Strajk studentów i wykładowców SZFE
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
16. 09. 2020.
Pozostałe

W lipcu 2020 roku węgierski parlament przegłosował projekt ustawy, który fundamentalnie zmienia strukturę i model pracy Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie (SZFE).

Projekt został przygotowany bez żadnych ustaleń z władzami uczelni i został przegłosowany pomimo silnych protestów ze strony studentów, wydziałów i władz uczelni. Ustawa nie gwarantuje jej autonomii. Nowe ustalenia odbierają możliwości podejmowania decyzji przez Senat Uniwersytetu, w którego skład wchodzą demokratycznie wybrani wykładowcy, studenci i delegaci związkowi.

Senat nie może decydować o kształcie budżetu, przyjmować planu rozwoju instytucji, wybierać rektora Uczelni i nie ma już prawa samodzielnie powoływać dziekanów ani opiekunów roku. Funkcje te przejęła powołana przez rząd fundacja, której członkowie zostali wyznaczeni przez państwowych decydentów, i w której składzie nie znalazł się żaden student lub wykładowca uczelni.

31 sierpnia 2020 na znak protestu i braku woli prawdziwego dialogu Senat podał się do dymisji, a wykładowcy złożyli rezygnacje.

1 września 2020 roku z obawy przed utratą suwerenności i wolności słowa studenci ogłosili strajk i zabarykadowali się na terenie 155-letniego Uniwersytetu, aby nie dopuścić przedstawicieli nowych władz do budynku.

Oświadczenie polskich szkół filmowych oraz akademii teatralnych w związku z sytuacją Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie (SZFE)

#freeSZFE!