ENGLISH

BIURO PROMOCJI Zajmujemy się szeroko pojętą promocją Szkoły Filmowej w Łodzi i jej studentów w kraju i za granicą. Współpracujemy z zagranicznymi uczelniami, międzynarodowymi organizacjami, mediami i instytucjami kultury. Organizujemy i koordynujemy promocję festiwali organizowanych lub współorganizowanych przez Szkołę.

Nawiązujemy, rozwijamy i utrzymujemy kontakty z uczelniami, mediami i instytucjami polskimi i międzynarodowymi takimi jak: ambasady, instytuty, centra filmowe, filmoteki. Organizujemy wizyty i spotkania z zagranicznymi gośćmi odwiedzającymi Szkołę Filmową w Łodzi. Współorganizujemy i koordynujemy konferencje, zjazdy, sympozja naukowe oraz uroczystości szkolne. Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, których Szkoła jest członkiem oraz innymi które zrzeszają Szkoły Filmowe, w tym CILECT i GEECT.

Przygotowujemy i wydajemy, także we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym, materiały poligraficzne, promocyjno-marketingowe oraz informacyjne.

W Szkole corocznie powstaje blisko 300 filmów realizowanych przez studentów. 
Biorą one udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i przeglądach, studenckich i profesjonalnych. Zgłaszamy je do selekcji, przygotowujemy dokumenty i wysyłamy kopie. Co roku studenckie filmy - fabularne, dokumentalne, animowane i etiudy operatorskie - biorą udział w ponad 300 międzynarodowych i krajowych festiwalach odnosząc liczne sukcesy. 
Zajmujemy się organizacją i promocją szkolnych festiwali:

- Festiwal Filmów Studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej „Łodzią po Wiśle” wraz z jego edycjami polskimi i międzynarodowymi

- Festiwal Szkół Teatralnych

- Nagroda im. A. Munka - jeden z najstarszych konkursów filmowych w Polsce, organizowany przez Szkołę Filmową w Łodzi od 1965 roku. Skierowany jest do debiutujących reżyserów i autorów zdjęć filmowych. Nagrody Konkursu trafiały zawsze do twórców niepokornych, poszukujących nowych środków filmowego wyrazu, wyznaczających nowe kierunki w polskim kinie. Wśród laureatów Nagrody im. A. Munka znajduje się wielu znamienitych polskich filmowców, m.in. Krzysztof Zanussi („Struktura kryształu” 1969), Andrzej Żuławski („Trzecia część nocy” 1971), Jerzy Skolimowski („Walkower 1965) czy Mariusz Grzegorzek („Rozmowa z człowiekiem z szafy” 1993).

Festiwal Szkół Teatralnych

Festiwal Szkół Teatralnych jest organizowany przez Szkołę Filmową w Łodzi corocznie od 1983 roku. Pomysłodawcą festiwalu był Jan Machulski – wybitny aktor, wieloletni wykładowca i Dziekan Wydziału Aktorskiego łódzkiej Szkoły. Każda edycja festiwalu jest okazją do spotkania środowiska teatralnego, porównania metod kształcenia aktorów i sposobów budowania ról przez młodych adeptów sztuki aktorskiej. Na program każdej edycji Festiwalu Szkół Teatralnych składają się spektakle dyplomowe studentów Akademii Teatralnej w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie – Filii we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Corocznie do jury festiwalu zapraszani zostają wybitni dramaturdzy, reżyserzy i krytycy teatralni a także przedstawiciele środowiska filmowego. Na przestrzeni ponad 30 lat istnienia festiwalu o przyznaniu nagród dla najbardziej wyróżniających się aktorów decydowali m.in. Izabella Cywińska, Feliks Falk, Jerzy Kawalerowicz, Henryk Kluba, Anna Augustynowicz, Magdalena Piekorz, Paweł Miśkiewicz, Paweł Szkotak, Remigiusz Brzyk czy Krzysztof Garbaczewski. O tym jakie znaczenie mają festiwalowe nagrody dla przyszłej drogi zawodowej świadczyć mogą nazwiska laureatów festiwalu, kiedyś – studentów szkół teatralnych, dziś – cenionych i odnoszących sukcesy aktorów. Nagrody FST mają w swoim dorobku m.in. Kinga Preis, Zbigniew Zamachowski, Robert Więckiewicz, Jacek Braciak, Adam Woronowicz czy Michał Żebrowski.

Tradycją stało się to, że spektakle dyplomowe reżyserują uznani, dysponujący ogromnym dorobkiem twórcy teatralni. W ramach Festiwalu Szkół Teatralnych wystawiane były spektakle w reżyserii m.in. Andrzeja Łapickiego, Tadeusza Łomnickiego, Jerzego Stuhra, Adama Hanuszkiewicza, Krystiana Lupy, Mariusza Grzegorzka, Krzysztofa Warlikowskiego, Agaty Dudy-Gracz czy Agnieszki Glińskiej. Konfrontacja aktorskiej młodości i inscenizacyjnej dojrzałości jest wielką siłą festiwalu.

Odwiedź stronę

Festiwal "Łodzią po Wiśle"

Festiwal Filmów Studenckich „Łodzią po Wiśle” to premierowa prezentacja dokonań filmowych młodych twórców kina Szkoły Filmowej w Łodzi. Od 2003 roku organizujemy Festiwal w Warszawie, gdzie pokazujemy publiczności około 100 spośród niemal 300 najnowszych krótkometrażowych filmów naszych studentów. To w sumie ponad 900 minut projekcji filmowych, równe niemal 10 pełnometrażowym filmom. 

Podczas święta młodych filmowców widzowie oglądają etiudy reżyserskie - fabularne i dokumentalne, etiudy operatorskie oraz animacje. Festiwal jest nie tylko miejscem pierwszej konfrontacji twórczości młodych filmowców z szeroką publicznością, ale również forum, na którym rozmawia się o przyszłości polskiego kina i gdzie można przyszłość polskiego kina „zobaczyć”. Festiwal promuje studentów i absolwentów Szkoły Filmowej w Łodzi, a także integruje środowisko praktyków i teoretyków filmu przez pokazy i dyskusje o sytuacji młodego kina, które towarzyszą Festiwalowi.  

Od 2004 roku Festiwal ma formę konkursu. Pierwszymi jurorami byli Krzysztof Krauze, Krzysztof Ptak i Wojciech Staroń, a później Jan Jakub Kolski, Piotr Wojtowicz oraz Dorota Masłowska. W kolejnych latach filmy oceniali Władysław Pasikowski, Paweł Edelman, Sławomir Fabicki, Petr Zelenka, Artur Reinhart, Xawery Żuławski, Andrzej Jakimowski, Grażyna Torbicka, Adam Bajerski, Borys Lankosz, Zdzisław Najda, Jerzy Kapuściński, Andrzej Bart, Tomasz Raczek, Paweł Sala, Piotr Śliskowski, Rafael Lewandowski, Radosław Ładczuk, Kamil Polak, Przemysław Wojcieszek, Jakub Kijowski, Adam Badowski, Jakub Mikurda, Maciej Pieprzyca, Szymon Lenkowski i Szymon Holcman.

Organizując pierwszy Festiwal mieliśmy nadzieję na zbliżenie środowiska szkolnego z profesjonalnym. Wzorowaliśmy się na imprezach organizowanych przez szkoły filmowe w Europie, gdzie regularnymi gośćmi są profesjonalni producenci, doświadczeni reżyserzy oraz krytycy filmowi. Z każdą kolejną edycją Festiwalu nasz zamiar staje się coraz bardziej rzeczywisty. 

Co roku już pierwszego dnia na projekcji pojawia się nadkomplet widzów, a biletów brakuje dla wielu chętnych. Udało nam się zrealizować jedno z głównych założeń Festiwalu: żeby filmy młodych reżyserów, operatorów i animatorów oraz sami twórcy spotkali się w jednym miejscu ze zwykłą widownią oraz osobami z kręgów profesjonalnych.

Odwiedź stronę

Kontakt

tel. 42 27 55 947, 42 27 55 954, 42 27 55 880


Krzysztof Brzezowski Kierownik Biura Promocji, Rzecznik Szkoły Filmowej w Łodzi Email

Jolanta Karpińska Specjalista ds. Komunikacji i PR Email

Anna Kazimierczak Promocja Studentów Katedry Fotografii, Kurator Galerii "Szklarnia" Email