ENGLISH

SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ!
SOLIDARNI ZE STUDENTAMI!

UWAGA: Nabór na rok akademicki 2021/2022 został zakończony!

W ramach solidarności ze społecznością akademicką i artystyczną na Białorusi, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, po raz kolejny zaprasza studentów i młode osoby związane z twórczością filmową i teatralną, którzy doświadczają represji z powodów politycznych na specjalny, bezpłatny roczny program stażowy w dziedzinie sztuki filmowej.

Dla 15 wybranych osób oferujemy:

• możliwość uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach prowadzonych na różnych kierunkach Szkoły Filmowej w Łodzi (PWSFTviT): Reżyseria Filmowa i Telewizyjna, Sztuka Operatorska, Animacja, Aktorstwo, Montaż Filmowy, Produkcja Filmowa, Fotografia, Scenariopisarstwo,
• możliwość zrealizowania pracy praktycznej w wybranym obszarze edukacji pod opieką pedagogiczną i artystyczną uznanych twórców filmowych,
• możliwość uczestniczenia w intensywnym kursie języka polskiego odbywającym się na terenie uczelni.
Ze względu na oferowany kurs językowy, znajomość języka polskiego lub angielskiego nie jest wymagana. Podobnie nie wymagamy posiadania polskiego obywatelstwa czy karty Polaka.

Warunkiem przyjęcia na program stażowy jest złożenie następujących dokumentów:

- cv/bio zawierające opis swojego doświadczenia na polu artystycznym,
- opis powodów, dla których dana osoba chce podjąć program stażowy oraz oczekiwań z tym stażem związanych,
- w przypadku aplikowania na kierunki: Reżyseria Filmowa, Sztuka Operatorska, Animacja, Fotografia, Scenariopisarstwo także przykłady swoich prac artystycznych (portfolio),
- wypełniony formularz zgłoszeniowy

Decyzję o przyjęciu będzie podejmował indywidualnie dziekan danego wydziału po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: j.wesolek@filmschool.lodz.pl