BEZPIECZNI

Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom: Studentkom i Studentom, Wykładowczyniom i Wykładowcom, Pracowniczkom i Pracownikom niedydaktycznym oraz Absolwentkom i Absolwentom, które zechcą wysłać opisy swoich doświadczeń związanych z zastraszaniem, prześladowaniem, agresją lub innymi formami nadużywania władzy, uruchomiliśmy mailową skrzynkę zaufania pod adresem: bezpieczni@filmschool.lodz.pl

Osoby, które nie chcą lub nie są jeszcze gotowe ujawniać swoich danych osobowych, mogą skorzystać ze specjalnego, anonimowego formularza LINK

Zapewniamy, że bez osobistej zgody nie ujawnimy żadnych danych osobowych.

Zachęcamy do zapoznania się z zapisami i postanowieniami
KODEKSU ETYKI i PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI
Szkoły Filmowej w Łodzi:

KODEKS ETYKI PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI