AKTORSTWO
Jednolite studia magisterskie
Dziekanat

42 27 55 832
aktor@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z formularzem on-line:

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

TerminyZAWIADOMIENIA O TERMINIE EGZAMINU BĘDĄ ROZSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ PO ZAKOŃCZENIU PROCESU REKRUTACJI, w najbliższą środę lub czwartek.


UWAGA!!! Dokumenty w postaci papierowej przyjmujemy do 1 czerwca 2018 (dostarczenie teczki jest obowiązkowe).  W wypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Egzaminy wstępne rozpoczynają się 20 czerwca 2018 roku.Potrzebne dokumenty

 1. Rejestracja on-line : https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html. Po zakończeniu procesu należy wydrukować podanie (ankietę osobową) i dołączyć je do teczki z dokumentami. Tegoroczni maturzyści nie wypełniają zakładki 'wykształcenie' w IRK.
 2. Życiorys (1 strona komputeropisu - nie wymagamy użycia wzoru)
 3. Kserokopia oryginału/ odpisu świadectwa dojrzałości (tegoroczni maturzyści składają zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości, a w systemie IRK zakładki dotyczącej wykształcenia w ogóle nie wypełniają), w przypadku ukończenia studiów wyższych – odpis dyplomu.
 4. Kserokopia dowodu osobistego
 5. 3 fotografie (format jak do dowodu) z czytelnym podpisem
 6. Dowód opłaty za egzamin
 7. Wydrukowane WSZYSTKIE teksty, które prezentowane będą w trakcie egzaminów, z podaniem tytułów utworów oraz ich autorów. Wydruki powinny zawierać nazwisko kandydata (teksty można wymienić w dniu egzaminu).
Uwaga! Nie wymagamy zaświadczenia lekarskiego!


Wszystkie dokumenty należy złożyć w białej wiązanej teczce formatu A4 osobiście lub wysłać pocztą (z dopiskiem Aktorstwo - Rekrutacja):

Dziekanat Wydziału Aktorskiego PWSFTviT
ul. Targowa 61/63 90-323 Łódź

Teczka prac

Nie dotyczy

Opłata egzaminacyjna

150 PLN

Opłatę rekrutacyjną uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2-3 dni robocze. Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Internetowej Rekrutacji Kandydata dłużej niż 3 dni robocze, proszę o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres jwesolek@filmschool.lodz.pl.
Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.Po przyjęciu dokumentów opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania

lista osób przyjęte na st

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi. Dojechać do niej można:

Dworzec Łódź Chojny
tramwaj linii 1 (kierunek Strykowska) do przystanku Kilińskiego/ Fabryczna

Dworzec Łódź Kaliska
tramwaj linii 10 (kierunek Olechów) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec Łódź Widzew
tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) lub 8 (kierunek Chochoła) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Dworzec PKS Północny
autobus linii 85 (kierunek Czajkowskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Kopcińskiego i następnie tramwaj linii 10 (kierunek Wyszyńskiego) do przystanku Piłsudskiego/ Targowa

Port lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Z lotniska do Szkoły można dojechać taksówką, co trwa około pół godziny i kosztuje około 35 PLN.

* Więcej informacji dotyczących dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie


Istnieje możliwość rezerwacji płatnych noclegów w Domu Studenta PWSFTviT, który mieści się przy ul. Piotrkowskiej 189/191 w Łodzi. 

KONTAKT:
42 636 60 66
ds@filmschool.lodz.pl 

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dowodu opłaty za egzamin.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać predyspozycje niezbędne do pracy w zawodzie: twórczą wyobraźnię, wrażliwość, osobowość i odporność psychiczną, prawidłową wymowę, wrażliwy słuch, odpowiedni głos, poczucie rytmu, ponadprzeciętną sprawność fizyczną. Ponadto kandydat powinien wykazywać zainteresowanie zagadnieniami szeroko rozumianej kultury i sztuki.UWAGA:
Do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest wybrać, przygotować i przedstawić z pamięci następujący repertuar:
 1. cztery wiersze: jeden z epoki renesansu polskiego lub europejskiego, jeden z okresu romantyzmu polskiego ewentualnie europejskiego, jeden z okresu 20-lecia międzywojennego, jeden z okresu po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 10-lecia); 
 2. dwa monologi ze sztuk klasycznych pisane wierszem: pierwszy autorstwa jednego z dramaturgów polskich, drugi z repertuaru dramatycznej klasyki europejskiej lub światowej; 
 3. cztery fragmenty prozy: dwa z utworów klasyki polskiej lub światowej, dwa z utworów współczesnej prozy polskiej lub światowej. UWAGA: umownie do klasyki zaliczamy utwory napisane przed II wojną światową, do współczesnych napisane od tego okresu do dzisiaj. Wymagana jest znajomość całego dzieła literackiego, z którego dokonano wyboru monologu lub fragmentu prozy;
 4. dwa utwory wokalne: piosenkę ludową śpiewaną a capella i do wyboru piosenkę kabaretową lub piosenkę musicalową. UWAGA: dozwolony jest akompaniament własny, osoby towarzyszącej lub podkład muzyczny na płycie CD. 
Etap 1
Etap ma charakter selekcyjny i obejmuje ocenę:
 1. warunków scenicznych
 2. głosu i słuchu
 3. wymowy
 4. interpretacji wiersza i prozy
Etap 2
Interpretacja:
- wiersza klasycznego,
- monologu,
- prozy klasycznej i współczesnej,
- utworu wokalnego.

Etapy mają charakter konkursowy i są punktowane.
Etap 3
 1. Elementarne zadania aktorskie – kandydat otrzymuje temat zadania (fabułę i okoliczności określa komisja)
 2. Zadania aktorskie przed kamerą
 3. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca problemów życia kulturalnego w Polsce i na świecie.
 4. Ocena sprawności fizycznej: należy przygotować krótki (maks. 60 sekund), rytmiczny układ gimnastyczny z podkładem muzycznym  (wybranym z poniższej listy) zawierający następujące elementy gimnastyczne: przewrót w przód, przewrót w tył, mostek, wagę (arabeska). Oprócz układu do muzyki można zademonstrować dodatkowo inne przygotowane przez siebie ćwiczenia.
 5. Sprawdzian z umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia. W tańcu należy wykazać się umiejętnością podstawowych kroków przynajmniej jednego tańca towarzyskiego (tango, walc, cha-cha, rumba itp.) oraz jednego tańca ludowego (mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).
Na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę osób przyjętych na I rok studiów.

UWAGA: nie akceptujemy żadnych zwolnień lekarskich, kandydat musi być całkowicie sprawny.


Lista podkładów muzycznych do wyboru:
1. "Singing In The Rain" Gene Kelly
2. "Rasputin" Boney M
3. "Roxanne" Tango
4."Rock and Roll Music" The Beatles
5. "Lollipop" The Chordettes
6. "Dream A Little Dream of Me" Doris Day
7. " When a Man Loves a Woman" Percy Sledge
8. "Taniec Eleny" Michał Lorenc


INFORMACJA DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW
Indeks Start2Star - program stypendialny dla przyszłych studentów - tylko tegorocznych maturzystów.
Do 15 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XI edycji programu stypendialnego Indeks Start2Star. Adresatami konkursu są osoby, które w 2018 r. przystąpią do egzaminu maturalnego oraz rozpoczną studia. Stypendium przyznawane jest na cały regulaminowy czas trwania studiów. Jego miesięczna wysokość wynosi 1300 zł miesięcznie. Zgodnie z regulaminem konkursu Indeks Star2Star mogą wziąć w nim udział osoby, które oprócz dobrych wyników w nauce wykazują się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat. Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji, wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Odbędzie się ona w czerwcu 2018 r. Organizatorem programu Indeks Start2Star jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich. Realizacja programu prowadzona jest we współpracy z Fundacją im. Lesława A. Pagi.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora - http://www.fundacjajlc.pl/index.php?site=12
Dziekanat nie udziela informacji na temat stypendium.