Stanowisko Szkoły w sprawie tantiem z internetu
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
23. 02. 2024.
Pozostałe

Stanowisko Szkoły Filmowej w Łodzi w sprawie tantiem dla twórców za korzystanie z ich dzieł w ramach platform streamingowych oraz VOD.

Wyrażamy zaniepokojenie usunięciem z projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mechanizmu, który miał na celu zapewnienie twórcom odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z ich dzieł w ramach platform streamingowych oraz VOD. Takie działanie stoi w sprzeczności z duchem artykułu 18 dyrektywy europejskiej, który ma na celu zabezpieczenie interesów twórców poprzez zagwarantowanie im sprawiedliwego udziału w korzyściach płynących z cyfrowej dystrybucji ich prac.

Zwracamy uwagę na fakt, że większość państw członkowskich Unii Europejskiej wprowadziła już dawno przepisy gwarantujące twórcom ustawowe tantiemy lub inne skuteczne mechanizmy prawne zapewniające im sprawiedliwe wynagrodzenie za komercyjną eksploatację ich dzieł w internecie. Polska, wychodząc naprzeciw dyrektywie, powinna dążyć do implementacji rozwiązań, które w pełni respektują prawa twórców.

Podkreślamy, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która zawiera zapisy regulujące sprawy wynagrodzeń twórców z tytułu emisji ich dzieł, uchwalona została przez Sejm RP w 1994 roku i obejmowała wszystkie istniejące wówczas pola eksploatacji. Pojawienie się transmisji internetowych w naturalny sposób te pola rozszerza, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w przygotowywanej nowelizacji.

W związku z powyższym, Szkoła Filmowa w Łodzi wyraża swoje głębokie rozczarowanie kierunkiem, w jakim podąża projekt nowelizacji oraz podkreśla konieczność wprowadzenia zmian, które zapewnią twórcom filmowym i serialowym sprawiedliwe traktowanie w erze cyfrowej. Jest to nie tylko kwestia szacunku dla pracy twórczej, ale również fundament, na którym powinna opierać się przyszłość kultury i sztuki w naszym kraju.