OBŁOKI SREBRZYSTE – zapraszamy na wystawę!
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
20. 11. 2023. Wydział
Operatorski

Zapraszamy na wernisaż wystawy zbiorowej OBŁOKI SREBRZYSTE, tworzonej przez wybitnych łódzkich artystów do nowo otwartej przestrzeni. Start 21.11 (wtorek) godz. 18:00, Kamienica Hilarego Majewskiego.

Dzieła wybitnych łódzkich artystek i artystów, zgromadzone na wystawie OBŁOKI SREBRZYSTE, łączy wspólny motyw przemian krajobrazu, rozumianego w wymiarach cielesnym, cyfrowym, politycznym, społecznym, osobistym i duchowym.

Współczesna sztuka często odwołuje się do tej perspektywy, ukazując krajobraz jako przestrzeń dyskursu, negocjacji i wielości znaczeń.
Dzisiaj, w dobie globalnych kryzysów ekologicznych, humanitarnych i tożsamościowych, kiedy upadają mitologie rozwoju i postępu, sztuka odgrywa niezwykle istotną rolę, poszukując nowych sposobów bycia razem w czasach zmiany. 
Odrestaurowana przestrzeń kamienicy Hilarego Majewskiego stanowi zaproszenie do medytacji nad zmianą i eksploracji oraz budowania nowych znaczeń w miejscu poprzednich.
Pomyślana pierwotnie jako miejsce zamieszkania, kamienica otwiera się teraz dla publiczności, reorientując momenty intymnego przeżywania w momenty społeczne, polityczne, kulturowe i transowe. 
Funkcjonalne elementy kompozycji przestrzeni mieszkalnej, tworząc przejścia pomiędzy obszarami wprowadzonych przez artystów kompozycji intelektualnych, cielesnych, wizualnych, olfaktorycznych, dźwiękowych i emocjonalnych, stwarzają możliwość doświadczania płynności, blasku i pulsu ciągłej zmiany, która jest centralnym tematem wystawy.

Artystki i artyści: Karolina Hałatek, Tomasz Matuszak, Magda Moskwa, Wojciech Puś, Józef Robakowski
Kuratorka: Iza Robakowska
Kamienica Hilarego Majewskiego, ul. Włókiennicza 11

Serdecznie zapraszamy!