Od kresów po Syberię. Zdjęcia prof. Hejke w Sejmie
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
25. 04. 2015. Wydział
Reżyseria

Wystawę prac prof. Krzysztofa Hejke w czwartek w Sejmie RP otworzył prof. Władysław Bartoszewski. Była to jego ostatnia zawodowa aktywność. W piątek dowiedzieliśmy się o śmierci wybitnego polityka.

Na wystawę "Polskie ślady: od dawnych Kresów po Syberię" składają się fotografie i materialne ślady obecności Polaków w różnych okresach historycznych na dawnych Kresach RP oraz na Syberii, gromadzone przez Krzysztofa Hejke podczas wielu wypraw dokumentacyjnych.

 - Fotografie, dokumenty, pamiątki ułożyły się już w niejedną publikację i wystawę. Obecna prezentacja jest skromnym wyborem zebranych przeze mnie materiałów. Wskazują one na naszą niepamięć o pozostałościach kultury polskiej na dawnych ziemiach wschodnich, którą trudno wybaczyć – pisze o swoich pracach Krzysztof Hejke.

Polskich śladów Hejke poszukiwał na Syberii, w obwodzie irkuckim, Kraju Krasnojarskim, obwodzie tomskim, w Buriacji, Jakucji, na Kamczatce, na Sachalinie i w Usolu Syberyjskim.

- Udokumentowałem miejsca na Syberii, do których żołnierze armii gen. Andersa w latach pięćdziesiątych XX wieku ponownie zostali zesłani z terenów dzisiejszej Białorusi, a także pozostałości łagrów na Kołymie. Podążałem syberyjskimi szlakami Maurycego Beniowskiego, gen. Józefa Kopcia, Wacława Sieroszewskiego, Bronisława Piłsudskiego, Benedykta Dybowskiego i wielu innych Polaków, zarówno tych, którzy znaleźli się tam wbrew swej woli, jak dobrowolnych osadników – pisze Krzysztof Hejke.

Wśród zebranych przez artystę materiałów są również zdjęcia historyczne oraz reprodukcje grafik i obrazów, pozyskanych przez niego w archiwach syberyjskich, w których był często pierwszym i jak dotąd jedynym przybyszem z Polski. - Do wielu miejsc, zwłaszcza na Syberii, dotarłem po latach całkowitego o nich zapomnienia. Przedstawiane dokumenty pozwalają uświadomić nam, jak wiele na tych ziemiach, związanych z polską historią i losami Polaków, woła o naszą pamięć.

Krzysztof Hejke jest profesorem sztuk filmowych, fotografem i operatorem, absolwentem Szkoły Filmowej w Łodzi oraz Instytutu Fotograficznego w Pradze. Wykłada na Wydziale Reżyserii Szkoły. Jego prace prezentowano na ponad 75 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Jest autorem kilkunastu albumów, m.in.: Polska Romantyczna (siedmiokrotnie nagradzanego w konkursach na najpiękniejszą książkę), Polska Duch Ziemi (jedynej monumentalnej publikacji albumowej poświęconej polskiemu folklorowi), Katedra Lwowska obrządku łacińskiego, Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta, Rossa od świtu do zmierzchu, Cmentarz Łyczakowski w fotografii Krzysztofa Hejke, Mazury. Obraz nostalgii, Ludy Świata (autor rozdziału poświęconego Polsce), Kresy - Zapomniana Ojczyzna. Karta Polaka, Świątynie Kresów, Ludzie Kresów, Polesie, Cmentarze Katyńskie. Pałac Mniszchów w Warszawie - Ambasada Królestwa Belgii, Cmentarz Bernardyński w Wilnie. Uczestnik wypraw górskich na najwyższe szczyty kontynentów. Od kilkunastu lat przemierza dawne Kresy RP.