ENGLISH

DZIAŁ
Obsługi Multimediów

Głównym zadaniem Działu Obsługi Multimediów, który podlega Prorektorowi ds. Nauczania i Studentów, jest koordynacja i organizacja wszystkich zajęć odbywających się na terenie Uczelni. Jednostka zapewnia obsługę techniczną oraz sprzętową zajęć praktycznych i warsztatów prowadzonych na wszystkich Wydziałach: Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej, Wydziale Aktorskim oraz Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. Do jej zadań należy także organizacja sal dydaktycznych oraz zapewnienie im odpowiedniej obsługi technicznej. Dział Obsługi Multimediów koordynuje zarówno zajęcia studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

W jego kompetencjach jest również opieka nad wszelkimi wydarzeniami zewnętrznymi, na potrzeby których Szkoła użycza swoich sal wykładowych i hal zdjęciowych. Ponadto Dział Obsługi Multimediów prowadzi nadzór nad wprowadzaniem nowych technologii oraz obsługuje projekty badawcze w zakresie rozwoju nowych technik telewizyjnych.

Kalendarz

Kontakt

DOM
tel. 42 275 59 26
domprodukcja@filmschool.lodz.pl

Joanna Kornelia Kubik
Kierownik Działu
tel. kom. 726 156 135
tel. 42 27 55 990
j.kubik@filmschool.lodz.pl

Karol Włudarczyk
Zastępca Kierownika
tel. kom. 725 570 670
tel. 42 27 55 995
k.wludarczyk@filmschool.lodz.pl
 
Wojciech Kubiak
Zastępca Kierownika
tel. kom. 726 156 124
tel. 42 27 55 900
w.kubiak@filmschool.lodz.pl

Mikołaj Kret
Koordynacja Zajęć Praktycznych i Warsztatów
tel. kom. 501 639 508
m.kret@filmschool.lodz.pl

Jan Bazyli Ledworowski
Koordynacja Zajęć Praktycznych i Warsztatów
tel. kom. 697 075 665
j.ledworowski@filmschool.lodz.pl

Magdalena Troszczyńska
Koordynacja Zajęć Praktycznych i Warsztatów
tel. kom. 509 557 096
m.troszczynska@filmschool.lodz.pl