FILM A REALNOŚĆ ŚWIATA
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
16. 04. 2015.
Pozostałe

Łódzkie Towarzystwo Naukowe zaprasza na wykład JM prof. Mariusza Grzegorzka, Rektora Szkoły Filmowej w Łodzi. Wykład w Kinie Szkoły w czwartek 23 kwietnia o godzinie 17.

Wykład prof. Mariusza Grzegorzka „Film a realność świata” odbędzie się w ramach XV edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Celem odbywającego się od 2001 roku festiwalu jest promocja osiągnięć łódzkich środowisk naukowych i artystycznych, popularyzacja nauki i sztuki a także integracja środowisk akademickich z mieszkańcami Łodzi. Hasłem tegorocznej edycji festiwalu jest „Od Łodzi przemysłowej do akademickiej”. Podczas festiwalu odbędzie się ponad 500 wykładów, pokazów, warsztatów, lekcji, występów artystycznych, dyskusji, wycieczek z różnych dyscyplin nauki i sztuki.

Głównym organizatorem festiwalu jest Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Imprezy festiwalowe organizowane są ponadto przez Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny, Akademię Sztuk Pięknych, Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, Akademię Muzyczną, Wyższe Seminarium Duchowne, Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną, Naczelną Organizację Techniczną, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Instytut Biologii Medycznej PAN, łódzkie muzea i inne instytucje związane z nauką i kulturą.

Wszystkie wydarzenia realizowane w ramach festiwalu są bezpłatne dla uczestników, niektóre jednak wymagają wcześniejszych zgłoszeń telefonicznych lub mailowych przez formularze podane w opisach poszczególnych imprez. Szczegóły na stronie: www.festiwal.lodz.pl.