Wybory 2020

Komunikaty

1 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 31 sierpnia 2020 31.08.2020

Komisja Wyborcza Uczelni na posiedzeniu w trybie zdalnym w dniu 31 sierpnia 2020 r. przyjęła uchwałę o w wyborze Władz Uczelni na kadencję 2020 - 2024
władze Uczelni
2 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 20 sierpnia 2020 20.08.2020

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. w wyborach dodatkowych do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

Jakub Gogolewski - otrzymał 46 głosów
Konrad Górecki - otrzymał 36 głosów
wstrzymały się od głosu 2 osoby
Głosowało 84 pracowników na 200 zatrudnionych w Uczelni.
Mandat senatora uzyskał Jakub Gogolewski

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w wyniku wyborów do Senatu Uczelni na kadencję 2020-2024 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mandat senatora uzyskali:

Monika Jaworska
Jakub Gogolewski
Anna Sieczych

Wybory do senatu dodatkowe
3 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 19 sierpnia 2020 19.08.2020

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w dniu 19 sierpnia 2020 r. w III turze wyborów do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
1. Antoni Galoch - otrzymał 38 głosów
2. Jakub Gogolewski - otrzymał 44 głosy
3. Konrad Górecki - otrzymał 42 głosy
4. Anna Sieczych - otrzymała 50 głosów

Głosowało 95 pracowników na 200 zatrudnionych w Uczelni.
Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Mandat senatora uzyskała Anna Sieczych .

Wobec braku wyboru trzeciego przedstawiciela Komisja Wyborcza Uczelni postanowiła, że w dniu 20 sierpnia 2020 w g. 9.00 - 15.00 odbędą się wybory dodatkowe.
Decyzją Komisji Wyborczej Uczelni w wyborach dodatkowych weźmie udział dwóch kandydatów z największa ilością głosów:

1. Jakub Gogolewski
2. Konrad Górecki

Wybory odbędą się na platformie cyfrowej "Głosuj 24" 
wybory do senatu III tura
4 Komunikat Komisji Wyborczej uczelni z dnia 18 sierpnia 2020 18.08.2020

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. odbyła się II tura wyborów przedstawicieli do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

1. Anna Adamowicz - otrzymała 3 głosy
2. Antoni Galoch - otrzymał 40 głosów
3. Jakub Gogolewski - otrzymał 33 głosy
4. Konrad Górecki - otrzymał 28 głosów
5. Kamila Kapłaniak - otrzymała 9 głosów
6. Damian Kupczyk - otrzymał 3 głosy
7. Anna Sieczych - otrzymała 43 głosów

Jedna osoba wstrzymała się od głosu
Głosowało 89 pracowników na 200 zatrudnionych w Uczelni.
Żaden kandydat nie uzyskał wymaganej ilości głosów

Decyzją Komisji Wyborczej Uczelni do III tury przechodzi czterech kandydatów z największa ilością głosów:
1. Antoni Galoch
2. Jakub Gogolewski
3. Konrad Górecki
4. Anna Sieczych

III tura wyborów odbędzie się 19 sierpnia 2020 r. (środa) - 9.00 -15.00 na platformie cyfrowej "Głosuj 24".  
wybory do senatu
5 Komunikat Komisji Wyborczej uczelni z dnia 17 sierpnia 2020 18.08.2020

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. odbyły się wybory przedstawicieli do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
W głosowaniu wzięło udział 88 osób spośród 200 uprawnionych do głosowania.
Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
1. Anna Adamowicz - 8 głosów
2. Jakub Gogolewski - 36 głosów
3. Antoni Galoch - 36 głosów
4. Konrad Górecki - 29 głosów
5. Monika Jaworska - 51 głosów
6. Kamila Kapłaniak - 14 głosów
7. Damian Kupczyk - 9 głosów
8. Anna Sieczych - 41 głosów

Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Mandat uzyskała Monika Jaworska.

II tura wyborów odbędzie się 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) - 9.00 -15.00 na platformie cyfrowej "Głosuj24".
Kandydaci w drugiej turze:
1. Anna Adamowicz
2. Jakub Gogolewski
3. Antoni Galoch
4. Konrad Górecki
5. Kamila Kapłaniak
6. Damian Kupczyk
7. Anna Sieczych
6 Lista kandydatów do Senatu Uczelni 12.08.2020

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

Anna Adamowicz
Jakub Gogolewski
Antoni Galoch
Konrad Górecki
Monika Jaworska
Kamila Kapłaniak
Damian Kupczyk
Anna Sieczych

W wyborach wybrani zostaną trzej ( 3 ) przedstawiciele do Senatu.

Wybory odbędą się w dniu 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)  godz. 9.00 - 15.00 na platformie cyfrowej "Głosuj 24"

W razie braku wyboru odpowiedniej ilości Senatorów wyznaczony został II i III termin wyborów:

II tura - 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) - 9.00 -15.00 na platformie cyfrowej "Głosuj 24"
III tura - 19 sierpnia 2020 r. (środa) -9.00 - 15.00 na platformie cyfrowej " Głosuj 24"

Informujemy , iż każdy z kandydatów musi uzyskać 50 % + 1 ważnych oddanych głosów.

7 Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Reżyserii Fimowej i Telewizyjnej z dnia 29 lipca 2020r. 04.08.2020

Komisja Wyborcza Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej informuje, że w wyniku przeprowadzonego głosowania na stanowiska Prodziekanów Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej zostali wybrani:

prof. dr hab. Andrzej Sapija -Prodziekan ds. Nauczania i Spraw Organizacyjnych
24 głosy na TAK
6 na NIE
6 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ spośród 36 głosujących

mgr Leszek Dawid -Prodziekan ds. Studentów
33 głosy na TAK
2 na NIE
1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ spośród 36 głosujących.
8 Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej z dnia 30 lipca 2020 31.07.2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 30 lipca 2020 roku poprzez platformę GŁOSUJ24 odbyły się wybory Prodziekanów. Kandydowały do tej funkcji dwie osoby:
dr Paweł EDELMAN, profesor Uczelni oraz
dr hab. Aleksandra CHRAPOWICKA, profesor Uczelni.
W głosowaniu wzięło udział 58 osób spośród 69 osób uprawnionych do głosowania.
Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
1. dr Paweł EDELMAN, profesor Uczelni - Prodziekan ds. Kształcenia i Sztuki Operatorskiej
54 głosy na TAK
0 głosów na NIE
4 osoby WSTRZYMAŁY SIĘ od głosu.

2. dr hab. Aleksandra CHRAPOWICKA, profesor Uczelni - Prodziekan ds. Studentów i Nauczania
53 głosy na TAK
2 głosy na NIE
3 osoby WSTRZYMAŁY SIĘ od głosu.
W związku z powyższym Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza, że wszyscy kandydaci uzyskali kwalifikowaną większość głosów i zostali wybrani na funkcje Prodziekanów w kadencji 2020 – 2024.

9 Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Aktorskiego z dnia 28 lipca 2020 29.07.2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza w składzie:
Przewodniczący-Mirosław Henke
Członkowie:Julitta Sękiewicz-Kisiel, Julia Szczepańska, Paweł Serafiński komunikuje, że:
Pan Marcin Brzozowski uzyskał:
41 głosów na tak, 13 głosów na nie, 4 głosy wstrzymujące się
i został wybrany na Prodziekana do spraw nauczania i studentów.
Pan Marek Kałużyński uzyskał:
48 głosów na tak 7 głosów na nie, 3- wstrzymujące się
i został wybrany na Prodziekana do spraw rozwoju wydziału.

10 Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej z dnia 28 lipca 2020 29.07.2020

Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 28 lipca 2020 roku odbyły się wybory na stanowisko Prodziekana Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej.
Na stanowisko Prodziekana kandydował Pan dr Artur Majer.
Komisja stwierdza, że w głosowaniu wzięło udział 25 spośród 30 uprawnionych do głosowania, a wyniki głosowania są następujące:
tak: 23 głosy,
nie: 0 głosów,
wstrzymuję się: 2 głosy.
11 Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej z dnia 25 lipca 2020 26.07.2020

Komisja Wyborcza Wydziału informuje, że nie wpłynęła żadna skarga co do wyboru Dziekana Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej w dniu
16 lipca 2020.
Stwierdza się wybór Pani dr Anny Pachnickiej na stanowisko Dziekana Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi
na kadencję 2020-2024.
12 Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Aktorskiego z dnia 23 lipca 2020 23.07.2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza w składzie:
Mirosław Henke - przewodniczący oraz członkowie: Julitta Sękiewicz-Kisiel, Julia Szczepańska i Paweł Serafiński, informuje, że w dniu 23 lipca 2020 roku, odbyły się wybory Dziekana Wydziału Aktorskiego na kadencję 2020-2024.

W głosowaniu wzięło udział 67 osób spośród 68 uprawnionych do głosowania.

Wyniki głosowania:
dr hab. Piotr Seweryński, prof. PWSFTviT – 39 głosów
dr hab. Ireneusz Czop, prof. PWSFTviT – 27 głosów
1 głos wstrzymujący się

Komisja Wyborcza informuje, że Dziekanem Wydziału Aktorskiego na kadencję 2020-2024 zostaje wybrany dr hab. Piotr Seweryński, prof. PWSFTviT.

13 Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej z dnia 23 lipca 2020 23.07.2020

W dniu 23 lipca 2020 roku odbyły się wybory Dziekana Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej.

Na funkcję Dziekana kandydowała prof. dr hab. Jolanta Dylewska.

W głosowaniu wzięło udział 61 osób spośród 69 uprawnionych.

Wyniki głosowania są następujące:
TAK: 55 głosów
NIE: 0 głosów
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6 głosów

Komisja Wyborcza Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej ogłasza, że prof. dr hab. Jolanta Dylewska uzyskała kwalifikowaną większość głosów i została wybrana na funkcję Dziekana w kadencji 2020-2024.
14 Komunikat Komisji Wyborczej Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej z dnia 16 lipca 2020 16.07.2020

W dniu 16 lipca 2020 roku odbyły się wybory na stanowisko
Dziekana Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej.                                     

Na stanowisko Dziekana kandydowała dr Anna Pachnicka.  

W głosowaniu wzięło udział 24 spośród 30 uprawnionych do głosowania.                                                                                                          

Wyniki głosowania są następujące:
TAK: 22 głosy
NIE: 1 głos
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1 głos
15 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 15 lipca 2020 15.07.2020

Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 15 lipca 2020 dotyczący wyników wyborów na stanowiska Prorektorów.

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że Kolegium Elektorów dokonało
w dniu 15 lipca 2020 wyboru Prorektorów.

Głosowało 53 spośród 57 uprawnionych.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

dr Bronka Nowicka, Prorektor ds. Studentów i Nauczania:
TAK: 27 głosów
NIE: 18 głosów
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8 głosów

dr Krzysztof Franek, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uczelni:
TAK: 41 głosów
NIE: 8 głosów
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4 głosy

dr Anna Maria Zarychta, Prorektor ds. Nauki i Twórczości Artystycznej:
TAK: 47 głosów
NIE: 5 głosów
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1 głos

Komisja Wyborcza Uczelni ogłasza, że wszyscy Kandydaci uzyskali kwalifikowaną większość głosów i zostali wybrani na stanowiska Prorektorów w kadencji 2020-2024.

Wybory Prorektorów przez Kolegium Elektorów Uczelni odbyły się poprzez platformę GŁOSUJ24.
16 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 14 lipca 2020 14.07.2020

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w wyborach uzupełniających
do Kolegium Wyborczego Uczelni, w dniu 13 lipca 2020, wybrani zostali
dr Artur Majer oraz dr Marek Rudnicki z Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej.
17 Komunikat Komisji Wyborczej z dnia 8 lipca 2020 08.07.2020

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że Rektor-elekt,
dr hab. Milenia Fiedler, przedstawiła następujących kandydatów
do objęcia funkcji Prorektorów Uczelni:

Prorektor ds. Studentów i Nauczania - dr Bronka Nowicka
Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uczelni - dr Krzysztof Franek
Prorektor ds. Jakości Akademickiej - dr Anna Maria Zarychta

Wybory Prorektorów przez Kolegium Elektorów Uczelni odbędą się
15 lipca 2020 poprzez platformę GŁOSUJ24.

18 Komunikat Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2020 06.07.2020

Komisja Wyborcza Uczelni zawiadamia, że w dniu 6 lipca,
po przeprowadzeniu II tury głosowania w sprawie wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
im. L. Schillera w Łodzi, na kadencję 2020-2024, kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

1. dr hab. Milenia Fiedler – 32 głosy
2. dr hab. Michał Staszczak – 24 głosy

W głosowaniu wzięło udział 56 spośród 57 Elektorów Uczelni.

Komisja Wyborcza ogłasza, że Kolegium Elektorów Uczelni
wybrało dr hab. Milenię Fiedler, prof. PWSFTviT, na stanowisko
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
im. L. Schillera w Łodzi na kadencję 2020-2024.

19 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 5 lipca 2020 05.07.2020

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że zgodnie z wymogami Ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na przewodniczącego Kolegium Elektorów Uczelni wybrany został dr Paweł Edelman, prof. PWSFTviT.

20 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 3 lipca 2020 03.07.2020

Komisja Wyborcza Uczelni zawiadamia, że po przeprowadzeniu głosowania w sprawie wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, na kadencję 2020-2024, kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów, w kolejności alfabetycznej:

1. dr hab. Milenia Fiedler – 25 głosów
2. dr hab. Paweł Kossecki – 3 głosy
3. prof. dr hab. Andrzej Sapija – 2 głosy
4. dr hab. Michał Staszczak – 21 głosów
5. prof. dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz – 5 głosów

W głosowaniu wzięło udział 56 spośród 57 Elektorów Uczelni.

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że wobec nieuzyskania przez żadnego kandydata bezwzględnej większości głosów (art. 24, ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
do II tury wyborów przechodzą następujący kandydaci:

1. dr hab. Milenia Fiedler
2. dr hab. Michał Staszczak

II tura wyborów odbędzie się w poniedziałek, 6 lipca 2020, w godz. 9.00 – 13.00, z wykorzystaniem platformy Głosuj24.
21 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 2 lipca 2020 02.07.2020

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że na posiedzeniu Senatu
w dniu 1 lipca 2020, do składu Komisji Wyborczej Uczelni zostali wybrani:
dr hab. Ryszard Brylski oraz dr Jacek Bławut.

Pełny skład Komisji Wyborczej Uczelni:

1. prof. dr hab. Ryszard Hunger (Wydział Aktorski)
2. dr hab. Marek Niemierowski (Wydział Aktorski)
3. dr hab. Tomasz Edelman (Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej)
4. dr hab. Marian Szukalski (Wydział Organizacji Sztuki Filmowej) - przewodniczący
5. dr hab. Ryszard Brylski (Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej)
6. dr Jacek Bławut (Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej)
7. mgr inż. Jarosław Nizel (Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej) 
8. mgr Monika Żelazowska (Wydział Organizacji Sztuki Filmowej) - zastępca przewodniczącego
9. mgr Monika Dembińska (doktorantka)
10. Maria Ornaf (studentka)
11. Mateusz Gajda (student)
12. mgr Dorota Aleksowska (administracja) - sekretarz
13. mgr Beata Saramonowicz (administracja)
22 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 28 czerwca 2020 28.06.2020

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w wyniku działań przewidzianych Kalendarzem Wyborczym:

1) Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2020, pozytywnie zaopiniował wszystkie zgłoszone kandydatury na stanowisko Rektora Uczelni.

2) Rada Uczelni Uchwałą nr 3 dokonała wskazania Kolegium Elektorów kandydatów na Rektora w PWSFTviT w Łodzi na kadencję 2020-2024. Wskazanymi przez Radę kandydatami zostali (w kolejności alfabetycznej):

1. dr hab Milenia Fiedler
2. prof. dr hab. Andrzej Sapija
3. dr hab. Michał Staszczak
4. prof. dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz
Rada Uczelni nie wskazała na stanowisko Rektora:
dr hab. Pawła Kosseckiego.

Komisja Wyborcza informuje,że brak wskazania przez Radę Uczelni jednego z kandydatów wskazanych (zgłoszonych) przez uprawnionych wyborców, nie powoduje wyeliminowania takiego kandydata z dalszego toku procesu wyborczego, w którym uczestniczy on nadal jako pełnoprawny kandydat.

W związku z tym w wyborach uczestniczą następujący kandydaci
(w kolejności alfabetycznej):

1. dr hab. Milenia Fiedler
2. dr hab. Paweł Kossecki
3. prof. dr hab. Andrzej Sapija
4. dr hab. Michał Staszczak
5. prof. dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz
23 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 24 czerwca 2020 24.06.2020

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że Senat Szkoły Filmowej w Łodzi (PWSFTviT), na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2020 roku, przyjął korektę kalendarza wyborczego.

KOMISJA WYBORCZA UCZELNI PODAJE TERMINY CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

29 czerwca 2020 (poniedziałek)
Spotkanie kandydatów do objęcia funkcji Rektora z członkami Kolegium Elektorów Uczelni.

Przewidziane są wystąpienia kandydatów.
Seria pytań do wszystkich kandydatów.
Pytania do wybranych kandydatów, w tym także nadesłane drogą mailową.
Wystąpienia końcowe kandydatów.

Spotkanie przedwyborcze z kandydatami będzie transmitowane drogą internetową.

Każdy członek społeczności Uczelni otrzyma link do spotkania na kanale YouTube, w sobotę 27 czerwca 2020.

Wybory Rektora przez Kolegium Elektorów Uczelni:
I tura, 3 lipca 2020, poprzez platformę GŁOSUJ24, w godz. 9.00 – 13.00
II tura, 6 lipca 2020, poprzez platformę GŁOSUJ24, w godz. 9.00 – 13.00
III tura, 7 lipca 2020, poprzez platformę GŁOSUJ24, w godz. 9.00 – 13.00

Wybory Prorektorów przez Kolegium Elektorów Uczelni:
15 lipca 2020, poprzez platformę GŁOSUJ24, w godz. 9.00 – 13.00

Wybory Dziekanów i Prodziekanów przeprowadzą Wydziałowe Komisje Wyborcze do 31 lipca 2020.

Wybory przedstawicieli do Senatu przeprowadzą odpowiednie Komisje Wyborcze, po ogłoszeniu składu Senatu, w terminie do 15 sierpnia 2020.
24 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 23 czerwca 2020 23.06.2020

Komisja Wyborcza Uczelni przedstawia programy wyborcze, nadesłane przez kandydatów do objęcia funkcji Rektora w wyborach na kadencję 2020-2024, w kolejności alfabetycznej.
dr hab. MILENIA FIEDLER program wyborczy dr hab. PAWEŁ KOSSECKI program wyborczy prof. dr hab. ANDRZEJ SAPIJA program wyborczy dr hab. MICHAŁ STASZCZAK program wyborczy prof. dr hab. MARIA ZMARZ-KOCZANOWICZ program wyborczy
25 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 22 czerwca 2020 22.06.2020

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w wyborach uzupełniających
w dniu 22 czerwca 2020, mandat uzyskali:
Mariusz Wilczyński w grupie Profesorów i Profesorów Uczelni,
Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
oraz
Magda Budzyń w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Komisja Wyborcza Uczelni ogłasza pełny skład Kolegium Elektorów Uczelni w wyborach na kadencję 2020-2024.

KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI
Kadencja 2020-2024

Grupa: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
1. MARCIN BRZOZOWSKI
2. ALEKSANDRA CHRAPOWICKA
3. IRENEUSZ CZOP
4. MIROSŁAW DEMBIŃSKI
5. MACIEJ DRYGAS
6. JOLANTA DYLEWSKA
7. PAWEŁ EDELMAN
8. MAŁGORZATA FLEGEL
9. AGNIESZKA GREINERT
10. KRZYSZTOF HEYKE
11. MARIUSZ JAKUS
12. DARIUSZ KAMIŃSKI
13. JAROSŁAW KAMIŃSKI
14. JAN JAKUB KOLSKI
15. TOMASZ KOMOROWSKI
16. MIROSŁAW LEDWOSIŃSKI
17. IZABELA ŁAPIŃSKA
18. KATARZYNA MĄKA-MALATYŃSKA
19. ANDRZEJ MUSIAŁ
20. ALICJA PANEK-PIĘTKOWSKA
21. ANNA SARNA-ŚNIECIKOWSKA
22. PIOTR SEWERYŃSKI
23. PAWEŁ SIEDLIK
24. MAGDALENA SOBOCIŃSKA
25. MAREK SZYRYK
26. URSZULA ŚWIERCZYŃSKA-KACZOR
27. MONIKA TALARCZYK
28. KATARZYNA TARAS
29. MARIUSZ WILCZYŃSKI

Grupa: Pozostali nauczyciele akademiccy
1. MAŁGORZATA BOGAJEWSKA
2. LESZEK DAWID
3. KRZYSZTOF FRANEK
4. ARTUR FRĄTCZAK
5. PIOTR FURMANKIEWICZ
6. AGATA GOLAŃSKA
7. MAGNUS VON HORN
8. JAKUB MIKURDA
9. ANNA PACHNICKA
10. ANNA WRÓBLEWSKA

Grupa: Doktoranci
1. PRZEMYSŁAW MIĘKINIA
2. ALEKSANDRA ROSSET
3. JAROSŁAW WSZĘDYBYŁ

Grupa: Studenci
1. ADRIAN CIESZKOWSKI
2. RAFAŁ KOWALSKI
3. JAN ŁUĆ
4. LUIZA PIETRZAK
5. MICHAŁ PREISNER
6. ARTEM RACHKELYUK
7. JAKUB SOLARZ
8. MICHAŁ WOJTASIK
9. ZUZANNA ZACHARA

Grupa: Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
1. MAGDA BUDZYŃ
2. JAKUB GOGOLEWSKI
3. KONRAD GÓRECKI
4. MONIKA JAWORSKA
5. JUSTYNA ROSZAK
6. TOMASZ STEFANIAK
KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI. KADENCJA 2020-2024
26 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 22 czerwca 2020 22.06.2020

Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów Uczelni
VI tura, 22 czerwca 2020

Wybory Kolegium Elektorów 2020, VI tura, WOiRTv Wybory Kolegium Elektorów 2020, VI tura, Pracownicy
27 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 18 czerwca 2020 19.06.2020

Komisja Wyborcza Uczelni, na posiedzeniu w trybie zdalnym w dniu 18 czerwca 2020 r., po zapoznaniu się z wynikami V tury wyborów oraz w celu spełnienia wymogów uchwały Senatu z dnia 28 maja 2020 w sprawie składu Kolegium Elektorów, postanowiła ogłosić VI turę wyborów w celu wyłonienia dwóch brakujących przedstawicieli w Kolegium Elektorów Uczelni w dniu 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek), w godz. 9.00 – 15.00 poprzez system GŁOSUJ24.

Do VI tury zostali dopuszczeni kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów w ostatnim głosowaniu.

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
Grupa: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
1 mandat
Kandydaci:
1. Wojciech Staroń
2. Mariusz Wilczyński

oraz

Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
1 mandat
Kandydatki:
1. Magda Budzyń
2. Kamila Kapłaniak

Równocześnie Komisja Wyborcza Uczelni przedstawia projekt kalendarza dalszych czynności wyborczych do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Senatu.

Spotkanie przedwyborcze z kandydatami na stanowisko Rektora w siedzibie Uczelni z udziałem Kolegium Elektorów odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020, o godz. 12.00 i będzie transmitowane w internecie dla całej społeczności Uczelni.

Wybory Rektora Uczelni odbędą się w dniach 1, 2 i 3 lipca 2020 poprzez platformę GŁOSUJ24 (I, II i III tura).

Wybory Prorektorów Uczelni odbędą się w dniach 9 i 10 lipca 2020 poprzez platformę GŁOSUJ24 (I i II tura).

Wybory Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Wyborcze do dnia 24 lipca 2020, poprzez platformę GŁOSUJ24.

Wybory przedstawicieli do Senatu Uczelni do dnia 21 sierpnia 2020, poprzez platformę GŁOSUJ24.
28 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 18 czerwca 2020 18.06.2020

Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów Uczelni
V tura, 18 czerwca 2020
Wybory Kolegium Elektorów 2020, V tura, WOiRTv Wybory Kolegium Elektorów 2020, V tura, Pracownicy
29 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 17 czerwca 2020 17.06.2020

Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów Uczelni
IV tura, 17 czerwca 2020
Przekazane przez Komisję Wydziałową oraz Komisję Wyborczą Studentów

WYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ
GRUPA: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
Mandat uzyskał: Dariusz Kamiński

WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZTUKI FILMOWEJ
GRUPA: Studenci
Mandat uzyskał: Michał Preisner

GRUPA: PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
Mandaty uzyskali: Jakub Gogolewski i Konrad Górecki

Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów Uczelni odbędą się
18 czerwca 2020, w godz. 9.00 – 15.00, poprzez system GŁOSUJ24
Wybory Kolegium Elektorów 2020, IV tura, WOiRTv Wybory Kolegium Elektorów 2020, IV tura, WOSF Studenci Wybory Kolegium Elektorów 2020, IV tura, Pracownicy
30 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 16 czerwca 2020 16.06.2020

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że jutro, 17 VI 2020 roku,
od godz. 9,00 do 15,00, odbędą się wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów Uczelni w następujących grupach:

1. Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
Grupa: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
Liczba mandatów: 2

2. Grupa: Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Liczba mandatów: 3

3. Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
Grupa: Studenci
Liczba mandatów: 1
31 KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI z dnia 12 czerwca 2020 12.06.2020

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że pełny skład Kolegium Elektorów dla Wyboru Rektora i Prorektorów zostanie opublikowany niezwłocznie po zakończeniu wyborów uzupełniających zaplanowanych na środę 17 czerwca 2020.
32 Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 10 czerwca 2020 10.06.2020

Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów Uczelni
III tura, 10 czerwca 2020
Przekazane przez Komisję Wydziałową oraz Komisję Wyborczą Studentów

WYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ
GRUPA: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
Mandat uzyskał: Tomasz Komorowski

GRUPA: PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
Mandat uzyskał: Tomasz Stefaniak

WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZTUKI FILMOWEJ
GRUPA: Studenci
Mandat uzyskał: Adrian Cieszkowski

Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów Uczelni odbędą się 17 czerwca 2020, godz. 9.00 – 15.00 poprzez system GŁOSUJ24.
Wybory Kolegium Elektorów 2020, III tura, WOiRTv Wybory Kolegium Elektorów 2020, III tura, WOSF studenci Wybory Kolegium Elektorów 2020, III tura, PRACOWNICY
33 WYNIKI WYBORÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW, II TURA w dniu 9 czerwca 2020 09.06.2020

WYNIKI WYBORÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI
W DNIU 9 CZERWCA 2020
przekazane przez Wydziałowe Komisje Wyborcze
oraz Komisje Wyborcze Studentów i Doktorantów.

WYDZIAŁ REŻYSERII FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
GRUPA: pozostali nauczyciele akademiccy
Mandat uzyskał: Magnus von Horn

WYDZIAŁ AKTORSKI
GRUPA: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
Mandat uzyskał: Marcin Brzozowski

WYDZIAŁ AKTORSKI
GRUPA: pozostali nauczyciele akademiccy
Mandat uzyskała: Małgorzata Bogajewska

WYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ
GRUPA: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
Mandat uzyskał: Andrzej Musiał

III tura wyborów 10 VI 2020, godz.9.00 – 15.00
Mandaty: 3
1. Piotr Kukla
2.Tomasz Komorowski
3.Dariusz Kamiński
4. Marek Poźniak
5. Krzysztof Pijarski
6. Józef Romasz
7. Wojciech Staroń
8. Mariusz Wilczyński
9. Piotr Wojtowicz
10. Waldemar Wolański

GRUPA: Doktoranci
Mandat uzyskała: Aleksandra Rosset

WYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ
GRUPA: Studenci
Mandat uzyskał: Michał Wojtasik

WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZTUKI FILMOWEJ
GRUPA: Studenci
III tura wyborów 10 VI 2020, godz.9.00 – 15.00
Liczba mandatów: 2
1. Adrian Cieszkowski
2. Michał Kiedrowicz
3. Michał Preisner

Grupa: pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
III tura wyborów 10 VI 2020, godz. 9.00 – 15.00
Liczba mandatów: 4
1. Anna Adamowicz
2. Paulina Balcerzak-Kucharska
3. Jakub Boras
4. MagdaBudzyń 
5. Jakub Gogolewski
6. Konrad Górecki
7. Kinga Kanecka
8. Kamila Kapłaniak
9. Ewa Król
10.
Mariola Kukuła-Fotez
11. Damian Kupczyk
12.
Beata Marcyjanik-Patura
13. Anna Stachowicz
14. Tomasz Stefaniak
15. Julia Stencel

UWAGA!
W przypadku braku rozstrzygnięcia wyborów w dniu 10 czerwca 2020 r., właściwa Komisja Wyborcza przeprowadzi kolejną turę głosowania w dniu 17 czerwca 2020 r. i ewentualnie 18 czerwca 2020 r.
Właściwa Komisja Wyborcza zastosuje odpowiednio zasady określone w § 17 Regulaminu Wyborczego Uczelni, tzn:
1. Jeżeli kandydat/kandydaci na miejsce mandatowe do Kolegium Elektorów Uczelni nie uzyskał/li wymaganej liczby głosów, Przewodniczący właściwej Komisji Wyborczej zarządza kolejną turę głosowania.

2. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganej liczby głosów, do kolejnej tury głosowania przechodzą dwaj kandydaci, na których oddano największą liczbę głosów na jedno miejsce mandatowe.

3. W przypadku, gdy jeden z kandydatów uzyskał względną większość, a kolejni kandydaci otrzymali równa liczbę głosów, do kolejnej tury głosowania przechodzi kandydat z najwyższą liczba głosów, a wśród pozostałych kandydatów z równą liczbą głosów przeprowadza się ponowne głosowanie. Do drugiej tury głosowania przechodzi kandydat z najwyższą liczbą ważnie oddanych głosów.

4. Jeżeli wynik głosowania w kolejnej turze nie przyniósł rozstrzygnięcia Przewodniczący właściwej Komisji Wyborczej zamyka głosowanie i zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów.
Wybory Kolegium Elektorów 2020, II tura, WRFiTV Wybory Kolegium Elektorów 2020, II tura, WOiRTv Wybory Kolegium Elektorów 2020, II tura, WOiRTv Studenci Wybory Kolegium Elektorów 2020, II tura, WA Wybory Kolegium Elektorów 2020, II tura, WOSF Studenci Wybory Kolegium Elektorów 2020, II tura, DOKTORANCI Wybory Kolegium Elektorów 2020, II tura, PRACOWNICY
34 WYNIKI WYBORÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW 08.06.2020

WYNIKI WYBORÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI
W DNIU 8 CZERWCA 2020
oraz lista kandydatów II tury wyborów w dniu 9 czerwca 2020,
przekazana przez Wydziałowe Komisje Wyborcze oraz Komisje Wyborcze Studentów i Doktorantów

WYDZIAŁ REŻYSERII FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
GRUPA: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
Mandat uzyskali:
1. MIROSŁAW DEMBIŃSKI
2. MACIEJ DRYGAS
3. KRZYSZTOF HEYKE
4. JAROSŁAW KAMIŃSKI
5. JAN JAKUB KOLSKI
6. KATARZYNA MĄKA-MALATYŃSKA

WYDZIAŁ REŻYSERII FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
GRUPA: pozostali nauczyciele akademiccy
Mandat uzyskali:
1. LESZEK DAWID
2. AGATA GOLAŃSKA
3. JAKUB MIKURDA

II tura wyborów 9 czerwca 2020, godz. 9.00 – 15.00
Liczba mandatów: 1
1. MAGNUS VON HORN
2. RAFAŁ LISTOPAD

WYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ
GRUPA: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
Mandat uzyskali:
1. ALEKSANDRA CHRAPOWICKA
2. JOLANTA DYLEWSKA
3. PAWEŁ EDELMAN
4. MIROSŁAW LEDWOSIŃSKI
5. MAREK SZYRYK
6. KATARZYNA TARAS

II tura wyborów 9 czerwca 2020, godz. 9.00 – 15.00
Liczba mandatów: 4
1. KRZYSZTOF CICHOSZ
2. PIOTR KUKLA
3. TOMASZ KOMOROWSKI
4. DARIUSZ KAMIŃSKI
5. ANDRZEJ MUSIAŁ
6. MAREK POŹNIAK
7. KRZYSZTOF PIJARSKI
8. JÓZEF ROMASZ
9. WOJCIECH STAROŃ
10. MARIUSZ WILCZYŃSKI
11. PIOTR WOJTOWICZ
12. WALDEMAR WOLAŃSKI

WYDZIAŁ AKTORSKI
GRUPA: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
Mandat uzyskali:
1. ALICJA PANEK-PIĘTKOWSKA
2. IRENEUSZ CZOP
3.
MAŁGORZATA FLEGEL
4. AGNIESZKA GREINERT
5. MARIUSZ
JAKUS
6. ANNA SARNA-ŚNIECIKOWSKA
7. PIOTR SEWERYŃSKI
8. PAWEŁ SIEDLIK

II tura wyborów 9 czerwca 2020, godz. 9.00 – 15.00
Liczba mandatów: 1
1. MARCIN BRZOZOWSKI
2. KRZYSZTOF CZECZOT

WYDZIAŁ AKTORSKI
GRUPA: pozostali nauczyciele akademiccy
II tura wyborów 9 VI 2020, godz. 9.00 – 15.00
Liczba mandatów: 1
1. MAŁGORZATA BOGAJEWSKA
2. MAREK KAŁUŻYŃSKI

WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZTUKI FILMOWEJ
GRUPA: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
Mandat uzyskali:
1. MAGDALENA SOBOCIŃSKA
2. IZABELA ŁAPIŃSKA
3. URSZULA ŚWIERCZYŃSKA-KACZOR
4. MONIKA TALARCZYK

WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZTUKI FILMOWEJ
GRUPA: pozostali nauczyciele akademiccy
Mandat uzyskali:
1. ARTUR FRĄTCZAK
2. ANNA WRÓBLEWSKA
3. KRZYSZTOF FRANEK
4. PIOTR FURMANKIEWICZ
5. ANNA PACHNICKA

GRUPA: DOKTORANCI
Mandat uzyskali:
1. PRZEMYSŁAW MIĘKINIA
2. JAROSŁAW WSZĘDYBYŁ

II tura wyborów 9 czerwca 2020, godz. 9.00 – 15.00
Liczba mandatów: 1
1. MARTA PRUS
2. ALEKSANDRA ROSSET

WYDZIAŁ REŻYSERII FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
GRUPA: Studenci
Mandat uzyskali:
1. JAKUB SOLARZ
2. ARTEM RACHKELYUK

WYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ
GRUPA: Studenci
Mandat uzyskali:
1. ZUZANNA ZACHARA

II tura wyborów 9 czerwca 2020, godz. 9.00 – 15.00
Liczba mandatów: 1
1. MARIANNA KLEIN
2. MICHAŁ WOJTASIK
3. DOMINIK LANGWERSKI

WYDZIAŁ AKTORSKI
GRUPA: Studenci
Mandat uzyskali:
1. RAFAŁ KOWALSKI
2. JAN ŁUĆ

WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZTUKI FILMOWEJ
GRUPA: Studenci
Mandat uzyskali:
1. LUIZA PIETRZAK

II tura wyborów 9 VI 2020, godz. 9.00 – 15.00
Liczba mandatów: 2
1. ADRIAN CIESZKOWSKI
2. MICHAŁ KIEDROWICZ
3. MATEUSZ KOZAK
4. MICHAŁ PREISNER
5. JADIRA TOLEK

GRUPA: PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
mandat uzyskali:
1. MONIAKA JAWORSKA
2. JUSTYNA ROSZAK

II tura wyborów 9 czerwca 2020, godz. 9.00 – 15.00
Liczba mandatów: 4
1. ANNA ADAMOWICZ
2.
PAULINA BALCERZAK-KUCHARSKA
3. JAKUB BORAS
4. MAGDA BUDZYŃ
5.
JAKUB GOGOLEWSKI
6. KONRAD GÓRECKI
7. KINGA KANECKA
8. KAMILA KAPŁANIAK
9. EWA KRÓL
10. MARIOLA KUKUŁA-FOTEZ
11. DAMIAN KUPCZYK
12.
BEATA MARCYJANIK-PATURA
13. ANNA STACHOWICZ
14. TOMASZ STEFANIAK
15. JULIA STENCEL
Wybory Kolegium Elektorów 2020, I tura, WRFiTV Wybory Kolegium Elektorów 2020, I tura, WRFiTV Studenci Wybory Kolegium Elektorów 2020, I tura, WOiRTv Wybory Kolegium Elektorów 2020, I tura, WOiRTv Studenci Wybory Kolegium Elektorów 2020, I tura, WA Wybory Kolegium Elektorów 2020, I tura, WA Studenci Wybory Kolegium Elektorów 2020, I tura, WOSF Wybory Kolegium Elektorów 2020, I tura, WOSF Studenci Wybory Kolegium Elektorów 2020, I tura, DOKTORANCI Wybory Kolegium Elektorów 2020, I tura, PRACOWNICY
35 LISTA KANDYDATÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI 06.06.2020

Przekazana przez Wydziałowe Komisje Wyborcze oraz Komisje Wyborcze Studentów i Doktorantów

WYDZIAŁ REŻYSERII FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
GRUPA: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
Liczba mandatów: 6
1. Mirosław Dembiński
2. Maciej Drygas
3. Krzysztof Heyke
4. Jarosław Kamiński
5. Jan Jakub Kolski
6. Katarzyna Mąka-Malatyńska

WYDZIAŁ REŻYSERII FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
GRUPA: Pozostali nauczyciele akademiccy
Liczba mandatów: 4
1. Łukasz Barczyk
2. Leszek Dawid
3. Agata Golańska
4. Piotr Gralak
5. Magnus von Horn
6. Sławomir Kalwinek
7. Rafał Listopad
8. Jakub Mikurda

WYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ
GRUPA: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
Liczba mandatów: 10
1. Aleksandra Chrapowicka
2. Krzysztof Cichosz
3. Jolanta Dylewska
4. Paweł Edelman
5. Piotr Kukla
6. Tomasz Komorowski
7. Dariusz Kamiński
8. Mirosław Ledwosiński
9. Andrzej Musiał
10. Krzysztof Pijarski
11. Marek Poźniak
12. Józef Romasz
13. Wojciech Staroń
14. Marek Szyryk
15. Katarzyna Taras
16. Mariusz Wilczyński
17. Piotr Wojtowicz
18. Waldemar Wolański

WYDZIAŁ AKTORSKI
GRUPA: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
Liczba mandatów: 9
1. Marcin Brzozowski
2. Krzysztof Czeczot
3. Ireneusz Czop
4. Małgorzata Flegel
5. Agnieszka Greinert
6. Mariusz Jakus
7. Jacek Orłowski
8. Alicja Panek-Piętkowska
9. Anna Sarna-Śniecikowska
10. Piotr Seweryński
11. Paweł Siedlik

WYDZIAŁ AKTORSKI
GRUPA: Pozostali nauczyciele akademiccy
Liczba mandatów: 1
1. Małgorzata Bogajewska
2. Marek Kałużyński
3. Agnieszka Kowalska-Bednarz
4. Marek Nędza
5. Ewa Wencel

WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZTUKI FILMOWEJ
GRUPA: Profesorowie i Profesorowie Uczelni
Liczba mandatów: 4
1. Izabela Łapińska
2. Magdalena Sobocińska
3. Urszula Świerczyńska-Kaczor
4. Monika Talarczyk

WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZTUKI FILMOWEJ
GRUPA: Pozostali nauczyciele akademiccy
Liczba mandatów: 5
1. Krzysztof Franek
2. Artur Frątczak
3. Piotr Furmankiewicz
4. Anna Pachnicka
5. Anna Wróblewska

GRUPA: Doktoranci
Liczba mandatów: 3
1. Joanna Dobrzańska
2. Przemysław Miękinia
3. Martyna Patora
4. Marta Prus
5. Aleksandra Rosset
6. Maja Solecka
7. Jarosław Wszędybył

WYDZIAŁ REŻYSERII FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
GRUPA: Studenci
Liczba mandatów: 2
1. Artem Rachkelyuk
2. Jakub Solarz
3. Nadim Suleiman

WYDZIAŁ OPERATORSKI I REALIZACJI TELEWIZYJNEJ
GRUPA: Studenci
Liczba mandatów: 2
1. Marianna Klein
2. Dominik Langwerski
3. Michał Wojtasik
4. Zuzanna Zachara

WYDZIAŁ AKTORSKI
GRUPA: Studenci
Liczba mandatów: 2
1. Rafał Kowalski
2. Jan Łuć

WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZTUKI FILMOWEJ
GRUPA: Studenci
Liczba mandatów: 3
1. Adrian Cieszkowski
2. Michał Kiedrowicz
3. Mateusz Kozak
4. Luiza Pietrzak
5. Michał Preisner
6. Jadira Tolek

GRUPA: Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Liczba mandatów: 6
1. Anna Adamowicz
2. Paulina Balcerzak-Kucharska
3. Jakub Boras
4. Magda Budzyń
5. Jakub Gogolewski
6. Konrad Górecki
7. Monika Jaworska
8. Kinga Kanecka
9. Kamila Kapłaniak
10. Ewa Król
11. Mariola Kukuła-Fotez
12. Damian Kupczyk
13. Beata Marcyjanik-Patura
14. Justyna Roszak
15. Anna Stachowicz
16. Tomasz Stefaniak
17. Julia Stencel
36 Komunikat Komisji Wyborczej z dnia 4 czerwca 2020 r. 04.06.2020

Wybory zdalne Kolegium Elektorów Uczelni odbędą się w poniedziałek 8 czerwca 2020 w godzinach 9.00 – 15.00 poprzez system GŁOSUJ24.
Każdy uprawniony otrzyma na skrzynkę mailową link do głosowania, który przeniesie go na kartę do głosowania.

Link będzie wysłany 7 czerwca i będzie aktywny wyłącznie 8 czerwca 2020, w godzinach głosowania. Wyniki będą opublikowane tego samego dnia na stronie internetowej www.filmschool.lodz.pl
(strona główna, startowa) oraz w zakładce wybory www.filmschool.lodz.pl/szkola/wybory-2020

W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w pierwszym głosowaniu, druga tura wyborów odbędzie się we wtorek, 9 czerwca 2020, w godzinach 9.00 – 15.00. Nowy link do głosowania w II turze zostanie wysłany w poniedziałek, 8 czerwca wieczorem i będzie aktywny 9 czerwca w godzinach wyborów. W razie nierozstrzygnięcia w drugim głosowaniu, trzecia tura głosowania odbędzie się we środę, 10 czerwca, w godzinach 9.00 – 15.00. Link wysłany zostanie wieczorem poprzedniego dnia i ważny będzie w godzinach głosowania.

Ogłoszenie całego składu Kolegium Wyborczego Uczelni nastąpi 12 czerwca 2020 na stronie internetowej Uczelni

WAŻNE!
Komisja Wyborcza Uczelni przypomina, że można oddać głos osobiście w siedzibie Uczelni (budynek Centrum Nowych Mediów, parter) w tych samych terminach.
Prosimy o sprawdzenie w skrzynce mailowej, czy link dotarł (może być w spamie lub innych kategoriach).

REKOMENDACJE INFORMATYKÓW SZKOLNYCH:
Wiadomość o głosowaniu jest wysyłana od: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, TV i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi via Glosuj24.pl, z tematem powiadomienie o głosowaniu w systemie Glosuj24.pl.

Jeśli w folderze głównym nie ma wiadomości o głosowaniu proszę poszukać tekstu "Powiadomienie o głosowaniu w systemie Glosuj24.pl" lub adresata aplikacja@glosuj24.pl

System Głosuj24 musi w dość krótkim czasie wysłać 1200 wiadomości i może się przydarzyć, że trafią do folderu SPAM, proszę go też przeszukać.

Jeśli w poczcie istnieją foldery, kategorie lub zakładki jak w przypadku Gmail (do których wpadają wiadomości automatycznie segregowane przez dostawcę poczty), to proszę zajrzeć do każdej z nich.
W Gmail pomaga zajrzenie do kategorii "Wszystko", w innych systemach kategoria "oferty", a nadawca to aplikacja.

Kontakt z informatykiem: lanadmin@filmschool.lodz.pl

37 Komunikat Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2020 r. 01.06.2020

Komisja Wyborcza Szkoły Filmowej w Łodzi podaje szczegóły pierwszego etapu kalendarza wyborczego "Wybór Kolegium Elektorów": 3 czerwca 2020 do godziny 14.00 - zgłoszenia kandydatów z poszczególnych grup do właściwych komisji wyborczych (komisje wydziałowe, komisja doktorantów, komisja samorządu studenckiego).

Wybory zdalne poprzez system GŁOSUJ24:
8 czerwca 2020, godz. 9.00 – 15.00, I tura
9 czerwca 2020, godz. 9.00 – 15.00, II tura
10 czerwca 2020, godz. 9.00 – 15.00, termin rezerwowy
12 czerwca 2020 – ogłoszenie składu Kolegium Wyborczego Uczelni
16 czerwca 2020, do godziny 14.00 – termin zgłoszeń kandydatów na stanowisko Rektora Szkoły Filmowej w Łodzi (do Komisji Wyborczej Uczelni).

WAŻNE!
Głosowanie:
Każdy uprawniony otrzyma na skrzynkę mailową link do głosowania, który przeniesie go na kartę do głosowania. Link będzie wysłany 7 czerwca i będzie aktywny wyłącznie 8 czerwca 2020 od godziny 9.00 do 15.00 (I tura). Link do głosowania w II turze (i ewentualnie w III turze) będzie wysłany wieczorem odpowiednio: 8 czerwca i 9 czerwca. Prosimy o sprawdzenie w skrzynce mailowej, czy link dotarł (może być w spamie lub innych kategoriach).

Głosowanie próbne: Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w próbnym głosowaniu, które odbędzie się 2 czerwca, w godzinach od 9.00 do 15.00, na platformie GŁOSUJ24. W ten sposób sprawdzimy działanie systemu. Komisja Wyborcza Uczelni przypomina, że można oddać głos osobiście, w sposób zdalny, w siedzibie Uczelni (budynek Centrum Nowych Mediów, parter) w tych samych terminach.
38 Komunikat 22.05.2020

Piątek, 22 maja godz. 15,45

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że rozpoczęły się przygotowania do wyboru Władz Uczelni na kadencję 2020 – 2024. Senat na posiedzeniu w dniu 7 maja na wniosek Komisji Wyborczej podjął decyzję o uruchomieniu procesu wyboru Kolegium Elektorów
w sposób zdalny.
Nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący nauczycielami, studenci i doktoranci wybiorą swoich przedstawicieli do Kolegium Elektorów na początku czerwca.
Do końca maja powinni zostać w poszczególnych grupach zaproponowani kandydaci na Elektorów.
Do końca maja zakończone zostanie również testowanie systemu
do głosowania.
W celu głosowania każdy członek wspólnoty Uczelni posiadający czynne prawo wyborcze otrzyma na adres mailowy link, który przeniesie go na platformę GŁOSUJ24 na odpowiednią kartę do głosowania. Zagłosować z otrzymanego linku można tylko jeden raz.

Osoby nieposiadające adresu mailowego będą miały na potrzeby głosowania utworzoną przez informatyków skrzynkę mailową
z hasłem tymczasowym, na którą wcześniej należy się zalogować
i zmienić hasło. Informację o nowo utworzonym adresie mailowym można będzie uzyskać pod numerem telefonu 698 497 771 (sekretariat Kanclerza).
WAŻNE:
Komisja Wyborcza prosi o sprawdzenie i uaktualnienie adresów mailowych, aby każdy uprawniony do głosowania mógł zostać skutecznie powiadomiony. Głosowanie poprzez platformę GŁOSUJ24 jest w pełni tajne (po zakończeniu głosowania ani w jego trakcie nie ma możliwości powiązania wyników z adresami mailowymi).
W razie wystąpienia trudności (np. kłopoty z dostępem do internetu), w siedzibie Uczelni zostanie udostępnione stanowisko komputerowe
do głosowania.
Władze Uczelni zapewnią zachowanie wszystkich zabezpieczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.
Termin wyborów zostanie opublikowany po posiedzeniu Senatu
w dniu 28 maja 2020.
39 Lista kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni 17.03.2020

w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostali zgłoszeni następujący kandydaci:
 
1.   Adamowicz Anna
2.  Balcerzak-Kucharska Paulina
3.  Boras Jakub
4.  Budzyń Magda
5.  Dubicki Andrzej
6.  Gogolewski Jakub
7.   Górecki Konrad
8.  Jaworska Monika
9.  Kanecka Kinga
10. Kapłaniak Kamila
11.  Król Ewa
12.  Kukuła - Fotez Mariola
13.  Kupczyk Damian
14.  Marcyjanik - Patura Beata
15.  Paruszewski Paweł
16,  Roszak Justyna
17.   Stachowicz Anna
18.  Stefaniak Tomasz
19.  Stencel Julia

Termin Wyborów został przesunięty !!!

40 Wybory do Kolegium Elektorów Uczelni w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 04.03.2020

w dniu 19 marca 2020 r. (czwartek) godz. 13:00 - 15:00 w "bud. Z"
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędą się wybory sześciu członków do Kolegium Elektorów Uczelni spośród zgłoszonych kandydatów.

Kandydatów można zgłaszać do dnia 13 marca 2020 r. ( piątek)  
do godziny 14:00 do sekretarza Komisji Wyborczej Uczelni p. Doroty Aleksowskiej  (bud. H pok. 110).

W razie braku wyboru odpowiedniej ilości Elektorów wyznaczony został II termin wyborów w dniu 24 marca 2020 r. (wtorek) 
godz. 13:00 - 15:00.
Zgłoszenie kandydata - pracownicy niebędący naucz. akad.
41 Regulamin Wyborczy 28.02.2020

Na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2020 r. Senat Uczelni zatwierdził Regulamin Wyborczy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi na kadencję 2020-2024.

Regulamin Wyborczy Zgłoszenie kandydata na Rektora/Dziekana
42 Kalendarz Wyborczy 28.02.2020

Komisja Wyborcza Uczelni ogłasza Kalendarz Wyborczy na kadencję 2020-2024 roku  uchwalony przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi w dniu 26 lutego 2020 roku.

Termin wyborów do Senatu przedstawicieli w grupie pracowników niebędących nauczycielami  zostanie podany przez Komisję Wyborczą Uczelni w miesiącu kwietniu 2020 roku.
Uchwała Senatu - Komisja Wyborcza Uczelni Kalendarz Wyborczy
43 Komisja Wyborcza Uczelni 24.01.2020

Senat na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019 r. wybrał Komisję Wyborczą Uczelni na kadencję 2020 – 2024 w składzie:

1. prof.dr hab. Ryszard Hunger  (Wydział Aktorski)
2. dr hab. Marek Niemierowski  (Wydział Aktorski)
3. dr hab. Tomasz Edelman  (Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej)
4. dr hab. Marian Szukalski (Wydział Organizacji Sztuki Filmowej)
5. dr hab.Jarosław Kamiński  (Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej)
6. dr Piotr Gralak  (Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej)
7. mgr  inż.Jarosław Nizel  (Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej)
8. mgr Monika Żelazowska (Wydział Organizacji Sztuki Filmowej)
9. mgr Monika Dembińska  (Doktorantka)
10. Maria Ornaf (Studentka)
11. Mateusz Gajda (Student)
12. mgr Dorota Aleksowska (Administracja)
13. mgr Beata Saramonowicz (Administracja)

Na pierwszym posiedzeniu Komisji Wyborczej Uczelni w dniu 08 stycznia 2020 r. zostali wybrani:

przewodniczący - dr hab. Marian Szukalski
zastępca przewodniczącego - dr hab. Jarosław Kamiński
sekretarz - mgr Dorota Aleksowska (bud. H pok. 110)Uchwała Senatu - Komisja Wyborcza Uczelni
44 Wyniki wyborów uzupełniających 22.02.2018

Komisja Wyborcza Uczelni zawiadamia, że w wyborach uzupełniających przedstawiciela do Senatu Uczelni w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi została wybrana pani Dorota Pruchniewska.

 

Protokół - wybory uzupełniające do Senatu
45 Kandydaci w wyborach uzupełniających do Senatu 21.02.2018

W wyborach uzupełniających do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostały zgłoszone dwie kandydatki:

Dorota Aleksowska
Dorota Pruchniewska

Wybory odbędą się w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 - 14:00 w bud. Z


46 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU W GRUPIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 12.02.2018

Komisja Wyborcza Uczelni zawiadamia, że w związku z wygaśnięciem mandatu Senatora Bogusławy Furgi, wybory uzupełniające do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędą się:

dnia 22 lutego 2018 r. w godzinach 12:00-14:00 bud. Z


Kandydatów można zgłaszać do dnia 20 lutego 2018 r. do godz. 14:00 w pok. 112 bud. Rektoratu u sekretarza KWU Moniki Grochowskiej.

Karta zgłoszenia kandydata do pobrania poniżej.

Karta zgłoszenie kandydata - wybory uzupełniające
47 Uzupełnienie składu Komisji Wyborczej Uczelni 20.09.2016

W związku z wyborem dr. Mariusza Jakusa na Prodziekana Wydziału Aktorskiego, tym samym braku możliwości pełnienia przez niego funkcji członka KWU, w dniu 20 września 2016 r. Senat Uczelni w głosowaniu tajnym uzupełnił skład Komisji Wyborczej Uczelni na kadencję 2016-2020 o prof. dr hab. Alicję Panek-Piętkowską.

48 Wyniki Wyborów na kadencję 2016/2020 15.06.2016

Komisja Wyborcza Uczelni uprzejmie informuje, że w wyniku procedury wyborczej na kadencję 2016-2020 zostali wybrani:

Rektor – prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek
Prorektor ds. Nauczania i Studentów – dr hab. Michał Staszczak

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej:
Dziekan – dr hab. Piotr Mikucki
Prodziekan ds. Programowych – dr hab. Andrzej Sapija
Prodziekan ds. Studenckich – dr Ryszard Brylski

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej:
Dziekan – prof. dr hab. Zbigniew Wichłacz
Prodziekan ds. Programowych – prof. dr hab. Ryszard Lenczewski Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Tomasz Komorowski

Wydział Aktorski:
Dziekan – prof. dr hab. Zofia Uzelac
Prodziekan ds. Rozwoju i Strategi Wydziału – dr Mariusz Jakus
Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Piotr Seweryński

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej:
Dziekan – dr Roman Sawka
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju – dr hab. Izabela Łapińska Prodziekan ds. Studenckich – mgr Anna Pachnicka


Skład Senatu na kadencję 2016 – 2020 / w kolejności alfabetycznej/

Rektor: prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek
Prorektor ds. Nauczania i Studentów: dr hab. Michał Staszczak

Dziekani:
dr hab. Piotr Mikucki
dr Roman Sawka
prof. dr hab. Zofia Uzelac
prof. dr hab. Zbigniew Wichłacz

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego:
dr hab. Milenia Fiedler
prof. dr hab. Krzysztof Hejke
prof. dr hab. Ryszard Lenczewski
dr hab. Monika Talarczyk-Gubała
dr hab. Izabela Łapińska
prof. dr hab. Alicja Panek-Piętkowska
dr hab. Józef Romasz
dr hab. Krzysztof Rynkiewicz
dr hab. Andrzej Sapija
dr hab. Piotr Seweryński
prof. dr hab. Julitta Sękiewicz-Kisiel
dr hab. Marian Szukalski

Pozostali nauczyciele akademiccy:
dr Małgorzata Flegel
dr Andrzej Mellin
mgr Jarosław Nizel
mgr Monika Żelazowska

Przedstawiciele studentów:
Alicja Chapko
Marta Gmosińska
Milena Le Viet
Mikołaj Nowak
Kamil Staszczyszyn
Piotr Żurawski

Przedstawiciel doktorantów:
mgr Katarzyna Boniecka

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr Bogusława Furga
mgr Antoni Galoch
mgr Monika Jaworska

49 Wyniki wyborów do Senatu w grupie pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi 17.05.2016

Do Senatu Uczelni w grupie pracowników niebędących pracownikami akademickimi zostali wybrani:

Bogusława Furga
Antoni Galoch
Monika Jaworska
Protokół - wybory do Senatu
50 Kandydaci na Dziekana Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej 05.05.2016

W wyborach na stanowisko Dziekana Wydziału Operatorskiego  i Realizacji Telewizyjnej zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

- prof. dr hab. Stanisław Szymański
- prof. dr hab. Zbigniew Wichłacz


51 Wybór Prorektora ds. Nauczania i Studentów 29.04.2016

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów Uczelni na stanowisko Prorektora ds. Nauczania i Studentów na kadencję 2016 – 2020 został wybrany:

dr hab. Michał Staszczak

52 Kandydaci na Dziekana Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej 21.04.2016

W wyborach na stanowisko Dziekana Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

- dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz
- dr hab. Piotr Mikucki
53 Kandydat na Prorekotra 18.04.2016

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że na stanowisko Prorektora ds. Nauczania i Studentów na kadencję 2016– 2020 został zgłoszony przez Rektora - Elekta

dr hab. Michał Staszczak


Zebranie wyborcze w celu wyboru Prorektora odbędzie się 29 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 w Sali Senatu
54 Rektor PWSFTviT na kadencję 2016-2020 14.04.2016

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 r. na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów Uczelni na stanowisko Rektora PWSFTviT na kadencję 2016 – 2020 został wybrany:

prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek
Wybór Rektora
55 Skład Kolegium Elektorów Wydziału 07.04.2016

Kolegium Elektorów Wydziału dla wyboru Dziekana i Prodziekanów:

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej:
1. dr hab. Zbigniew Brzoza
2. dr hab. Mirosław Dembiński
3. dr hab. Maciej Drygas
4. dr hab. Milenia Fiedler
5. prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek
6. dr hab. Piotr Mikucki
7. dr hab. Andrzej Sapija
8. mgr Łukasz Barczyk
9. dr Justyna Celeda
10. dr Andrzej Mellin
11. mgr Mariusz Włodarski
12. Izabela Kiszczak - studentka
13. Katarzyna Wiśniowska - studentka
14. Paulina Skibińska - doktorantka

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej:
1. prof. dr hab. Aleksander Błoński
2. dr hab. Krzysztof Cichosz
3. prof. dr hab. Piotr Dumała
4. prof. dr hab. Jolanta Dylewska
5. dr hab. Tomasz Edelman
6. dr hab. Dariusz Kamiński
7. dr hab. Tomasz Komorowski
8. dr hab. Mirosław Ledwosiński
9. prof. dr hab. Ryszard Lenczewski
10. dr hab. Andrzej Musiał
11. dr hab. Marek Poźniak
12. prof. dr hab. Wojciech Prażmowski
13. dr hab. Józef Romasz
14. dr hab. Krzysztof Rynkiewicz
15. dr hab. Tomasz Samosionek
16. dr hab. Marek Skrobecki
17. dr hab. Marek Szyryk
18. prof. dr hab. Zbigniew Wichłacz
19. dr hab. Piotr Wojtowicz
20. dr Maciej Błoński
21. dr Maciej Kędzielawski
22. dr Anna Leśniewska
23. mgr Jarosław Nizel
24. mgr Krzysztof Ptak
25. mgr Maciej Ryszka
26. mgr Witold Szymczyk
27. Magdalena Bojdo - studentka
28. Mateusz Czuchnowski - student
29. Alicja Devaux - studentka
30. Adam Suzin - student
31. Janusz Szymański - student
32. Piotr Żurawski – student
33. Izumi Yoshida - doktorantka

Wydział Aktorski:
1. dr hab. Marcin Brzozowski
2. dr hab. Loretta Cichowicz
3. prof. Barbara Dziekan- Vajda
4. dr hab. Agnieszka Greinert
5. prof. Mirosław Henke
6. dr hab. Marek Niemierowski
7. prof. Barbara Panek- Piętkowska
8. prof. Bogusław Semotiuk
9. prof. Julitta Sękiewicz- Kisiel
10. dr hab. Paweł Siedlik
11. prof. Bronisław Wrocławski
12. mgr Małgorzata Bogajewska
13. mgr Michał Droś
14. mgr Mariusz Jakus
15. mgr Piotr Krukowski
16. mgr Matylda Paszczenko
17. Piotr Choma - student
18. Filip Jacak - student
19. Dominik Ochociński - student
20. Dawid Ptak – student
21. Olga Borys - doktorantka

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej:
1. dr hab. Marian Szukalski
2. dr hab. Monika Talarczyk-Gubała
3. dr Krzysztof Franek
4. dr Paweł Kossecki
5. mgr Zdzisław Kuczyński
6. mgr Anna Pachnicka
7. mgr Anna Walczak
8. mgr Monika Żelazowska
9. Wiktoria Dynarek - studentka
10. Karol Gajos - student
56 Kandydat na Rektora 31.03.2016

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że kandydatem na stanowisko Rektora PWSFTviT na kadencję 2016– 2020 jest:

prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek


Spotkanie z kandydatem na Rektora odbędzie się
w poniedziałek 11 kwietnia 2016 r.
godzina 12:00
w budynku Z (studio telewizyjne)

Kandydat na Rektora
57 Skład Kolegium Elektorów Uczelni 31.03.2016

35 osobowy skład Kolegium Elektorów Uczelni:

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej:
1. dr hab. Dariusz Kamiński
2. dr hab. Tomasz Komorowski
3. dr hab. Mirosław Ledwosiński
4. dr hab. Andrzej Musiał
5. dr hab. Józef Romasz
6. dr hab. Marek Szyryk
7. mgr Krzysztof Ptak
8. Janusz Szymański – student 

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej:
1. prof. Filip Bajon
2. dr hab. Zbigniew Brzoza
3. dr hab. Milenia Fiedler
4. dr hab. Piotr Mikucki
5. dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz
6. mgr Łukasz Barczyk
7. mgr Jacek Bławut
8. Katarzyna Wiśniowska – studentka

Wydział Aktorski:
1. dr hab. Agnieszka Greinert
2. dr hab. Marek Niemierowski
3. prof. Barbara Panek-Piętkowska
4. prof. Bogusław Semotiuk
5. prof. Julitta Sękiewicz-Kisiel
6. mgr Michał Droś
7. mgr Matylda Paszczenko
8. Filip Jacak – student

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej:
1. dr hab. Izabela Łapińska
2. dr hab. Monika Talarczyk-Gubała
3. dr Krzysztof Franek
4. mgr Anna Pachnicka
5. mgr Anna Walczak
6. Wiktoria Dynarek – studentka
7. Karol Gajos – student
8. Sylwia Żywalewska - studentka

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
1. Antoni Galoch
2. Dorota Pruchniewska

Przedstawiciel doktorantów:
Justyna Łuczaj-SalejSkład Kolegium Elektorów Uczelni
58 Komunikat - przedłużenie terminu przeprowadzenia wyborów wśród studentów 24.03.2016

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że na prośbę Samorządu Studentów wyraziła zgodę na przeprowadzenie II tury wyborów do Kolegium Elektorów Uczelni i Wydziałów w grupie studentów. Wybory odbędą się w dniu 30 marca 2016 r. z uwagi na przerwę świąteczną i nieobecność studentów do dnia 29 marca 2016 r.
59 Wyniki II tury wyborów w grupie pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi 18.03.2016

Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza Uczelni stwierdziła, że wymaganą liczbę ważnie oddanych głosów 50%+1 (art. 71 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) uzyskali:

Dorota Pruchniewska
Antoni Galoch


Protokół - II tura
60 Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów Uczelni w grupie pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi 11.03.2016

Komisja stwierdziła, że żaden z Kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby ważnie oddanych głosów 50%+1 (art. 71 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).

Protokół
61 Uchwała nr 3 Komisji Wyborczej Uczelni 11.03.2016

W związku z dużą liczbą zgłoszonych kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów Uczelni w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Komisja Wyborcza Uczelni
postanawia co następuje:

1. Zgodnie z § 13 Regulaminu Wyborczego „Kandydat zostaje wybrany, gdy uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów i znajdzie się na liście wyników wyborów na miejscu mandatowym”.

2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, Komisja Wyborcza Uczelni wyznacza termin drugiej tury wyborów. Do drugiej tury wyborów przechodzą kandydaci, którzy uzyskali w kolejności trzy najwyższe liczby głosów.

3. W przypadku, gdy tylko jeden z kandydatów uzyska wymaganą liczbę głosów, Komisja Wyborcza Uczelni wyznacza termin drugiej tury wyborów. Do drugiej tury wyborów przechodzą kandydaci, którzy uzyskali w kolejności dwie najwyższe liczby głosów.

4. Zgodnie z Regulaminem (par. 3 pkt 1) Komisja Wyborcza Uczelni zarządza trzecią i kolejne tury wyborów aż do momentu wyłonienia dwóch elektorów.

Terminy:
II tura 18.03.2016, godzina 10.00 - 11.30
III tura 18.03.2016, godzina 12.00 - 13.30
IV tura 18.03.2016, godzina 14.00 - 15.30
V tura 18.03.2016, godzina 16.00 - 17.30

Uchwała nr 3 Komisji Wyborczej Uczelni