawie i mamy realny wpływ na życie naszej Szkoły.

Samorząd Studencki otwarty jest na każdy problem, prośbę i opinię studentów Szkoły Filmowej. Pełna lista zadań Samorządu Studenckiego wynikająca z Ustawy o Prawie o szkolnictwie wyższym jest do pobrania tutaj. Sprawdź, czy i w jakim zakresie możemy Ci pomóc, a następnie skontaktuj się z nami. Jeżeli chcesz brać czynny udział w życiu Szkoły i współdecydować o sprawach dotyczących studentów, zapraszamy na nasze zebrania. Informacje o naszych spotkaniach i podejmowanych na nich tematach zamieszczamy na naszym profilu na portalu Facebook:

www.facebook.pl/samorzad.pwsftvit

Instytucje i firmy zainteresowane współpracą z Samorządem Studenckim Szkoły Filmowej w Łodzi zapraszamy i prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem maila lub portalu facebook.

Samorząd Studencki Szkoły Filmowej w Łodzi istnieje od 2008 roku. Przewodniczący Samorządu Studenckiego wybierany jest na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na 2-letnią kadencję. Podczas zebrania wybierany jest również zaproponowany przez Przewodniczącego skład Zarządu Samorządu Studenckiego. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu na szczeblu Uczelni. 

Skład samorządu

Obecni przedstawiciele Samorządu Studenckiego Szkoły Filmowej w Łodzi:

  • Sebastian Maur Przewodniczący Samorządu
  • Michalina Pruska Zastępczyni Przewodniczącego Samorządu
  • Julia Pietrasik Zastępczyni Przewodniczącego Samorządu
  • Szymon Szymański Sekretarz Samorządu
  • Dawid Szpara Rzecznik Samorządowy
  • Nicolas Reza Koordynator Wydz. Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej / Przedstawiciel Studentów z Zagranicy
  • Zuzanna Markowska Koordynatorka Wydziału Aktorskiego
  • Mikołaj Tabako Koordynator ds. Kół Naukowych
  • Nikodem Wojciechowski Przedstawiciel Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, specjalność Montaż Filmowy
  • Adrian Pietruszkiewicz Przedstawiciel Wydziału Aktorskiego