SCENARIOPISARSTWO
ENGLISH

Prowadzone jako specjalność na Wydziale Reżyserii dwustopniowe, stacjonarne studia scenariopisarskie adresowane są do tych którzy już wiedzą, że ich powołaniem i przeznaczeniem jest pisanie dla filmu.

Pierwsze trzy lata, czyli licencjat, to nauka warsztatu, czas na poznanie materii pisarskiej, czas na poznanie siebie i zbudowanie własnej świadomości scenariopisarskiej. Następne dwa lata to studia magisterskie, otwarte także dla osób z zewnątrz z dużym zawodowym doświadczeniem scenariopisarskim. Istotą naszego programu jest praktyka, czyli pisanie, pisanie i pisanie – żmudne i codzienne – od etiud do serialu telewizyjnego i pełnometrażowej fabuły.

Praktyka pisania obudowana jest wiedzą o warsztacie scenarzysty, dramaturgii, narracji, psychologii, historii filmu. Nieodłączną częścią naszego programu jest jego ścisłe powiązanie z programem studiów reżyserskich.

Przyszli scenarzyści otrzymują praktyczną wiedzę o filmowych środkach wyrazu, a napisane przez nich scenariusze krótkich filmów fabularnych mają szansę realizacji. 

Absolwenci naszych studiów scenariopisarskich powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające dla podjęcia samodzielnej pracy w filmie i telewizji. RAPORT SAMOOCENY
Program studiów - sylabusy


Program Scenariopisarstwo

Zasady rekrutacji

Strefa studenta

Nagrody

  • 1 Konkurs scenariuszowy Script Pro
    Kraków


    "Czas trampek" Maksymiliana Nowickiego - Druga Nagroda w konkursie.
  • 2 „Program 30-minut”
    Studio Munka


    "Oczy mojego ojca" Anny Stańko - laureat programu.

Dodatkowe informacje