Jak rezonuje z Tobą sztuka?
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
14. 05. 2024.
Pozostałe

Właśnie – jak? Zapraszamy na międzynarodowe seminarium pod hasłem „Jak rezonuje w nas sztuka?”, które odbędzie się w sobotę 18 maja w godz. 14:00-16:00 online.

Seminarium oparte będzie na badaniach eksploracyjnych nad odbiorem wybranych dzieł polskiej sztuki współczesnej, zrealizowanych przez badaczy ze Szkoły Filmowej oraz Katedry Socjologii Sztuki UŁ: dr hab, Tomasz Ferenc, prof. UŁ; dr Kamila Biały oraz dr Dagna Kidoń (Wydział Operatorski i Realizacji Tv). Efektem ich pracy jest publikacja "Moralność a doznanie. Uwagi o estetycznym i pozaestetycznym doświadczaniu sztuki" (Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi).

Autorzy podjęli próbę zastosowania m.in. perspektywy fenomenologicznej i opartej na teorii pola do badania recepcji sztuki. W badaniach wykorzystano różnorodne metodologie, od kognitywnie zorientowanego eye-trackingu i badań ankietowych po fenomenologicznie inspirowane wywiady pogłębione. Czerpiąc z różnych epistemologii: społeczno-kulturowej, neuronalnej i ucieleśnionej postaramy się podczas seminarium opowiedzieć o podstawach percepcji estetycznej.

Seminarium będzie wspólną próbą odpowiedzi na pytania: czy percepcja dzieł jest zawsze zapośredniczona? Czy możemy zmierzyć bezpośredniość widzenia? Czy doświadczenie sztuki jest procesem zmiennym sytuacyjnie?

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się mailowo pisząc na adres: kamila.bialy@uni.lodz.pl.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Zapraszamy!