ERASMUS + / NABÓR TRWA!
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
25. 01. 2018. Wydział
Reżyseria

Zanim wyjedziemy - kilka formalności. Najświeższe informacje o nich - tutaj. Wszystkie - na podstronie http://www.filmschool.lodz.pl/erasmus.

Nabór na wyjazdy na studia i staże w ramach Programu Erasmus + w semestrze zimowym lub na cały rok akademicki 2018/2019 (nabór na semestr letni zostanie ogłoszony w późniejszym terminie).

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia lub na staż są zobowiązane dostarczyć do koordynatorów wydziałowych odpowiednie dokumenty aplikacyjne wskazane w zasadach rekrutacji najpóźniej do 28.02.

Wszystkie informacje i pliki dostępne są na stronie http://www.filmschool.lodz.pl/erasmus w odpowiednich zakładkach.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia od studentów, którzy wcześniej kontaktowali się i przekazywali koordynatorom wydziałowym informacje dotyczące chęci wyjazdu i wskazywały preferowane przez siebie uczelnie zagraniczne.

Uwaga! W przypadku gdy student nie posiada oficjalnego certyfikatu z języka angielskiego (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TELC itp.) zobowiązany jest do przystąpienia do testu z języka angielskiego przeprowadzonego na uczelni w jednym z poniższych terminów:
13. 02 godz. 10.00, sala 208, bud. H
lub
14.02 godz. 19.15, sala 208, bud. H (w przypadku studentów chcących wyjechać do uczelni, których wymaganym językiem nie jest język angielski konieczny będzie oficjalny certyfikat językowy lub opinia lektora dowolnej szkoły językowej.)

16.03 na podstawie zgłoszeń zostanie ogłoszona lista rankingowa studentów. W zależności od przyznanych Szkole środków zostanie ogłoszona ilość studentów wyjeżdżających z poszczególnych kierunków. O przyznaniu stypendium będzie decydowało miejsce na liście rankingowej i akceptacja uczelni zagranicznej.