ENGLISH

DZIAŁ
Obsługi Multimediów

Głównym zadaniem Działu Obsługi Multimediów, który podlega Prorektorowi ds. Nauczania i Studentów, jest koordynacja i organizacja wszystkich zajęć odbywających się na terenie Uczelni. Jednostka zapewnia obsługę techniczną oraz sprzętową zajęć praktycznych i warsztatów prowadzonych na wszystkich Wydziałach: Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej, Wydziale Aktorskim oraz Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. Do jej zadań należy także organizacja sal dydaktycznych oraz zapewnienie im odpowiedniej obsługi technicznej. Dział Obsługi Multimediów koordynuje zarówno zajęcia studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

W jego kompetencjach jest również opieka nad wszelkimi wydarzeniami zewnętrznymi, na potrzeby których Szkoła użycza swoich sal wykładowych i hal zdjęciowych. Ponadto Dział Obsługi Multimediów prowadzi nadzór nad wprowadzaniem nowych technologii oraz obsługuje projekty badawcze w zakresie rozwoju nowych technik telewizyjnych.

Kalendarz

Kontakt

Jacek Szeligowski
Kierownik Działu
tel. 42 27 55 990
jszeligowski@filmschool.lodz.pl
 
Wojciech Kubiak
Zastępca Kierownika - Główny Technolog
tel. 42 27 55 900
wk@filmschool.lodz.pl 

Karol Włudarczyk
Zastępca Kierownika
tel. 42 27 55 995
karolw@filmschool.lodz.pl 

Joanna Mróz
Koordynacja Zajęć Praktycznych i Warsztatów  
tel. 42 27 55 926
jmroz@filmschool.lodz.pl

Piotr Domarańczyk
Koordynacja Zajęć Praktycznych i Warsztatów
tel. 42 27 55 926
pdomaranczyk@filmschool.lodz.pl