Fotografia
FOTOGRAFIA-studia II STOPNIA -niestacjonarne
Wydział Operatorski i Realizacji TV

Nina Tylman
Aleksandra Baranowska-Skimina
tel. 42 27 55 818
tel. 42 27 55 936
e-mail: operatorski@filmschool.lodz.pl

godziny pracy:

poniedziałek - 10:00-14:00
wtorek -10:00-14:00
środa - NIECZYNNY
czwartek - 10:00-14:00
piątek - 10:00-14:00

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres mailowy:

operatorski@filmschool.lodz.pl

bądź telefonicznie pod numerami telefonu:

tel. 42 27 55 818
tel. 42 27 55 936
tel. 726 156 164

Problemy techniczne związane z systemem IRK:

42 27 55 808
j.wesolek@filmschool.lodz.pl 

Terminy


KONSULTACJE na rok akademicki 2 0 2 4 / 2 0 2 5
 -----------------------------------------------------------------------

Konsultacje odbywają się stacjonarnie na terenie Uczelni, przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, budynek Centrum Nowych Mediów, parter, w dniach:

23.03.2024 r. (sobota) w godz. 10.00 – 16.00

25.05.2024 r. (sobota) w godz. 11.00 – 17.00

Konsultacje mają charakter otwarty. Spotkanie polega na tym, że każdy uczestniczący wykłada swoje prace w papierowej formie wglądówek do oglądu publicznego (format mniej więcej A4). Wyznaczeni profesorowie oraz osoby studenckie przechodzą przez sale i konsultują zdjęcia z osobami kandydującymi. Spotkanie ma na celu autorefleksję na temat własnej twórczości w kontekście innych uczestników oraz jak najlepsze przygotowanie teczki w oparciu o rozmowę z oceniającymi.

Serdecznie zapraszamy

Przypominamy, że konsultacje nie dotyczą informowania o trybie egzaminu wstępnego.

P R Z E B I E G       E G Z A M I N U       W S T Ę P N E G O
------------------------------------------------------------------

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów w systemie IRK w terminie od 1 kwietnia 2024 r. do 09 sierpnia 2024 roku oraz przygotowanie teczki prac. Szczegółowe informacje na temat zawartości teczki prac znajdują się w sekcji Teczka prac.

Teczkę kandydaci przedstawiają komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.

Egzamin wstępny obejmuje indywidualne rozmowy z kandydatami dotyczące:

1. Oceny wykonanych zadań fotograficznych oraz dorobku kandydata
2. Podstawowych zagadnień z zakresu techniki i technologii fotograficznej
3. Recenzji wybranej przez kandydata wystawy fotograficznej
4. Analizy przedstawionego przez Komisję zdjęcia fotograficznego

Szczegółowy harmonogram dotyczący przebiegu egzaminu został zamieszczony w dokumentach do pobrania - " Egzaminy Foto II stopień"


Potrzebne dokumenty

1. Rejestracja online od 1 kwietnia 2024 r.:
https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html 
2. Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:
a) Życiorys (do pobrania w sekcji "Dokumenty do pobrania"), dopuszczalny format to WORD lub PDF. Życiorys ma stanowić jeden załącznik ( nie załączamy osobno każdej strony ! ).
b) Skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) wraz ze skanem suplementu do dyplomu lub zaświadczenie z Uczelni o uzyskanym tytule licencjata (jeżeli dyplom nie został jeszcze wydany). Przed załączeniem skanu dyplomu, proszę podpisać swój dyplom. Skan ma stanowić jeden załącznik ! ( nie załączamy osobno każdej strony formularza ! ) .
c) Fotografia w formacie JPG (opis techniczny w IRK).
d) Opłata: 150 PLN za egzamin (wpłata na indywidualny numer konta podany w systemie IRK, nie trzeba załączać skanu dowodu wpłaty). Prawidłowe załączenie ww. dokumentów zostanie potwierdzone przez pracownika dziekanatu po upływie terminu złożenia dokumentów.

UWAGA ! ! ! - Kandydaci, którzy nie załączą wszystkich wymaganych dokumentów w systemie IRK, bądź nie wniosą opłaty rekrutacyjnej
do dnia 09 sierpnia 2024 roku, nie zostaną dopuszczeni do egzaminów wstępnych z powodu niespełnienia wymogów formalnych rekrutacji.

Po 09 sierpnia 2024 roku nie będzie już możliwości załączania żadnych dokumentów w systemie rekrutacyjnym!

Nie wymagamy przesyłania teczki z dokumentami.
Rejestracja kandydata na studia przebiega drogą elektroniczną.
Kandydat nie drukuje żadnych dokumentów i nie przesyła
ich w formie papierowej do Szkoły.

Teczka prac

Teczka prac powinna zawierać:

1) 10-15 prac fotograficznych - fotografie przesyłamy tylko w formacie "jpg" - fotografie przesyłamy w rozdzielczości 300 dpi/cal (nie 300 dpi/cm) - format fotografii zbliżony do proporcji 20x30 cm (akceptowane będą również proporcje 4/3, kwadrat, 6/7, 6/9, panoramy)

Uwaga: – w portfolio dopuszczalne są też krótkie formy filmowe, video, obiekty czy projekty graficzne (np. plakatu, okładki książki czy płyty); – dopuszczalne jest korzystanie z AI, prosimy wyraźnie zaznaczyć, które prac były wspomagane technologią „sztucznej inteligencji”.

2) Wykonane przez kandydata zadania fotograficzne.
Tematy zadań:
– Wydarzenie hipotetyczne (reportaż 5 do 9 zdjęć)
– Przedmiot znany w nowej zaskakującej odsłonie (seria od 4 do 7 zdjęć)
– Rewers – rzeczy, miejsca, przedmiotu, sensu (od 1 – 8 zdjęć)

3) Autoprezentację video (max ok. 3min. – 1GB) w której kandydat opowie o sobie, tzn. krótki biogram i inne informacje, którymi kandydat chce się podzielić z Komisją. Przedstawienie siebie, zainteresowań, inspiracji w fotografii oraz opowiedzenie o własnej twórczości.

Teczkę, kandydaci przedstawiają Komisji w dniu egzaminu wstępnego.


Opłata egzaminacyjna

150 PLN

Opłatę uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata.

Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Systemu Internetowej Rekrutacji dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres j.wesolek@filmschool.lodz.pl. Natomiast w przypadku rezygnacji, proszę o mail o treści:

"W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na fotografię (studia II stopnia niestacjonarne) na nr konta: .............. Imię i nazwisko właściciela konta:............."
Sekretariat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.
Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi.

Dworzec Łódź Chojny - tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska - tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) lub linii 14 (kierunek Dąbrowa) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew - tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny - autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi - z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 50 PLN.

 Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 189/191. Liczba miejsc jest ograniczona. KONTAKT: 42/ 636 60 66, ds@filmschool.lodz.pl

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie
poprzez IRK wymaganych dokumentów, teczki prac własnych
oraz uiszczenie opłaty za egzamin.
.