ENGLISH

Wyjazdy
StudentówKto może wyjechać na studia?

O wyjazd mogą się ubiegać studenci kierunków:

Uwaga: wymogiem koniecznym jest zaliczenie sesji egzaminacyjnej poprzedzającej złożenie dokumentów.

Gdzie można wyjechać?

Do uczelni partnerskich, z którymi Szkoła ma podpisaną umowę.

Na jak długo można wyjechać?

* długoterminowe wyjazdy na studia – min. 2 miesiące, opcjonalnie połączone z częścią wirtualną

* krótkoterminowe wyjazdy na studia - 5-30 dni mobilności fizycznej połączone z obowiązkową częścią wirtualną

Każdy student może maksymalnie wykorzystać łącznie 12 miesięcy mobilności fizycznej (na studia i praktyki) na każdy cykl studiów (I, II i III stopień) lub 24 miesiące w przypadku studiów jednolitych magisterskich.

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

* po sesji zimowej, dokumenty należy składać do dnia 10 marca
* jesienią, na początku roku akademickiego (dla osób planujących wyjazdy w semestrze letnim), dokumenty należy składać do dnia 5 października.
Formularz dla studentów
Formularz dla doktorantów

Testy z języka angielskiego odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca. Zgłoszenia z deklaracją poziomu prosimy kierować mailem do: d.borkowska@filmschool.lodz.pl
Learning Agreement oraz poradnik, jak wypełnić dokument
Instrukcja, jak zalogować się do systemu Pionier i OLA oraz jak wypełnić OLA. 
W celu uzyskania kodu dostępu do systemu Pionier,  
prosimy o kontakt: erasmus@filmschool.lodz.pl

Przed wyjazdem zalecana jest rejestracja w serwisie Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl/

Transcript of records (LA After)

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i realizacji wyjazdu oraz o stawkach stypendialnych zostały również umieszczone w sekcji „Dokumenty do pobrania”.