ENGLISH

INTERDYSCYPLINARNE
Centrum Badawcze

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze to jednostka międzywydziałowa, powołana przez Rektora PWSFTviT jako miejsce podejmowania i realizacji przez pracowników uczelni wspólnych inicjatyw badawczych, naukowych i dydaktycznych. W kompetencjach Centrum leży również inicjowanie i prowadzenie projektów międzyuczelnianych i międzynarodowych. ICB ma stanowić rodzaj platformy spotkań i wymiany, miejsce intelektualnego fermentu, swoisty katalizator myśli i innowacyjnych przedsięwzięć.

Do zadań Centrum należą przede wszystkim:

- stwarzanie warunków do realizacji i prowadzenia projektów badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych i międzynarodowych

- aktywne działanie na rzecz wzrostu ilości i jakości badań, w szczególności interdyscyplinarnych, w obszarze nauk o sztuce filmowej i teatralnej, fotografii, nowych mediów i kultury wizualnej

- wzmocnienie współpracy Uczelni z innymi ośrodkami artystycznymi oraz naukowymi

- współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o zbliżonych do Centrum zadaniach

- inicjowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych projektów dydaktycznych w uczelni

Wszystkie fotografie: Paweł Fabjański
fabjanski.com

Aktualności

Zespoły i projekty badawcze

Zobacz wszystkie

Rada

Przewodniczący
dr Krzysztof Pijarski

Prorektor ds. Nauczania i Studentów
dr hab. Michał Staszczak

Kierownik Wydawnictwa Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej
dr Anna M. Zarychta

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
- Reżyseria filmowa i telewizyjna
dr Jakub Mikurda
- Montaż filmowy
dr hab. Milenia Daria Fiedler
- Scenariopisarstwo
dr Andrzej Mellin

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
- Sztuka Operatorska
dr hab. Jacek Koprowicz
- Film Animowany i Efekty Specjalne
dr Maciej Kędzielawski
- Fotografia
dr hab. Tomasz Komorowski

Wydział Aktorski
Wacław Mikłaszewski

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
dr hab. Monika Talarczyk-Gubała

Kontakt

dr Krzysztof Pijarski
kpijarski@filmschool.lodz.pl
Kierownik

dr Jakub Mikurda
jmikurda@filmschool.lodz.pl
Zastępca