Międzynarodowe Warsztaty Montażowe ERASMUS+
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
22. 10. 2019.
Pozostałe

Trwają Międzynarodowe Warsztaty Montażowe, zorganizowane w ramach projektu Erasmus+ "Open innovative resources for filmmaking education and training". 21-25.10.2019

Uczestnikami warsztatów są studenci montażu ze Szkoły Filmowej w Łodzi, Akademie Muzickych Umeni V Praze (Czechy), Sveuciliste U Zagrebu Akademija Dramske Umjetnosti (Chorwacja) i Vysoka Skola Múzických Umení V Bratislave (Słowacja).

Wykładowcy z zaproszonych szkół filmowych, którzy prowadzą warsztaty:
Maroš Šlapeta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - VŠMU BRATISLAVIA / SLOVAKIA
Michal Kondrla, Vysoká škola múzických umení v Bratislave - VŠMU BRATISLAVIA / SLOVAKIA
Mato Ilijić, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu ZAGREB / CROATIA
Jelena Modrić, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu ZAGREB / CROATIA
Ivo Trajkow, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, FAMU PRAHA / CZECH REPUBLIC
Michal Reich, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, FAMU PRAHA / CZECH REPUBLIC
Partick Geeraerts, Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound BRUSSELS / BELGIUM
 
Każda ze szkół filmowych zrealizowała materiały wideo ukazujące jedno z zagadnień istotnych dla języka filmu i montażu: przestrzeń filmowa, tempo/rytm/czas, punkt widzenia, styl wizualny.
Wszystkie te zagadnienia są podstawą edukacji w dziedzinie montażu.

Studenci ze Szkoły Filmowej w Łodzi opracowali temat PRZESTRZENI. Powstałe materiały są wykorzystywane do ćwiczeń montażowych wykonywanych podczas wspólnych warsztatów dla studentów i pedagogów ze wszystkich zaangażowanych szkół.

W trakcie spotkań oceniana jest wartość dydaktyczna zrealizowanego materiału oraz testowane koncepcje ich wykorzystania w procesie edukacyjnym. Powstałe opracowania merytoryczne i techniczne docelowo zostaną umieszczone na ogólnodostępnej platformie online.


Opiekunami artystycznymi i merytorycznymi nad projektem są wykładowcy Katedry Montażu Szkoły Filmowej w Łodzi: Milenia Fiedler, Jarosław Kamiński, Mariusz Kuś i Michał Poddębniak.

Opieka produkcyjna: Marcin Malatyński, Dagna Kidoń i Anita Naumiec.