Międzynarodowe warsztaty montażowe ERASMUS+
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
12. 09. 2019.
Pozostałe

Trwają przygotowania do międzynarodowych warsztatów montażowych, organizowanych w ramach projektu Erasmus+ "Open innovative resources for filmmaking education and training".

Zakończyły się zdjęcia do materiałów filmowych, które posłużą do pracy podczas międzynarodowych warsztatów montażowych, organizowanych w ramach projektu Erasmus+ "Open innovative resources for filmmaking education and training".

Uczestnikami warsztatów są studenci montażu ze Szkoły Filmowej w Łodzi, Akademie Muzickych Umeni V Praze (Czechy), Sveuciliste U Zagrebu Akademija Dramske Umjetnosti (Chorwacja) i Vysoka Skola Múzických Umení V Bratislave (Słowacja).
 
Każda z ww. szkół filmowych realizuje materiały wideo ukazujące jedno z zagadnień istotnych dla języka filmu i montażu: przestrzeń filmowa, tempo/rytm/czas, punkt widzenia, styl wizualny.
Wszystkie te zagadnienia są podstawą edukacji w dziedzinie montażu.

Studenci ze Szkoły Filmowej w Łodzi opracowują temat PRZESTRZENI. Powstałe materiały będą wykorzystane do ćwiczeń montażowych wykonywanych podczas wspólnych warsztatów dla studentów i pedagogów ze wszystkich zaangażowanych szkół.

W trakcie spotkań oceniana będzie wartość dydaktyczna zrealizowanego materiału oraz testowane koncepcje ich wykorzystania w procesie edukacyjnym. Powstałe opracowania merytoryczne i techniczne docelowo zostaną umieszczone na ogólnodostępnej platformie online.


Opiekunami artystycznymi i merytorycznymi nad projektem są wykładowcy Katedry Montażu Szkoły Filmowej w Łodzi: Milenia Fiedler i Jarosław Kamiński.
Opieka produkcyjna: Marcin Malatyński, Dagna Kidoń i Anita Naumiec.

Studenci Szkoły Filmowej w Łodzi uczestniczący w projekcie: Ignacy Ciunelis, Marcin Wojciechowski, Mateusz Kukła, Klaudia Janas, Jakub Dylewski, Paweł Madaliński, Katarzyna Drozdowicz, Natalia Jacheć i Marta Bińkowska.

Wykładowcy i pracownicy Szkoły Filmowej w Łodzi zaangażowani w projekt: Milenia Fiedler, Jarosław Kamiński, Mariusz Kuś, Roman Kałuża, Piotr Kotlicki, Piotr Domarańczyk, Wojciech Bryndel, Wiesław Kazimierczak, Dariusz Grzywacz, Tomasz Stępniak, Krzysztof Styrcz i Dawid Kawalec.