Oświadczenie Szkoły Filmowej w Łodzi
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
29. 11. 2019.
Pozostałe

Pragniemy odnieść się do niezgodnego z prawdą przekazu medialnego ukrytego pod tytułem "Studenci i absolwenci Szkoły Filmowej w Łodzi domagają się odwołania spotkania z Romanem Polańskim".

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi planowanej wizyty Romana Polańskiego w Szkole Filmowej w Łodzi, pragniemy odnieść się do niezgodnego z prawdą przekazu ukrytego pod tytułem "Studenci i absolwenci Szkoły Filmowej w Łodzi domagają się odwołania spotkania z Romanem Polańskim".

Po pierwsze, do władz Szkoły nie wpłynęło żadne pismo, czy to w formie papierowej, czy mailowej, w rzeczonej sprawie. Szeroko komentowana petycja stworzona przez jednego ze studentów nie została nikomu z władz Szkoły przekazana, nikt też z władz nie został o niej oficjalnie poinformowany. Po drugie, pod rzeczoną petycją, z imienia i nazwiska, podpisało się 43 studentów i absolwentów Szkoły.

W Szkole kształci się obecnie 868 studentów. Jeżeli dołożymy do tego kilka tysięcy absolwentów, to liczba osób podpisanych pod ww. petycją nie przekroczy 1%. Powszechnie używane sformułowanie "Studenci i absolwenci Szkoły Filmowej w Łodzi domagają się odwołania spotkania z Romanem Polańskim" ma jednoznaczny wydźwięk. Wskazuje, że społeczność Szkoły Filmowej w Łodzi jest za odwołaniem spotkania. Biorąc pod uwagę liczbę podpisów pod petycją oraz wydźwięk komentarzy na studenckim profilu społecznościowym, zdecydowana większość studentów popiera zorganizowanie spotkania z Romanem Polańskim w Szkole.

Apelujemy do wszystkich osób i podmiotów tworzących informacje i jednocześnie kreujących rzeczywistość medialną o rzetelność i obiektywizm, których brak tworzy fałszywy i szkodliwy przekaz.