Film Art
ORGANIZATION
POLSKI
Secretariat

tel.: 42 27 55 815
produkcja@filmschool.lodz.pl

Dean
Vice Deans
+
Plenipotentiary
  • Pełnomocnik Dziekana ds. nauki i twórczości artystycznej dr hab. Izabela Łapińska Professor
  • Prodziekan ds. Studenckich dr Artur Majer
  • mgr Monika Żelazowska Senior Lecturer filmpolski.pl

See our lecturers

Departments