Media Biznes Hub
Projekty
ENGLISH
1
01. 07. 2018.

Rozpoczęliśmy projekt "Media Biznes Hub: zintegrowany program rozwoju kompetencji w PWSFTViT w Łodzi"

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera realizuje projekt pod nazwą "Media Biznes Hub: zintegrowany program rozwoju kompetencji w PWSFTViT w Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu organizowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, nabór nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z026/17-01 i wniosku o dofinansowanie nr WND-POWR.03.05.00-00-Z026/17.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry PWSFTViT oraz przygotowanie studentów do pracy w szeroko rozumianym sektorze kreatywnym i cyfrowych mediach, a także poprawę współpracy z otoczeniem rynkowym. Do realizacji tych zadań powołany zostanie „Media Biznes Hub” – nowa jednostka uczelni pełniąca funkcję akademickiego biura karier i przedsiębiorczości, która organizować i prowadzić będzie m.in. programy stażowe dla studentów, spotkania branżowe i kursy kompetencyjne z praktykami z rynku medialnego, cykliczny program przedsiębiorczości oparty na idei zespołów filmowych i kreatywnych startupów medialnych. Poza tym planowane są także szkolenia i kursy podnoszące kompetencje pracowników uczelni oraz rozbudowa informatycznego systemu zarządzania uczelnią i szkolnymi produkcjami filmowymi.

Projekt podzielony jest na moduły, w ramach których przewidziano:

1. Utworzenie akademickiego biura karier i przedsiębiorczości "Media Biznes Hub", które prowadzić będzie następujące podzadania:
a. "Media Biznes Startup" - cykliczny program przedsiębiorczości oparty ideę zespołów filmowych i kreatywnych startupów medialnych.
b. "Media Biznes Ekspert" - seria spotkań branżowych i kursów kompetencyjnych z praktykami i ekspertami.
c. "Media Biznes Lab" - nowoczesne laboratorium do nauki przedsiębiorczości i rynkowych innowacji medialnych.
d. "Pierwsza Praca" - wysokiej jakości programy stażowe.

2. Usprawnienie zarządzania uczelnią poprzez:
a. Szkolenia podnoszące kompetencje pracowników uczelni.
b. Rozbudowę informatycznego systemu zarządzania uczelnią.
c. Wdrożenie informatycznego systemu do zarządzania projektami filmowymi.

Dofinansowanie:
ze środków europejskich w kwocie  2 607 135,49 zł 
ze środków dotacji celowej w kwocie 392 864,51 zł
wkład własny w kwocie 93 421,32 zł 
Całkowita wartość projektu: 3 093 421,32 zł 

Planowany okres realizacji: od 2018-07-01 do 2023-12-31

Biuro Projektu
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, TV i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
90-323 Łódź, ul. Targowa 61/63, bud. X (Nowe Media), pok.1.13 (p.I)
T: + 48 42 27 54 610
M: + 48 726 156 133

E: k.kuropatwa-pik@filmschool.lodz.pl

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny pod linkiem: 

https://1drv.ms/b/s!AhCHxnytjtfZkOovov1_GgqPraQiwg

                                                   UWAGA!                          

TRWA NABÓR DO PROJEKTU: MEDIA BIZNES HUB: ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI W PWSFTVIT W ŁODZI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 WSPÓŁFINASOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

OGŁOSZENIE nr 1

W dniu 31.10.2018 r. godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do udziału w Projekcie MBH. O wynikach rekrutacji studenci/tki zostaną poinformowani/e drogą elektroniczną na podany adres mailowy.

INFORMACJA

AKADEMICKIE BIURO KARIER informuje, iż w dniu 20.11.2018 r. (wtorek) o godz. 13.30 w budynku Nowych Mediów, pok. 1.25 odbędzie się spotkanie organizacyjne z uczestnikami Projektu zainteresowanych modułem Media Biznes Startup (MPS) - cykliczny program przedsiębiorczości oparty na idei zespołów filmowych i kreatywnych startupów medialnych.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby! 

OGŁOSZENIE nr 2

W dniu 30.11.2018 r. godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do udziału w Projekcie MBH. O wynikach rekrutacji studenci/tki zostaną poinformowani/e drogą elektroniczną na podany adres mailowy.

OGŁOSZENIE nr 3

W dniu 04-05.12.2018 r. odbędzie się szkolenie dla Pracowników nt.
" Szkolenie z prawa autorskiego w obrębie dzieła filmowego".

Pracowników zainteresowanych w/w szkoleniem, zapraszamy do ABK celem złożenia formularza zgłoszeniowego, który jest pierwszym formalnym etapem rekrutacji nie później niż do dnia 30.11.2018 r. do godz. 15.00.

OGŁOSZENIE nr 4

W dniu 30.11.2018 r. godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do udziału w Projekcie MBH. O wynikach rekrutacji Pracownicy zostaną poinformowani przez Przełożonego.

OGŁOSZENIE nr 5

W dniu 10 -11.12.2018 r. odbędzie się szkolenie dla Pracowników 
nt. "Szkolenie z prawa pracy w zakresie planu filmowego".

Pracowników zainteresowanych w/w szkoleniem, zapraszamy do ABK celem złożenia formularza zgłoszeniowego, który jest pierwszym formalnym etapem rekrutacji nie później niż do dnia 07.12.2018 r. godz. 15.00.

OGŁOSZENIE nr 6

W dniu 07.12.2018 r. godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do udziału w Projekcie MBH. . O wynikach rekrutacji Pracownicy zostaną poinformowani przez Przełożonego.

OGŁOSZENIE nr 7

W dniu 20 -21.12.2018 r. odbędzie się szkolenie dla Pracowników 
nt. "Szkolenie z zakresu zabezpieczenia planu filmowego".

Pracowników zainteresowanych w/w szkoleniem, zapraszamy do ABK celem złożenia formularza zgłoszeniowego, który jest pierwszym formalnym etapem rekrutacji nie później niż do dnia 19.12.2018 r.  godz. 15.00.

OGŁOSZENIE nr 8

W dniu 19.12.2018 r. godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do udziału w Projekcie MBH. O wynikach rekrutacji Pracownicy zostaną poinformowani przez Przełożonego.

OGŁOSZENIE nr 9

W dniu 31.12.2018 r. godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do udziału w Projekcie MBH. O wynikach rekrutacji studenci/tki zostaną poinformowani/e drogą elektroniczną na podany adres mailowy. 

OGŁOSZENIE nr 10

W dniu 14.01.2019 r. o godzinie 11.30, sala. 1.25 odbędzie spotkanie organizacyjne z Mentorami w ramach Projektu MBH

OGŁOSZENIE nr 11

W dniach 12,13, 14 01.2019 r. odbędzie się szkolenie dla Pracowników nt. "STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSKICH UCZELNIACH".

Pracowników zainteresowanych w/w szkoleniem, zapraszamy do ABK celem złożenia formularza zgłoszeniowego, który jest pierwszym formalnym etapem rekrutacji nie później niż do dnia 27.12.2018 r. godz. 15.00.

OGŁOSZENIE nr 12

W dniu 31.12.2018 r. godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do udziału w Projekcie MBH. O wynikach rekrutacji Pracownicy zostaną poinformowani przez Przełożonego.

OGŁOSZENIE nr 13

W dniu 14.01.2019 r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do udziału w Projekcie MBH. O wynikach rekrutacji studenci/tki zostaną poinformowani/e drogą elektroniczną na podany adres mailowy.

OGŁOSZENIE nr 14

W dniu 22.01.2019 r., w godzinach 10.00 - 13.00 odbędzie się spotkanie z PRACODAWCAMI. Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy!

Jednocześnie informujemy, iż trwa realizacja modułu Projektowego MBH (Pierwsza Praca) - ABK zaprasza na indywidualne rozmowy doradcze w zakresie doboru oferty stażowej

OGŁOSZENIE nr 15

W dniu 28.01.2019 r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do udziału w Projekcie MBH. O wynikach rekrutacji studenci/tki zostaną poinformowani/e drogą elektroniczną na podany adres mailowy. 

OGŁOSZENIE nr 16

W dniu 15.02.2019 r., w godzinach 9.00-17.00 odbędzie się szkolenie
nt. " Uprawnienia SEP- grupa G1". 
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez Formularz zgłoszeniowy, który ABK udostępni studentom w drodze kontaktu mailowego.
Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy!

OGŁOSZENIE nr 17

W dniach 18.02.2019 r. - 23.02.2019 r., codziennie w godzinach 8.00-16.00 odbędzie się szkolenie: " KURS OPERATORA DRONA ". Zgłoszenia przyjmowane są poprzez Formularz zgłoszeniowy, który ABK udostępni studentom w drodze kontaktu mailowego. Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy!

OGŁOSZENIE nr 18

W dniach 04-05.03. 2019 r. odbędzie się kurs dla Pracowników:
"Szkolenie księgowe z rozliczeń podatkowych w produkcjach filmowych".
Pracowników zainteresowanych w/w szkoleniem, zapraszamy do ABK celem złożenia formularza zgłoszeniowego, który jest pierwszym formalnym etapem rekrutacji nie później niż do dnia 28.02.2018 r. godz. 15.00.

OGŁOSZENIE nr 19

W dniu 28.02.2019 r. godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do udziału w Projekcie MBH. O wynikach rekrutacji Pracownicy zostaną poinformowani przez Przełożonego.

OGŁOSZENIE nr 20

W dniu 08.03.2019 r., w godzinach 10.00-18.00 odbędzie się szkolenie nt. "CINEMATIC VR - NOWY JĘZYK FILMU cz.1 ". Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy, który ABK udostępni studentom w drodze kontaktu mailowego. 
Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy!

OGŁOSZENIE nr 21

W dniach 20.03.2019 r. - 26.03.2019 r., w godzinach 8.00-16.00 odbędzie się szkolenie: " KURS OPERATORA DRONA ". Zgłoszenia przyjmowane są poprzez Formularz zgłoszeniowy, który ABK udostępni studentom w drodze kontaktu mailowego. Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy!

OGŁOSZENIE nr 22

Szanowni Studenci! 
ABK ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne o nowym konkursie na Rezydentów Art_Inkubatora realizowanym przez Fabrykę Sztuki w Łodzi, w ramach którego możecie Państwo otrzymać wsparcie w prowadzeniu własnej działalności. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r., o godz. 13.30 w PWSFTviT, Nowe Media, bud. X, p. I, pok. 1.25.

Serdecznie zapraszamy!