ENGLISH

Wydawnictwo

O NAS

Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT powstało 1993 z inicjatywy dr Jolanty Lemann-Zajiček, prof. PWSFTviT. Wydawnictwo jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, prowadzącą działalność wydawniczą w zakresie prac naukowych oraz publikacji dydaktycznych, w tym m. in.: skryptów, podręczników akademickich, wydawnictw audiowizualnych, albumów fotografii, publikacji jubileuszowych, książek artystycznych, wydawnictw hybrydowych i wielu innych. Sporą część publikacji stanowią opracowania monograficzne, będące często wyróżnionymi pracami doktorskimi, pracami habilitacyjnymi oraz wybijającymi się pracami studentów naszej Szkoły. Zakres merytoryczny wydawanych dzieł obejmuje tematykę filmoznawczą, teatralną, medioznawczą, fotograficzną oraz szeroko rozumianej sztuki. Posiadamy również publikacje poświęcone tematyce muzyki filmowej oraz produkcji i związanej z nią ściśle nauce prawa i ekonomii. Wśród pozycji książkowych znaleźć można również liczne przykłady artykułów, esejów, recenzji i wywiadów. Część publikacji dostępna jest w formie e-booków, niektóre doczekały się tłumaczeń na język angielski, francuski, hiszpański i białoruski.

NASI AUTORZY


Łukasz Barczyk, Jacek Bławut, Zbigniew Cynkutis, Ryszard Brylski, Krzysztof Czeczot, Ireneusz Czop, Marek Hendrykowski, Kazimierz Karabasz, Grażyna Kędzielawska, Henryk Kluba, Jan Jakub Kolski, Jacek Koprowicz, Grzegorz Królikiewicz, Henryk Kuźniak, Lech Lechowicz, Ryszard Lenczewski, Łukasz Maciejewski, Jan Maciejowski, Krzysztof Pijarski, Józef Robakowski, Tadeusz Szczepański Lidia Zonn, Edward Zajiček i wielu innych.

filmo!znawcy

Z inicjatywy Wydawnictwa Biblioteki PWSFTviT we współpracy z Wydawnictwem UŁ oraz z Instytutem Kultury Współczesnej UŁ w 2013 roku powołano serię naukową: filmo!znawcy. Seria obejmuje monografie poświęcone zagadnieniom historii i teorii interpretacji filmu, zarówno polskiego, jak i zagranicznego, sylwetki twórców kina, wybrane nurty kina, wzajemne wpływy między kinematografiami, wnikliwe interpretacje pojedynczych dzieł filmowych, twórczości reżyserów lub gatunków filmowych.

Rada serii: Anna Maria Zarychta, Jolanta Dylewska, Piotr Mikucki, Piotr Sitarski, Ryszard Kluszczyński, Tomasz Kłys

Warsztat realizatora

Książki z serii Warsztat realizatora prezentują różnorodne spojrzenia na sztukę filmową. Wśród nich znajdziemy nowoczesne kompendia wiedzy o warsztacie filmowca przekazujące wiedzę merytoryczną i praktyczną. Zróżnicowanie podejmowanej tematyki – sztuka operatorska, animacja, inscenizacja filmowa, film dokumentalny i fachowość opracowań czynią tę serię wartościowym źródłem wiedzy dla studentów, ale również dla profesjonalistów.

Radaktorzy serii: Anna Maria Zarychta, Jolanta Lemann-Zajiček, Wanda Mirowska

Techniki aktorskie

Publikacje stanowią rzetelne omówienia technik pracy aktora, zawierają pouczające wskazówki, komentarze i refleksje na temat zawodu aktora. Wśród autorów pojawiają się wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, The Actors Studio w Nowym Yorku, Wyższej Szkole Teatralnej im. E. Buscha w Berlinie.

KONTAKT

dr Anna M. Zarychta
Kierownik i Redaktor Naczelna

tel. 42 634 58 70
wydawnictwo@filmschool.lodz.pl
ksiegarnia.filmschool.lodz.pl