ENGLISH

Wyjazdy
Pracowników

Do kogo skierowany jest program Erasmus + ?
O wyjazd mogą się ubiegać pracownicy zatrudnieni w PWSFTviT na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej.

Gdzie można wyjechać?
Do uczelni partnerskich LUB do każdej innej publicznej lub prywatnej instytucji czy organizacji w celu udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kompetencje.

Na jak długo można wyjechać?

* od 2 dni do 2 miesięcy - kraje programu
* od 5 dni do 2 miesięcy - kraje partnerskie



Formularz oraz program szkolenia są do pobrania na dole strony.



Rejestracja w serwisie Odyseusz możliwa jest na stronie https://odyseusz.msz.gov.pl/


Szczegółowe informacje o zasadach kwalifikacji i realizacji wyjazdu oraz o stawkach stypendialnych zostały umieszczone w sekcji „Dokumenty do pobrania”