WYBORY na kadencję 2020-2024
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
17. 05. 2020.
Pozostałe

Komisja Wyborcza Szkoły Filmowej w Łodzi informuje, że rozpoczęły się przygotowania do wyborów Władz Uczelni na kadencję 2020–2024.

Senat Szkoły Filmowej w Łodzi na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020, na wniosek Komisji Wyborczej, podjął decyzję o uruchomieniu procesu wyboru Kolegium Elektorów w sposób zdalny.
Nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący nauczycielami, studenci i doktoranci wybiorą swoich przedstawicieli do Kolegium Elektorów na początku czerwca.
Do końca maja powinni zostać w poszczególnych grupach zaproponowani kandydaci na Elektorów.
Do końca maja zakończone zostanie również testowanie systemu do głosowania.

W celu głosowania każdy członek wspólnoty Uczelni posiadający czynne prawo wyborcze otrzyma na adres mailowy link, który przeniesie go na platformę GŁOSUJ24 na odpowiednią kartę do głosowania.
Zagłosować z otrzymanego linku można tylko jeden raz.
Osoby nieposiadające adresu mailowego będą miały na potrzeby głosowania utworzoną przez informatyków skrzynkę mailową z hasłem tymczasowym, na którą wcześniej należy się zalogować i zmienić hasło. Informację o nowo utworzonym adresie mailowym można będzie uzyskać pod numerem telefonu: 698 497 771 (sekretariat Kanclerza).

WAŻNE:
Komisja Wyborcza prosi o sprawdzenie i uaktualnienie adresów mailowych, aby każdy uprawniony do głosowania mógł zostać skutecznie powiadomiony.

Głosowanie poprzez platformę GŁOSUJ24 jest w pełni tajne (po zakończeniu głosowania ani w jego trakcie nie ma możliwości powiązania wyników z adresami mailowymi).

W razie wystąpienia trudności (np. kłopoty z dostępem do Internetu), w siedzibie Uczelni zostanie udostępnione stanowisko komputerowe do głosowania.

Władze Uczelni zapewnią zachowanie wszystkich zabezpieczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.

Termin wyborów zostanie opublikowany po posiedzeniu Senatu w dniu 28 maja 2020.

Autorka grafiki: Justyna Pazdan