#free SZFE!
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
17. 09. 2020.
Pozostałe

Oświadczenie polskich szkół filmowych oraz akademii teatralnych w związku z sytuacją Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie (SZFE).

W imieniu wspólnoty polskich szkół filmowych oraz akademii teatralnych pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją związaną z faktycznym pozbawieniem akademickiej niezależności Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie.
Podstawą idei uniwersyteckiej jest autonomia, samorządność oraz apolityczność. Wierzymy, że są one gwarantem wolności twórczej, intelektualnej i badawczej. Ingerencja w suwerenność uniwersytecką stoi w całkowitej sprzeczności z tymi wartościami. Tym samym wyrażamy solidarność ze społecznością Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie w jej staraniach o zachowanie dotychczasowego statusu tego miejsca.

Apelujemy do wszystkich decydentów, by nie zrywali z tradycją, wedle której nadrzędnym celem działalności akademickiej jest służenie społeczeństwu, a służba ta możliwa jest jedynie poprzez edukację wolną i niezależną od partykularnych interesów politycznych.

#freeSZFE!

Prof. Szkoły Filmowej w Łodzi, dr hab. Milenia Fiedler, Rektor
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz, Dziekan
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Dorota Segda, Rektor
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Prof. dr hab. Wojciech Malajkat, Rektor
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

PETYCJA