AKTORSTWO
Jednolite studia magisterskie
Dziekanat

42 27 55 832
aktor@filmschool.lodz.pl

Problemy techniczne związane z formularzem on-line:

42 27 55 808
jwesolek@filmschool.lodz.pl


Potwierdzanie efektów uczenia się

TerminyPRZYPOMINAMY, ŻE DO 30 CZERWCA KANDYDACI POWINNI ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM IRK ORAZ DOKONAC OPŁATY.

Po tym dniu konta kandydatów będą sukcesywnie weryfikowane.
Prosimy o cierpliwe oczekiwanie. 

Wszystkie wiadomości będą Państwu przekazywane TYLKO przez konto IRK.
Prosimy o systematyczne logowanie się w systemie i sprawdzanie powiadomień.

Egzaminy wstępne planujemy w dniach 16 sierpnia - 1 września.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu. 

Potrzebne dokumenty

 1. Rejestracja on-line : https://irk.filmschool.lodz.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html.
  Tegoroczni maturzyści nie wypełniają zakładki 'wykształcenie' w IRK.
 2. Życiorys (max 1 strona samodzielnego komputeropisu)
 3. Kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości (nie musi być poświadczona notarialnie). Tegoroczni maturzyści składają zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości, a w systemie IRK zakładki dotyczącej wykształcenia w ogóle nie wypełniają. W przypadku ukończenia studiów wyższych – odpis dyplomu.
 4. 1 fotografia (format jak do dowodu).
 5. WSZYSTKIE teksty (nie tylko lista utworów), które prezentowane będą w trakcie egzaminów, z podaniem tytułów utworów oraz ich autorów. 
 6. Cudzoziemcy załączają kopię certyfikatu znajomości języka polskiego przynajmniej na poziomie C1 oraz przetłumaczone na polski świadectwo maturalne (opatrzone apostille) z adnotacją lub zaświadczeniem, że uprawnia ono do podjęcia studiów wyższych w państwie wydania.
Nie wymagamy zaświadczenia lekarskiego.

Dokumenty należy dołączyć podczas rekrutacji on-line w formie załączników i zachować w formie papierowej. NIE WYSYŁAĆ !

Etap I 

W I etapie weryfikacja predyspozycji kandydatów nastąpi na podstawie przesłanych materiałów filmowych.

Dokumenty z linkami należy dołączyć w systemie IRK, w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2021 r.

Kandydaci proszeni są o przygotowanie 4 materiałów filmowych wg wskazówek podanych poniżej i przesłania ich w formie linku do youtube w formie playlisty lub 4 osobnych linków.

Link powinien być wklejony do dokumentu w edytowalnym formacie np. word i dołączony do konta kandydata w systemie IRK w zakładce „Linki”. 
Materiały muszą być umieszczone na kanale publicznym, ogólnodostępnym i można je usunąć po 18 sierpnia.

 Dokument z linkiem opisany wg następującego wzoru: imię, nazwisko – wizytówka; imię, nazwisko – wiersz; imię, nazwisko – proza; imię, nazwisko – piosenka.

 Wizytówka  - krótkie nagranie prezentujące kandydata – prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku, wzrostu, miejsca pochodzenia, daty uzyskania matury. Nagranie powinno pokazać zarówno zbliżenie twarzy, jak i całą sylwetkę kandydata.

 1. Prezentacja wiersza klasycznego (półzbliżenie lub cała sylwetka)
 2. Prezentacja dowolnego fragmentu prozy (półzbliżenie lub cała sylwetka
 3. Prezentacja piosenki ludowej (półzbliżenie lub cała sylwetka).

 Prezentowane utwory powinny być zgodne z tymi zgłoszonymi w procesie rekrutacji.

 Prosimy o przygotowania nagrania w układzie poziomym, w dobrze oświetlonym, wyciszonym pomieszczeniu, na jasnym tle, w formacie 16:9 o rozdzielczości HD 720 p  czyli 1280x720 pcs, z liczbą klatek 24/25/sek. (jakość odpowiadająca nagraniu z użyciem średniej klasy telefonu komórkowego).

 Prosimy nie montować nagrań oraz nie używać efektów specjalnych przy realizacji. Łączny czas nagrania wszystkich 4 prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

Osoby, które nie dołączą linków z nagraniami, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Teczka prac

Nie dotyczy

Opłata egzaminacyjna

150 PLN

Opłatę rekrutacyjną uiszcza się na numer indywidualnego konta bankowego, który zostaje przypisany w procesie rejestracji on-line kandydata. Księgowanie opłaty trwa zwykle 2 dni robocze.

Jeśli opłata jest niewidoczna (niepotwierdzona) na koncie Internetowej Rekrutacji Kandydata dłużej niż 3 dni robocze, prosimy o e-mail z załączonym dowodem wpłaty na adres: j.wesolek@filmschool.lodz.pl.

Opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji TYLKO DO DNIA 30 czerwca 2021 r.


Dziekanat nie przyjmuje opłaty rekrutacyjnej.

Osoby bez zaksięgowanej opłaty w dniu zakończenia rekrutacji online - tj. 30 czerwca br. nie będą brane pod uwagę przy przydzielaniu terminu egzaminu wstępnego!

W przypadku rezygnacji do 30 czerwca 2021 r., proszę o e-mail o treści: "W związku z rezygnacją proszę o zwrot opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł w postępowaniu kwalifikacyjnym na aktorstwo (stacjonarne studia jednolite mgr) na nr konta: .............. Imię i nazwisko właściciela konta: .............

Dokumenty do pobrania

Egzaminy wstępne 2020

Dojazd

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera mieści się przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi. 


Informacje dotyczące dojazdu liniami MPK i taryf przewozowych znajduje się na stronie: http://www.mpk.lodz.pl/

Zakwaterowanie


W tym roku, w związku z sytuacją pandemiczną w kraju, nie ma możliwości rezerwacji noclegów w Domu Akademickim. 

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym, uzupełnienie wszystkich wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty do dnia 30 czerwca br.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać predyspozycje niezbędne do pracy w zawodzie: twórczą wyobraźnię, wrażliwość, osobowość i odporność psychiczną, prawidłową wymowę, wrażliwy słuch, odpowiedni głos, poczucie rytmu, ponadprzeciętną sprawność fizyczną. Ponadto kandydat powinien wykazywać zainteresowanie zagadnieniami szeroko rozumianej kultury i sztuki.UWAGA:
Do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest wybrać, przygotować i przedstawić z pamięci następujący repertuar:
 1. cztery wiersze: jeden z epoki renesansu polskiego lub europejskiego, jeden z okresu romantyzmu polskiego ewentualnie europejskiego, jeden z okresu 20-lecia międzywojennego, jeden z okresu po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 10-lecia); 
 2. dwa monologi ze sztuk klasycznych pisane wierszem: pierwszy autorstwa jednego z dramaturgów polskich, drugi z repertuaru dramatycznej klasyki europejskiej lub światowej; 
 3. cztery fragmenty prozy: dwa z utworów klasyki polskiej lub światowej, dwa z utworów współczesnej prozy polskiej lub światowej. UWAGA: umownie do klasyki zaliczamy utwory napisane przed II wojną światową, do współczesnych napisane od tego okresu do dzisiaj. Wymagana jest znajomość całego dzieła literackiego, z którego dokonano wyboru monologu lub fragmentu prozy;
 4. dwa utwory wokalne: piosenkę ludową śpiewaną a capella i do wyboru piosenkę kabaretową lub piosenkę musicalową. UWAGA: obowiązkowy akompaniament (własny, osoby towarzyszącej lub podkład muzyczny na płycie CD lub pendrive )
Etap 1
Etap ma charakter selekcyjny i obejmuje ocenę:
 1. warunków scenicznych
 2. głosu i słuchu
 3. wymowy
 4. interpretacji wiersza i prozy
Etap 2
Interpretacja:
- wiersza klasycznego,
- monologu,
- prozy klasycznej i współczesnej,
- utworu wokalnego.

Etapy mają charakter konkursowy i są punktowane.
Etap 3
 1. Elementarne zadania aktorskie – kandydat otrzymuje temat zadania (fabułę i okoliczności określa komisja)
 2. Zadania aktorskie przed kamerą
 3. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca problemów życia kulturalnego w Polsce i na świecie.
 4. Ocena sprawności fizycznej: należy przygotować krótki (maks. 60 sekund), rytmiczny układ gimnastyczny z podkładem muzycznym  (wybranym z poniższej listy) zawierający następujące elementy gimnastyczne: przewrót w przód, przewrót w tył, mostek, wagę (arabeska). Oprócz układu do muzyki można zademonstrować dodatkowo inne przygotowane przez siebie ćwiczenia.
 5. Sprawdzian z umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia. W tańcu należy wykazać się umiejętnością podstawowych kroków przynajmniej jednego tańca towarzyskiego (tango, walc, cha-cha, rumba itp.) oraz jednego tańca ludowego (mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).
Na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę osób przyjętych na I rok studiów.

UWAGA: nie akceptujemy żadnych zwolnień lekarskich, kandydat musi być całkowicie sprawny.


Lista podkładów muzycznych do wyboru:
1. "Singing In The Rain" Gene Kelly
2. "Rasputin" Boney M
3. "Roxanne" Tango
4."Rock and Roll Music" The Beatles
5. "Lollipop" The Chordettes
6. "Dream A Little Dream of Me" Doris Day
7. " When a Man Loves a Woman" Percy Sledge
8. "Taniec Eleny" Michał Lorenc