Szkoła otrzymała dotację specjalną
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
20. 12. 2017.
Pozostałe

Zadanie inwestycyjne finansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zobacz, jak spożytkujemy otrzymaną dotację.

"Wyposażenie PWSFTviT w Łodzi w sprzęt niezbędny do produkcji filmowej, w tym wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów" to zadanie inwestycyjne finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dotacji to 21.000.000 PLN. Zakres rzeczowo – finansowy.

W realizacji zadania przewidujemy zakupy z przeznaczeniem na poszczególne działy produkcji filmowej, telewizyjnej i teatralnej:

1. Technika zdjęciowa: m.in sprzęt do akwizycji obrazu filmowego taki jak kamery, obiektywy, filtry, akcesoria, statywy, głowice, rekordery, podglądy, nośniki, urządzenia kalibrujące i pomiarowe, jazda, wózki, krany, steadicam, łączność cyfrowa, sprzęt oświetleniowy taki jak np. reflektory, akumulatory, systemy zasilania, urządzenia kalibrujące i pomiarowe, osprzęt
2. Cyfrowa postprodukcja obrazu – m.in. zakup wyposażenia montażu, gradingu i kolorkorekcji utworów filmowych, macierze, stanowiska wprowadzania materiałów audiowizualnych, integracja z ingestami i stanowiskami korekcji, system generowania plików offline, oprogramowanie zarządzające, stanowiska montażowe, serwer, macierz, terminale, osprzęt, oprogramowanie, instalacja
3. Akwizycja i cyfrowa postprodukcja dźwięku – zakup wyposażenia służącego akwizycji dźwięku na planach zdjęciowych oraz wielokanałowej postprodukcji dźwięku – m.in. stacje robocze z oprogramowaniem specjalistycznym, monitory odsłuchowe, rekordery, konsola, mikrofony, tyczki, statywy, panele akustyczne, wyposażenie meblowe, wyposażenie sali zgrań z projekcją kina cyfrowego wraz z instalacją
4. Archiwum - zakup systemu archiwizacji i dystrybucji materiałów audiowizualnych serwery, macierze, transkoder, biblioteka LTO, skaner filmowy, stanowisko ingestu, terminale, osprzęt, oprogramowanie zarządzające, instalacja
5. Studio Filmowe i Telewizyjne - uzupełnienie wyposażenia studia filmowego i telewizyjnego m.in. w tory kamerowe, systemy rejestracji, systemy streamingu, serwer wizyjny, oprogramowanie, mediaserwery, urządzenia kalibrujące i pomiarowe, oświetlenie, urządzenia sterujące, oświetlenie studyjne wraz ze sterowaniem, urządzenia projekcyjne UHD, kurtyny, tła, osprzęt, instalacja itp.
6. Animacja - uzupełnienie wyposażenia cyklu technologicznego animacji i zdjęć specjalnych (m.in. dwa studia, laboratoria compositingu i postprodukcji cyfrowej, stanowiska animacji 3D i 2D wraz z instalacją, camera control, oprogramowanie, terminale, urządzenia kalibrujące i pomiarowe, rejestratory obrazu i ruchu wraz z osprzętem i instalacją
7. Dział Obsługi Multimediów – m.in. oświetlenie, modernizacja sal projekcyjnych, systemy do publikacji materiałów audiowizualnych w technologii HD, modernizacja Starego Atelier Filmowego, kurtyny, sterowanie, osprzęt, oprogramowanie, mediaserwery, instalacja)
8. Fotografia cyfrowa – m.in. oświetlenie, rejestratory obrazu, stoły bezcieniowe, namioty bezcieniowe, statywy, butterfly, sterowanie, osprzęt, zestawy komputerowe do postprodukcji obrazu, monitory, urządzenia kalibrujące i pomiarowe, instalacja)
9. Sieć IT Uczelni - uzupełnienie wyposażenia sieci IT w celu zapewnienia sprawności cyfrowej transmisji danych pomiędzy poszczególnymi etapami postprodukcji filmowej oraz zapewnienia rozpowszechniania materiałów cyfrowych
10. Produkcja filmowa - zakup wyposażenia systemu zarządzania produkcją filmową oraz ciągiem technologicznym – macierz, serwery, terminale, aktywne systemy transmisji danych, oprogramowanie, instalacja, wdrożenie, wyposażenie biur produkcyjnych – open space dla studentów realizujących projekty filmowe
11. Teatr Studyjny – uzupełnienie wyposażenia i sprzętu oświetleniowego i dźwiękowego Teatru i budynku H, w tym na potrzeby dyplomu filmowego Wydziału Aktorskiego
12. Katedra Montażu Filmowego - zakup stacji roboczych wraz z oprogramowaniem na potrzeby kształcenia i realizacji filmowych, zakup macierzy dyskowych do płytkiej archiwizacji materiałów audiowizualnych
13. Dział Transportu - zakup specjalistycznych środków transportu dla ekip filmowych obsługujących plany zdjęciowe
14. Wydawnictwo i Interdyscyplinarne Centrum Badawcze PWSFTviT - stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem, urządzenia akcesoryjne
15. Galeria Szklarnia - uzupełnienie wyposażenia galerii
16. Wydział Produkcji - uzupełnienie aktywnego systemu zarządzania produkcją filmową, wraz z modernizacją pracowni komputerowej służącej do kształcenia i samodzielnej pracy osób zaangażowanych w produkcję filmową.

Cele realizowanego zadania:

Aspekty ekonomiczne:
• stworzenie najnowocześniej bazy technologii cyfrowych i multimedialnych
• rozszerzenie oferty kulturalnej w zakresie upowszechnienia dorobku artystycznego w dziedzinie filmu, utworów audiowizualnych, animacji, fotografii i teatru
• stworzenie bazy do rozwoju innowacyjności i działalności badawczo – rozwojowej
• poprawa konkurencyjności uczelni na rynku krajowym i zagranicznym
• poprawa oceny atrakcyjności miasta, gminy i regionu
• zwiększenie dochodów z kultury i edukacji
• zwiększenie udziału kultury i nauki w PKB
• zwiększenie liczby nowych miejsc pracy
• poprawa wizerunku uczelni w kraju, Europie i na świecie
• ugruntowanie autorytetu wyższej Uczelni dla podmiotów związanych z  kinematografią, nadawcami telewizyjnymi, profesjonalnymi teatrami dramatycznymi, galeriami wystawienniczymi.

Aspekty społeczne:
• wzrost uczestnictwa społeczności lokalnej, krajowej i zagranicznej w dostępie do najnowszych efektów artystycznych w technologiach cyfrowych, audiowizualnych i multimedialnych
• wyrównywanie szans w dostępie do oferty kulturalnej Uczelni
• wykształcenie więzi pomiędzy edukacją w innowacyjnym kształtowaniu kapitału społecznego
• udostępnienie oferty kulturalnej Uczelni dla osób niepełnosprawnych.

Realizowane zadanie jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby kadry dydaktycznej, studentów, odbiorców oferty edukacyjnej i kulturalnej Uczelni. Odbiorcami (beneficjentami końcowymi projektu) będą studenci, kadra dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz odbiorcy oferty kulturalnej Uczelni z kraju, Unii Europejskiej i świata.

Identyfikujemy następujące potrzeby edukacyjne odbiorców projektu: • wysoka jakość kształcenia, w tym wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań
• nowoczesny i dostosowany do wymagań rynku program nauczania
• wysoka konkurencyjność absolwentów uczelni na rynku pracy
• kształcenie w profesjonalnych warunkach warsztatowych
• dokształcanie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy odpowiednie
• nowoczesne zaplecze techniczne w dydaktyce cyfrowego zapisu obrazu i dźwięku
• podniesienie efektywności kształcenia obecnych i przyszłych studentów w najnowszych technologiach cyfrowych.

Termin realizacji zadania 2017 rok.