Otwieramy SZKOŁĘ DOKTORSKĄ
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
31. 07. 2019. Wydział
Doktoranckie

Szkoła Doktorska ma za zadanie kształcić specjalistów z dyscypliny sztuk filmowych i teatralnych we wszystkich obszarach objętych programem Szkoły Filmowej w Łodzi. Rekrutacja trwa do 31 sierpnia.

Szkoła Doktorska ma za zadanie kształcić specjalistów z dyscypliny sztuk filmowych i teatralnych we wszystkich obszarach objętych programem Szkoły Filmowej w Łodzi: reżyserii filmowej i telewizyjnej, sztuki operatorskiej, aktorstwa, organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, scenariopisarstwa, montażu filmowego, filmu animowanego i efektów specjalnych oraz fotografii.

Doktoranci to artyści, badacze i przyszli dydaktycy. Celem istnienia Szkoły jest wspieranie ich rozwoju w każdym z tych zakresów. Doktoranci uczestniczą w wykładach, seminariach i warsztatach przewidzianych w programie Szkoły, pracują nad własnymi projektami we współpracy z wykładowcami i zaproszonymi gośćmi oraz realizują autorskie zajęcia dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Program Szkoły Doktorskiej tworzy konteksty, inspiruje i dostarcza instrumentarium niezbędnego, by łączyć oryginalną twórczość z pogłębionym namysłem nad własnym medium i otaczającą rzeczywistością. Przygotowuje również do prowadzenia dydaktyki w szkołach artystycznych z zakresu sztuk filmowych i teatralnych.

Filozofia Szkoły Doktorskiej oparta została na podejściu "praktyki jako badania" (practice as research), która traktuje twórczość artystyczną jako równorzędną, oryginalną metodologicznie składową procesu badawczego. W podejściu tym dzieło nie jest jedynie rezultatem czy prezentacją wniosków z procesu badawczego, ale właściwą sceną myślenia - myślenia nie tylko za pomocą pojęć i słów, ale form i technik specyficznych dla obranego medium.

Zajęcia odbywają się w ramach modułów, z których każdy ma kuratora czuwającego nad przebiegiem poszczególnych zajęć i warsztatów prowadzonych przez specjalistów z zakresu sztuki, socjologii kultury filozofii oraz wybitnych twórców. Na pierwszym roku realizowane będą wykłady w ramach modułów Obraz i Dźwięk, na roku drugim – Opowiadanie i Scena, na roku trzecim – Ciało i Rynek. Celem spotkań jest poszerzanie kontekstów i inspirowanie doktoratów do własnych poszukiwań artystyczno-badawczych. Równolegle przez trzy pierwsze lata prowadzone jest seminarium doktoranckie, podczas którego doktoranci poznają narzędzia metody łączącej badania naukowe z praktyką artystyczną oraz mają możliwość konsultowania własnych projektów. Każdy doktorant już podczas rekrutacji dokonuje wyboru obszaru (w ramach dyscypliny sztuki filmowe i teatralne) badawczego i promotora, z którym będzie pracował nad uszczegółowieniem planu badawczego, konspektem i komentarzem teoretycznym do pracy. Przedmiotem obrony jest bowiem nie tylko dzieło artystyczne, ale również ściśle z nim związany tekst naukowy. Czwarty rok Szkoły Doktorskiej przeznaczony jest na ukończenie prac nad dziełem doktorskim oraz komentarzem do niego pod okiem promotora.

Zadaniem Szkoły Doktorskiej jest także przygotowanie doktorantów do prowadzenia dydaktyki. W tym celu doktoranci przygotowują programy zajęć i realizują praktyki dydaktyczne dla studentów Szkoły Filmowej w Łodzi na kierunkach zgodnych z wybranymi przez nich obszarami artystyczno-naukowymi oraz uczestniczą w wykładach i warsztatach z zakresu metodologii w ramach seminarium doktorskiego.

Szczegóły i zasady rekrutacji:
www.filmschool.lodz.pl/studia/rekrutacja/szkola-doktorska